Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Medya ve İletişim Stratejileri Sertifika Programı

 
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... [] Eğitim Yeri : Galatasaray Üniversitesi / Ortaköy
Kontenjan : 25 kişi le sınırlıdır. Süre : 66 Saat (6 Hafta) C.tesi-Pazar 9:30-16:30
Amaç
Medya ve İletişim stratejileri konusunda sistematik ve uygulanabilir bilgiler verilmesi, sektör çalışanlarının ya da sektöre girmek isteyen kişilerin yetkinleşmesini sağlamaktır.
Katılım Şartları
Medya ve İletişim Stratejileri programı herhangi bir 4 yıllık üniversite programı mezunu olup iletişim sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişileri hedef kitle olarak alır.
Sertifika Hakkında
%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Galatasaray Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.
Eğitim İçeriği
 • İLETİŞİM VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
  • Zaman
   • Kültürel zaman tanımlaması
   • Antropolojik bir yaklaşımla Zaman Yönetimi
  • Mekan/ Beden Dili
   • Zaman-Mekan İlişkisi
   • Mekanın iletişimsel boyutu
   • Sözsüz iletişim, beden dili
  • Görsel İletişim
   • Görsel iletişimin önemi
   • Görmek,bilmek, inanmak
 • YENİ MEDYA, TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
  • Teknoloji - Bilim - Kültür - Uygarlık İlişkisi: Batı Dünyasını Şekillendiren Teknolojiler
  • Medya ve İletişim Kuramlarında Teknoloji:Yeni Medya / Eski Medya Paradigması
  • Yeni Medya; Siyaset ve e-Demokrasi
  • Yeni Medya ve Toplum: Sanal Cemaatler ve Ağ toplumu
  • Yeni Medya ve e-Ekonomi
  • Internetin Yönetişimi ve Ekonomi Politiği
 • MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER
  • Medya ve İletişim alanında araştırmanın önemi, genel amacı
  • Yaygın olarak kullanılan araştırma tür ve yöntemlerine ilişkin örnekler
  • Belgesel araştırmalar : Masabaşı çalışmalar ve ikinci el veri kullanımı
  • Klasik kantitatif ve kalitatif araştırmaların "zayıf halka"ları :
   • Ölçümler "neyi" ölçer ?
  • "Yeni sosyolojiler"in ve çok disiplinli yaklaşımların ışığında medya ve iletişim araştırmaları
  • Medya ve pazarlama "okur yazarlığı"na aykırı bakışlar
  • Segmentasyon çalışmalarının gelişimi
  • Alternatif medya ve iletişim araştırmaları
  • Örnekler üzerine çalışma
 • İNOVASYON VE YARATICILIK
  • İnovasyon ne demektir. İnovasyonun farklı tanımları iletişim uygulamalrı bağlamında ele alınmakatdır.
  • Farklı inovasyon yaklaşımlarının serimlenmesi ve tartışılması. Alanda ekonomiden, işletmeden ve sosyolojiden yararlanılarak yapılmış farklı tanımların ve kavramlaştırmaların neler olduğunun açıklanması.
  • İnovasyon ölçüm kriterlerinin uluslararası bağlamdaki gelişimi.
  • Küresel işletmelerde ve yerel işletmelerde inovasyon ve riskin nasıl ele alındığı.
  • İnovasyonun yaratıcılık ile olan bağının ele alınması.
  • Pazarlama ve örgütsel inovasyon. Uluslararası ölçümlerde ölçüm kriterleri arasına yeni girmiş bu iki inovasyon tipi ile iletişim stratejileri arasındaki yeni gelişmelerin ele alınması.
 • KURUMSAL KİMLİK VE İTİBAR YÖNETİMİ
  • Kurumsal İletişim: Kavram, strateji, önem ve amaçlar
  • Kurum İçi İletişim Süreci, iletişim biçimleri ve araçları
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Kurumsal Kimlik-Kurumsal İmaj- Kurum Kültürü
  • Kurumsal Kriz
  • Kurumsal İtibar
 • İKNA STRATEJİLERİ
  • İknanın değişen tanımı
  • Sosyal Etki nedir?
  • Neden uyum gösteririz?
    • Neden itaat ederiz?
  • Temel İletişim ve Tutum Değiştirme Modeli
    • Kaynak - Mesajın - Alıcı özellikleri
  • Tutum-Davranış İlişkisi
    • Tutum - Davranış dengesini nasıl sağlarız
    • Tutum - Davranış tutarsızlığını nasıl gideririz?
 • SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ
  • Siyasal iletişim
   • Tanım ve kapsam
   • Temel kavramlar : Kamuoyu, kamusal alan, siyasal aktörler...
  • Medya siyaseti
   • Tanım
   • Medya-siyaset ilişkisinin anlaşılmasını kolaylaştıran modeller
  • Seçim kampanyaları
   • Kavram, süreç ve strateji belirlenmesi
   • Örnek uygulamalar
 • STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ
  • Stratejik İletişim Yönetimi: Tanımlama ve Kapsam
  • Stratejik İletişim Kampanyası Tasarım Süreci ve Örnek Kampanyalar
  • Kriz İletişimi, Risk İletişimi ve Sorun Yönetimi
 • SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA
  • Sosyal Medya ve Sosyal Medya pazarlamasının son yıllarda önem kazanmasının sebepleri
  • Sosyal Medya Pazarlamasına başlamayı düşünen markaların/kurumların sosyal medya ile ilgili bilmesi gerekenler.
  • Sosyal Medya pazarlama süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler. 
 • YAYIMCILIK STRATEJİLERİ
  • Yayımcılık ilkeleri ve teknikleri
   • Haber yazım teknikleri
   • Yayın Politikası ve Yazı türleri
   • Masaüstü yayıncılık
  • Süreli ve Kurumsal yayımcılık
   • Gazete ve dergi
   • Kurum içi ve dışı iletişim amaçlı yayımlar
  • Reklam ve tanıtım amaçlı yayımlar
   • Katalog
   • Broşür
   • İnsert, doğrudan pazarlama malzemeleri, vb.
 • REKLAM STRATEJİSİ YÖNETİMİ
  • Reklam etkinliğini artırmak
  • Mesaj ve Medya Stratejisi oluşturmak
  • Reklam etkinliklerinin sonuçlarının ölçümü
  • Yaratıcı stratejiler
  • Reklam Kampanyaları analizi
Eğitim Kadrosu
 • Prof. Dr. Merih ZILLIOĞLU
 • Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER
 • Prof. Dr. Nilgün TUTAL CHEVIRON
 • Doç. Dr. Hülya TANRIÖVER
 • Doç. Dr. Banu BASKAN KARSAK
 • Doç. Dr. İnci ÇINARLI
 • Doç. Dr. Nazlı ÜLBAY AYTUNA
 • Yrd. Doç. Dr. Özlem DANACI YÜCE
 • Yrd. Doç. Dr. Halime YÜCEL BOURSE
 • Dr. Gülsün GÜVENLİ
 • Öğr. Gör. Çiğdem ERSAYIN
Kayıt FormuEğitim Kayıt Formu   Mail Order FormuMail Order Formu    
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/medya-ve-iletisim-stratejileri-sertifika-programi-galatasaray-universitesi.html