Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Pazarlama Çalışanları için İstatistiksel Raporlama Sertifika Programı

Pazarlama Çalışanları için İstatistiksel Raporlama 
Sertifika Programı
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Bomonti
 
Eğitim Kontenjanı : 25 Kişi   Eğitim Süresi : 60 Saat (5 Hafta) C.tesi-Pazar 09:30-16:30
Eğitimin Amacı

Bu sertifika programının amacı SAS ve SPSS ile pazarlama çalışanları için istatistiksel raporlama konusunda deneyim kazandırmaktır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sertifika Hakkında

Mimar Sinan Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Pazarlama Çalışanları için İstatistiksel Raporlama Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • GİRİŞ
  • Temel istatistik kavramları
  • Bireysel araştırma ve veri analizi
  • SAS-SPSS paket programı
   • Menülerin tanıtılması
   • Çalışma ortamının tanıtılması
  • VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ
   • Yeni veri dosyası oluşturma
   • Veri setinin filtrelenmesi
   • Hesaplama ve yeniden kodlama
  • VERİ YAPISININ TANIMLANMASI
   • Frekans menüsü
   • Betimsel istatistik menüsü
   • Araştırma menüsü
   • Serpilme diyagramı
 • FARK TESTLERİ
  • Bağımsız t test
  • Bağımlı t test
  • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
  • Welch ve Brown-Forsythe testleri
  • KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ
   • Korelasyon analizi
   • Serpilme diyagramı
   • Regresyon analizi
   • Doğrusal regresyon varsayımları
   • SAS-SPSS’de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması
   • SAS-SPSS’de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması
   • Kukla değişken kullanımı
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER
  • Ki-kare bağımsızlık testi
  • Mann-Whitney U testi
  • Wilcoxon testi
  • Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi testi
  • Kendall ve Spearman testleri
 • FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
  • Faktör analizi
  • SAS-SPSS’de faktör analizi uygulaması
  • Güvenilirlik analizi
  • Faktör değerlerinin hesaplanması
 • İSTATİSTİKSEL BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/pazarlama-istatistiksel-raporlama-sertifika-programi.html

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında