Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
 
Eğitim Kontenjanı : 25 kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 66 Saat - 5,5 Hafta Cumartesi - Pazar 9:30 - 16:30
Eğitimin Amacı

Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması  daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ;  kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını  ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları  kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Katılım Şartları

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla iligli gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden payda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda br sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi,  Istanbul Institute® ve TÜV Austria  tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir. Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria tarafından

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001

konularını kapsayan

İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI

almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Türkçe sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • KALİTEYE GİRİŞ
  • Kalitenin Tanımlanması
  • Kalitenin Tarihsel Gelişimi
  • Genel Kavramlar
  • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması
  • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler
 • KALİTE DOKÜMANTASYON
  • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
  • Kalite El Kitabı,
  • Görev Tanımları,
  • Prosedürler,
  • Proses Tanımları / Haritaları / Akışları,
  • Talimatlar,
  • Kontrol Planları,
  • Formlar, Spesifikasyonlar
 • SÜREÇ YÖNETİMİ
  • Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç Türleri
  • ISO N544 Kılavuzu
  • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması
  • Süreçlerin Dokümantasyonu
  • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
  • İş Akış Şemaları
  • Süreç Yaklaşımı Kavramı Ve Süreç İyileştirme Metotları
  • Süreç İyileştirme Prensipleri Ve Kritik Süreç Kavramı
  • Sektörel Başarı Faktörleri Ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
  • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
  • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
  • Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • ISO 9001 BİLİNÇLENDİRME
  • Kalite Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
  • Kalite Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • Doküman Ve Kayıt Kavramı
  • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
  • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
  • Iso 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • Iso 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • ISO 14001 BİLİNÇLENDİRME
  • Çevre Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
  • Çevre Yönetim Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • OHSAS BİLİNÇLENDİRME
  • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • OHSAS18001:2007 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • ISO 10002 BİLİNÇLENDİRME
  • Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Kavramı
  • Kalite Yönetim Sistem Standartları
  • ISO 10002 Standardının Tarihçesi
  • ISO 9000 Standartlarıyla İlişkiler
  • ISO 10002 Standart Şartları
  • Atıf Yapılan Standartlar/Dokümanlar
  • Terimler Ve Tarifler
  • Kılavuzluk Prensipleri
  • Şikayetleri Ele Alma Çerçevesi
  • Planlama Ve Tasarım
  • Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
  • Sürdürme Ve İyileştirme
  • Müşteri Şikayetleri Yönetim Sisteminin Kurulması
  • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • UYGULAMA
  • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları konusunda sektörel örneklerle grup çalışmaları yapılacaktır.
 • İÇ TETKİK
  • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
  • Denetim Ve Denetçi Kavramları
  • Denetim Programlanması
  • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
  • Denetime Hazırlık
  • Denetimin Gerçekleştirilmesi
  • Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması
  • Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler
  • Denetimlerin Psikolojik Boyutları
  • Denetimde Etkin İletişim
  • Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri
  • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  • Eğitimimiz günümüz yönetim anlayışının neresinde olduğumuzu saptamak, kendi yönetim tarzımızı diğerleri ile karşılaştırma olanağı bulmak, çalışanları yönlendirmede günümüz motivasyon tekniklerini irdelemek ve liderlik becerilerini geliştirmek için planlamıştır. Ayrıca, kurumlardaki üst yönetime, bir üst yönetime hazırlanan yöneticilere, yönetici olarak atanacak uzmanlara ve aile şirketlerinde yönetime hazırlanan iş profesyonellerine, kalite yönetim temsilcilerine uygulama örnekleri ile  yol göstermek ve yönetsel becerilerinin  geliştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/toplam-kalite-yonetimi-egitim-programi.html
Tüm Yorumlar (1) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
SERRA ÖZDEMİR
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Eğitimciler gerçekten çok deneyimli ve paylaşımcıydı.
2016-12-17

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında