Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Dijital Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Dijital Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
 
Eğitim Kontenjanı : 25 Kişi   Eğitim Süresi : 60 Saat Cumartesi - Pazar
9:30 - 16:30
Eğitimin Amacı

Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Nitekim son dönemlerde Batı ülkelerinde pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşterilerine daha kolay ulaşır olmuşlardır. Yıldız Teknik Üniversitesi ile Istanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanan bu programda dijital pazarlamanın tüm yönleri ile anlaşılması amaçlanmaktadır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute tarafından hazırlanacak olan Dijital Pazarlama Yönetimi Sertifika Programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile İstanbul Institute'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.
Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamak durumundadırlar.

Eğitim İçeriği

 1. DİGİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ
  • Dijital Pazarlama Tarihi ve Pazarlamadaki Yeri
  • Dijital Pazarlama Giriş
  • Dijital Pazarlama Terimleri
  • Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?
   • Arama Motoru Pazarlama
   • Display Pazarlama
   • Sosyal Medya
   • Video Pazarlama
   • İçerik Pazarlama
   • Affiliate
   • E-posta Pazarlama
   • Online Radyo
   • Viral
  • Dijital Pazarlamanın Diğer Departmanlarla İlişkisi
  • Offline mağaza satın almalarında Dijital Pazarlamanın etkileri
  • Video Pazarlama Televizyona Karşı
 2. SOSYAL MEDYA VE DİGİTAL PR
  • Sosyal Medya
   • Sosyal Medya Pazarlaması Ne Demek?
    • Sosyal medya nedir? Hangi elementlerden oluşur? Markanın sosyal medya entegrasyonu nasıl sağlanır?
   • Sosyal Medya Pazarlamayı Nasıl Değiştiriyor?
    • Sosyal medyanın geleneksel pazarlamaya etkileri ve geleneksel pazarlamanın dönüşümü.
   • Sosyal Medyayı Ne İçin Kullanabiliriz?
    • Sosyal medya hangi amaçlara etki edebilir? Sosyal medya bütünleşik pazarlama iletişiminin bir parçası olarak nasıl ve ne için kullanılabilir?
   • Sosyal Medya Yönetiminin Süreçleri
    • Bir  "iş" olarak sosyal medya yönetimi nasıl yapılır?
     • Süreçler
     • Strateji
     • Moderasyon
     • İçerik, İçerik Stratejisi
     • Ölçümleme
     • Kreatif
  • Digital PR
   • Dijital PR Nedir?
    • Dijital PR’ın tanımlanması
   • Dijital PR ve Geleneksel PR Farkları Nelerdir?
    • Dijital PR’ın ne olduğu, geleneksel PR’dan nasıl farklılaştığının tanımlanması
   • Dijital PR Süreçleri ve Kapsamı
    • Dijital PR süreçleri, süreçte kullanılacak araçlar, sürecin ölçümlenmesi
   • İtibar Yönetimi Nedir?
    • İtibar yönetiminin örnekleriyle tanımlanması
   • Kriz Yönetimi ve Örnekleri
    • Dijital yansımaları yoğun olan krizlerin yönetiminin örnekleriyle birlikte anlatılması
   • Örnek Çalışmalar
 3. E-TİCARET VE ÇOK KANALLI (MULTICHANNEL) PERAKENDE
  • E-ticaret nedir?
   • Dünya’da E-Ticaret
   • Türkiye’de E-Ticaret
   • Türkiye’deki E-Ticaret tüketici davranışları
   • E-Ticaret terminolojileri
   • E-Ticaret siteleri çeşitleri ve iş modelleri
   • E-Ticaret ile ilgili bilgi kaynakları
  • Çok Kanallı Müşteri
  • Çok Kanallı Perakendecilik
  • B2C (Business to Customer)
  • B2B (Business to Business)
  • Organizasyon ve süreç yönetimi
  • Bir e-ticaret projesi nasıl yönetilir?
  • Ana gereksinimler
   • Ekip
   • Teknik altyapı
   • Ödeme sistemleri
   • Hukuki altyapı
   • Lojistik & tedarik zinciri
   • Müşteri hizmetleri ve operasyon
  • Dijital pazarlamaya e-ticaret bakışı
   • Performans pazarlama
   • Sosyal medyada e-ticeret
   • CRM
  • E-ticaret verileri nasıl analiz edilir?
   • Ana KPI’lar
   • Araçlar
 4. PERFORMANSA DAYALI PAZARLAMA
  • Performansa dayalı pazarlama nedir?
  • Kimler performansa dayalı pazarlama yapar?
  • E- Ticarette performans pazarlamanın önemi
  • Performans pazarlamada satınalma  modelleri
   • CPC
   • CPL
   • CPM
   • CPS
   • CPA
  • Performans pazarlama yapılabilen dijital reklam kanalları nelerdir?
  • Google Adwords
   • Arama ağı
   • GDN
   • Adwords Remarketing
   • RLSA
   • PLA
   • GSP
   • Youtube
  • Affiliate Marketing
  • Display
  • Remarketing
  • Fiyat Karşılaştırma siteleri ( metasearch …vb )
  • Facebook , Twitter ,Instagram Reklamları
  • Performans pazarlama yardımcı araçları
   • Ölçümleme araçları (google analytics , Marin , Omniture ..vb)
   • Google Trens
   • Google consumer barometer
  • Örnekler ile  performans pazarlamada  planlama
 5. E-POSTA  PAZARLAMA VE DİJİTAL PAZARLAMA TRENDLERİ VE VERİYE DAYALI PAZARLAMA OTOMASYONU
  • E-posta Pazarlama
  • E-Posta Pazarlamanın Müşteri Ve Ciro Artışında Kullanılması
  • Çok  kanallı pazarlama içinde e-postanın yeri
  • İzinli e-posta pazarlama doğru yapılıyor mu?
  • Üye  kaybı yaşamamak için yapılması gerekenler
  • E-posta  pazarlama yapan departman ve ajansınızı  en verimli nasıl yönetebilirsiniz?
  • Mobil  e-posta pazarlama tavsiyeleri
  • Dijitalin  pazarlamaya olan etkisi
  • Pazarlama  yaparken online ve offline'nın bir araya getirilmesi
  • Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyonu
  • Müşterilerle kurulacak '5 aşamalı etkileşim'
  • Veri toplama ve ‘Birleştirilmiş Profil’ nedir?
  • ‘Customer Intelligence’ nedir? Müşteri yaşam döngüsü analizi nasıl yapılır?
  • Müşteri Yolculuğunun Otomatize edilmesi
  • Kişiselleştirme / Recommendation
  • Dijital Pazarlama Trendleri
  • Email ve Ötesi
  • Webpush, pop-up, Facebook ve Google entegrasyonları
 6. DİGİTAL PAZARLAMA İÇİNDE MEDYA PLANLAMA VE SATINALMA YÖNTEMLERİ
  • Dijitale Genel Bakış
   • Dünyada internet kullanıcı sayıları
   • Türkiye’de internet kullanıcı sayıları
   • Dijital reklam yatırımları yıllara göre 
   • Geleneksel mecra ve int yatırım rakamları
  • Medya Planlama
   • Medya Planlamanın Tanımı
   • Terimler
   • Enstrümanları (display, video, dijital rd, programatic, mobil)
   • Süreçleri (brief,planlama-satınalma, yayına al... vb)
   • Örnekler
   • Uygulamalar
 7. ATÖLYE ÇALIŞMASI

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/dijital-pazarlama-yonetimi.html

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında