Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi Sertifika Programı
Eğitim Tarihi : 09 Eylül 2017 [2017-09-09]   Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü
 
Eğitim Kontenjanı : 30 Kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 30 Saat (2,5 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:30
Eğitimin Amacı

Günümüzde artık şirketler kâr etmenin yolunun, satın alırken kazanmaktan geçtiğini biliyorlar. Bu eğitim programında satınalma kavramı ve satınalma yönetimi temel konuları ayrıntılarıyla incelenirken, Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla, satınalma faaliyetlerinin ve tedarikçi ilişkilerinin stratejik boyutu ele alınmakta, şirketlere rekabet avantajı sağlayacak stratejiler, teknikler ve uygulamalar detaylarıyla tanıtılmaktadır. Ayrıca eğitimin ikinci bölümünde müzakere süreciyle ilgili temel farkındalık seviyesinin arttırılması, müzakere yaparken karşı tarafın daha iyi anlaşılabilmesi ve müzakerede psikolojik tavrımızı etkileyen bazı taktiksel davranışların tanıtılması hedeflenmektedir. Katılımcıların, müzakereye hazırlanarak gelmesi ve müzakerede "Yöneten taraf" olması konusunda genel davranış alışkanlıklarının kazandırılması da sağlanacaktır.

Katılım Şartları

 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili iş pozisyonlarında çalışanlar
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kariyerini geliştirmek isteyenler

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi Sertifika Programının katılımcılarına, %80 devam koşulunu gerçekleştirmeleri koşuluyla, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • STRATEJİK SATINALMA VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
  • Satınalma ve stratejik satınalma: Temel kavramlar
  • Satınalmanın önemi, amaçları ve satınalma aktiviteleri
  • Operasyonel satınalmadan stratejik satınalmaya geçiş
  • Satınalma ve tedarik zinciri organizasyonu - Satınalma biriminin diğer bölümlerle ilişkileri
  • Satınalma süreci ve temel satınalma teknikleri
  • Satınalma stratejileri - Stratejik satınalma teknikler
  • Satınalma performans yönetimi
  • Yeşil (çevreye duyarlı) satınalma yönetimi
  • Elektronik satınalma yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetim ilkeleri : Tedarikçi kazanma, tedarikçi koruma, tedarikçilerle değer yaratma, tedarikçilerle işbirliği
  • Tedarikçi ilişkileri yönetim süreci: Tedarikçilerin seçimi, tedarikçilerin yönetimi, tedarikçilerin değerlendirilmesi, tedarikçilerin geliştirilmesi
  • Tedarikçi performans yönetimi
  • Vaka analizleri ve en iyi uygulama örnekleri
 • STRATEJİK SATINALMA UYGULAMALARI
  • Çağdaş Tedarik Yönetimi Yaklaşımı
  • Stratejik Satınalma Uygulamaları
  • Sözleşme Yönetimi Uygulamaları
  • Tedarikçi Yönetimi Uygulamaları
  • Yaşanmış başarılı ve başarısız örnekler
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
  • Temel ilkeler
  • Müzakere Türleri
  • Çok aşamalı ve çok taraflı müzakereler
  • Kimlerle müzakere yapıyoruz?
  • Müzakereci profilleri
  • Güç kaynaklarımız
  • Başarılı müzakere için ipuçları
   • Hazırlık süreci
   • Engelleri ortadan kaldırma
   • Müzakere sürecinde tuzakları keşfetme
  • Başarılı müzakerecilerin temel özellikleri
  • Win-Win Modeli’nden, Oyun Teorisine Müzakere Taktikleri
  • Satışçı gözünden Satınalma müzakereleri
  • Satınalma Yöneticileri için anahtar satışçı taktikleri
  • Satınalma Müzakeresinde Aikido Taktiği: Satıçıları kendi güçleri ile yenin!!!
  • Pratik ikna yöntemleri
  • Müzakerede Beden Dili
   • Tavuskuşu mu olmalıyız? Pokerface mi?
  • Etkin sonuç için kullanılması gereken yöntemler
  • Duygusal çatışmaları yönetme
  • Örnek müzakere çalışması
  • Değerlendirme
 • SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
  • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme
  • Sözleşme Yapma Yöntemleri
  • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler
  • Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması
  • Sözleşme Yönetimi
  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Sözleşmede En Önemli Maddeler
  • Sözleşmede Denge Unsuru
  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/stratejik-satin-alma-ve-muzakere-yonetimi-sertifika-programi.html
© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında