Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - GSÜ

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - GSÜ
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Galatasaray Üniversitesi / Ortaköy
 
Eğitim Kontenjanı : 25 Kişi   Eğitim Süresi : 84 Saat (7 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:30
Eğitimin Amacı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Katılım Şartları

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

Sertifika Hakkında

%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Galatasaray Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • İşletme Yönetimi ve İKY'nin rolü ve önemi
 • İşletme Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi'ne Giriş 
 • İK Planlama
 • İş Analizi 
 • İK Planlama
 • İş Dizaynı ve Esneklik
 • İş Değerleme
 • İş Değerleme Uygulamaları
 • İşgören Sağlanması 
 • İşgören Sağlanmasında Değerleme Merkezleri
 • Kariyer Yönetimi    
 • Performans Yönetimi 
 • Performans Yönetimi Sistemleri
 • Çalışma Hukuku    
 • Ücret Yönetimi  
 • Ücret ve Özendirme Sistemleri
 • Çalışma Hukuku    
 • İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Sosyal Güvenlik  
 • İKY Sorunları ve Örnek Olay Çalışmaları  
 • İKY Sorunları

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/gsu-insan-kaynaklari.html

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında