PMI® ve PMP® nedir?

Project Management Institute® (www.pmi.org1968 yılında Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nde James Snyder (SmithKline & French), Edward Engman (McDonell Otomasyon), Eric Jenett (Brown & Root), Micheal Homyak, ve Susan Gallagher (SmithKline & French) tarafından kurulan Proje Yönetimi Enstitüsü'nün ilk resmi adresi James Snyder'ın eviydi. Farklı sektör ve firmalarda deneyimleri olan bu insanlar projelerin yönetilmesinin bilimsel bir yoldan geçmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Bir örgüt oluşturma konusunda daha önce de yerel bazı girişimler mevcuttu, fakat hiçbiri geniş katılıma ulaşamamış ve sönük kalmıştı.

Istanbul Institute ile PMP sınavına hazır olacaksınız.

1968 yılının Ocak ayında Ulusal CPM (Critical Path Method) Kongresi'nde "Amerikan Proje Yönetimi Enstitüsü" gerekliliği ortaya konmuş ve kurulacak enstitünün temel amaçlarının aşağıdaki biçimde olması gerektiğine karar verilmişti :

 1. Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak.
 2. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak.
 3. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek.
 4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici klavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alanında kariyer gelişimini özendirmek.

Yukarıda adı geçen 5 kişi tarafından kurulan örgütün ilk üyelik aidatı yıllık $15'dı. Özel sektördeki firmaların ve akademik çevrelerin desteklediği PMI®, 1974 yılında 1000 üyeye ulaştı. 1984 yılında 4000 üyesi olan PMI®'ın üyelerinin %30'u mühendis, %17'si bilgisayar donanım ve yazılım, %5'i ise eğitim sektöründendi. İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunan enstitü, özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle yıllık büyüme hızını %20 - %30 oranında arttırmıştır.

PMI®, Proje Yönetimini meslek olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen üyelik sistemi ile dünyanın pek çok ülkesinde yaygınlaşmış büyük bir dernektir. PMI®, Profesyonel kaynaklara erişimi, araştırma faaliyetlerine erişim, kariyerlerini geliştirmek isteyen ve kurumsal başarıları artırmak isteyip, bu meslekte olgunlaşmayı isteyen dünyada hemen hemen her ülkede 700.000'den fazla üyesi, PMP kimliğine sahip olanlar ve gönüllülük esasıyla büyümektedir. . Bu enstitü geliştirdiği metodolojinin sınavından geçen ve aşağıda belirtilen şartlara haiz olan kişilere bir sertifika verir. Bu Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP®) Sertifikasıdır.

 

Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi almak ya da eğitime kayıt yaptırmak için eğitim danışmanınıza 0212 283 24 02 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

PMP® Sınav Merkezleri

Test Hizmetleri
Büyükdere Caddesi, Onur İş Hanı, No: 118, Kat:10, Şişli - İstanbul

Turkish American Association
Cinnah Caddesi 20, Kavaklıdere - Ankara

Turkish American Association
1379 Sokak, No: 39, Alsancak - İzmir

Istanbul Institute®

Proje Yönetimi Sertifika Programından elde edeceğiniz PDU'lar PMI® onaylıdır.

Istanbul Institute PMP Sertifikasyon

Project Management Professional® Sertifika Sınavı

Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP®) Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir. 

PMP® Sertifikasyon sınavına giriş için başvuru işlemleri doğrudan PMI®'ya yapılmakta ve yaklaşık iki-üç haftada tamamlanmaktadır.

Başvuru esnasında Ön-Lisans veya Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.Başvuru taririhinden önceki son 8 sene zarfında, önlisans mezunları 7500 süre ile, lisans diplomasına sahip olanlar 4500 saatlik süre ile proje görevlerine önderlik etme, yol gösterme  ve projelerde takım üyesi olarak yer alma tecrübesinin olması gerekir. Aranan bu tecrübelerle beraber en az 35 saatlik Proje Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak gerekir. Başvuru konusundaki detaylı bilgileri ve başvuru formunu PMI®'ın sitesinden indirebileceğiniz  "PMP® Certification Handbook" adlı kitapçıkta bulabilirsiniz.

Ağustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir. Yanlış doğruyu götürmemektedir. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir. 2007’den itibaren geçme notu herkes için değişik olarak hesaplanmaktadır. Hesap ile ilgili detaylı bilgiyi ‘PMP Certification Handbook’ sayfa 32’de bulabilirsiniz. Sınav sonunda değerlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır. Raporda ayrıntıları ile bilgi alanları içinde doğru ve yanlış soru sayılarının oranları verilmektedir.

PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri;

 • PMI® üyeliği 120 USD (110 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
 • PMP® Certification Application Fee: 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)
ÜYELİK ÜCRETLERİ Normal Öğrenci
PMI Üyelik Ücreti (1. yıl) $ 139 $ 32
PMI Üyelik Uzatma Ücreti (1 yıl) $ 119 $ 30
Emekliler İçin Üyelik $ 65  
PMP SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ
PMI Üyeleri İçin $ 405
PMI Üyeleri Olmayanlar İçin $ 555

PMI®, başvuru sonunda adaylara, sınava girmeleri için bir kayıt numarası vermektedir. Sınav, bu kayıt numarasıyla, Prometrik Sınav Merkezi tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınav için ayrı bir ücret ödenmemektedir.

Sertifika almaya hak kazanan kişiler proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır, bununla birlikte kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. ABD'de proje yöneticiliği ile ilgili çıkan ilanların 10 tanesinden 8'inde PMP®'lik sertifikası şart koşulmaktadır. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticiliğini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir. Sonuç olarak PMP®'lik sertifikası yalnızca ABD'de geçerli bir belge olmaktan çıkmış, dünyanın tanıdığı ve geçerliliğini kabul ettiği, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı simgeleyen bir araç haline gelmiştir.

Sınav sonrası yaklaşık 1 ay içinde PMI® tarafından sınavı kazananlara PMP® sertifikası, yaka rozeti, profesyonel sorumluluk bildirgesi gönderilmektedir. PMP® lerin PMP® sorumluluğuna yakışır bir şekilde çalışmaları, PMP® liği uygun şekilde temsil etmeleri beklenmektedir.

İlk seferde sınavı kazanamayanlar, aynı yıl içerisinde en fazla 3 kez olmak koşulu ile her sene yeniden başvuru yaparak sınava sınırsız girme hakkına sahiptirler. Bir sene içinde, sınavda üç kere başarısız olursanız, sınava tekrar başvurabilmeniz için son sınavı aldığınız tarihten sonra bir sene beklemeniz gerekecektir. Sınavı tekrar almanın ücreti PMI® üyeleri için 275$, üye olmayanlar için 375$’dır. Bu ücretler, sınava ikinci kez ve üçüncü kez girişiniz için geçerlidir. Bu ücretler, sadece size verilen bir senelik süre içinde geçerlidir. Size verilen süre zarfında sınavı geçemezseniz, tekrar başvuru yapmanız gerekir.

Sınava giren herkesten (kazanan veya kaybedenlerden) sınav soruları ile ilgili üçüncü kişileri bilgilendirmemesi, sınav sorularını vermemesi beklenmektedir. Aksine davrananlardan PMP® olanların dereceleri, olmayanların sınava giriş hakkı ellerinden alınmaktadır.

PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı ya da sunucusu olmak, makale yazmak, vb. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.

Fortune dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Proje Yöneticiliğinin en çok aranan meslekler arasında ilk sırada yer aldığı ve bu eğilimin artarak devam edeceği ortaya çıkmıştır. PMI’ın düzenlediği PMP belgelendirme sınavı sonunda alınan ve uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan sertifika bu konudaki yetkinliğin en geçerli kanıtıdır.

PMP® Sınavına Hazırlık

Sınav soruları, katılımcıların proje yönetimiyle ilgili becerilerini ve uygulamalarını test edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu yüzden sınav soruları yalnız tek bir kaynağa bağlı değildir. PMI kaynak olarak en önemli eseri PMBOK® Guide olarak göstermekte ayrıca kişilerin tecrübelerinin de sınavda etkili olacağını belirtmektedir.

PMBOK® Guide, Proje Yönetimi konusunda ortak dili yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler. Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak ele alır ve metot sunarak projelerin yönetilmesine yol gösterir. Proje Yönetimi Uzmanlığını hedefleyen bir kişinin temel alması gereken en önemli kaynaktır. Bugün, PMBOK® Guide 5.Edition geçerlidir.

PMP'lik sınavındaki sorular aşağıdaki biçimde dağılım göstermektedir.

 • Proje Başlatma - %13
 • Proje Planlama- %24
 • Proje Yürütme - %31
 • Proje İzleme ve Kontrol - %25
 • Proje Kapatma- %7
PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.