Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı - BAU

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı - BAU
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü
 
Eğitim Kontenjanı : 30 Kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 60 Saat (5 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:30
Eğitimin Amacı

Bu program , insan kaynakları alanında en az 3 yıl deneyimi olan, hali hazırda İK departmanlarını yöneten ya da yönetmeye aday olan katılımcılara yarar sağlamaktadır.

Programın amacı insan kaynakları departmanın, iş birimleri ve üst yönetimin stratejik iş ortağı olmasını sağlayacak yöneticiler yetiştirmektir.

Katılım Şartları

En az 2 yıl İnsan Kaynakları Departmanında çalışmış olmak ya da Üniversitelerin İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programını tamamlamış olmak ya da İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yapmış olmak şartlarından herhangi biri aranmaktadır.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

STRATEJİK İK YÖNETİMİ VE MODERN İK YETKİNLİKLERİ

  • İK yöneticisinin danışman şapkası
  • İş odaklı düşünmek
  • Organizasyonel Kabiliyetlerin Geliştirilmesi
  • Kurum içinde Birbiri ile yarışan önceliklerin yönetimi
  • Stratejik İK yönetimi atölye çalışması
  • İK fonksiyonlarına Stratejiyi yaygınlaştırmak
  • Hedeften iş üreten İK anlayışı
  • İK yöneticisi olarak Liderlik ve Pro-aktivite

YETENEK YÖNETİMİ VE GELİŞİMİ

  • Yetenek savaşları ve sürdürülebilirlik
  • Entegre yetenek yönetimi yaklaşımı
  • İnsan Odaklılık
  • İşveren markası ve işe alım stratejileri
  • Performans yönetimi , ödüllendirme ve motivasyon
  • Herkes için sürekli Öğrenme ve Gelişim
  • Kariyer ve Yetenek Geliştirme araçları
  • Liderlik Gelişim Programları
  • Farklılıkların yönetimi (Diversity Management)
  • Çalışan Değer Önermesi (EVP)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ İÇİN FİNANS

  • Strateji kavramı ve finans sektörünün 2000-2020 rakamsal gelişimi.
  • Strateji kavramının uygulaması.
  • Modern İK yetkinlikleri ve Dave Ulrich Modeli
  • Türkiye finans piyasasının bilanço ve personel gelişimi hakkında rakamsal veriler.
  • İK’cının Bilanço ve Gelir Tablosu’na bakışı.
  • Kaynak Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Varlık Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Gider Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Satış ve rekabet açısından İK’cının rolü.
  • Karlılık ve verimlilik açısından İK’cının rolü.
  • Yönetim Muhasebesi ve vergi yönetimi ile ilgili uygulamalar.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu analizi örnek uygulamaları (karşılaştırmalı şirket bilançoları).
  • Sektör ve rekabet analizi.
  • Toptan ve perakende gıda sektörünün incelenmesi.
  • Katılımcıların kendi sektörleri açısından değerlendirmeleri.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu’nu kullanarak bütçe hazırlanması ve risk unsurlarının analizi.
  • Katılımcıların kendi şirketleri hedef bütçe ve gerçekleşmesi üzerinde değerlendirme çalışmaları.
  • Şirket Strateji Karnesi ve finansal verilerin bir arada değerlendirilmesi.

İNSAN KAYNAKLARI İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

  • Felsefesi ve Bakış Açısı
  • Kişisel Farkındalık Yaratma
  • Bireyin Kendini Tanıması
  • Öğrenen Zihniyet Süreci
  • Bireysel Engellerle Mücadele Etme
  • Koçluk Yapan Yönetici
  • Yönetici Kimdir?
  • Koçluk Yapan Yöneticinin Sahip olması Gereken Özellikler
  • Koçluk Yapan Yöneticinin  kullandığı gerekli araç ve gereçler
  • Güçlü Soru Nedir? Güçlü Sorular Nasıl oluşturulur?
  • İnsan Kaynakları için güçlü sorular sorma
  • Güçlü Soru Örnekleri

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE İÇ İLETİŞİM

  • Değişimin Tanımı ve Önemi
  • Değişimin Tanımı ve Önemi
  • Değişim Süreci
  • Değişim Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi
  • Değişim Sürecinde Çalışan
  • Değişim Sürecinde İnsan Kaynaklarının Üstlendiği Roller
  • Değişimi Şirket açısından değerlendirme
  • Değişim Süreci ve iletişim
  • İletişimi oluşturan faktörler
  • Değişim Sürecindeki İnsan Kaynaklarının İç İletişimde Kullandığı Araçlar

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/bau-ileri-duzey-insan-kaynaklari-yoneticiligi-sertifika-programi.html
© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında