Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Uygulamalı Temel SCRUM Çalıştayı (Workshop)

Uygulamalı Temel SCRUM Çalıştayı (Workshop)
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
 
Eğitim Kontenjanı : 25 kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 6 Saat - (1 Gün) Cumartesi
9:30 − 16:30
Eğitimin Amacı

Çevik (Agile) Manifesto ve Prensipleri çerçevesinde, çeşitli yöntem ve uygulamalarla, SCRUM takım üyelerinin yetkinliklerini geliştirilmeyi, böylece yazılım projelerinde daha başarılı sonuçların alınmasını amaçlamaktadır.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu program; SCRUM ve dünya çapında kabul gören çevik uygulamalarının temel alındığı 2 günlük bir eğitim olarak sunulacaktır.

EĞİTİMİN FAYDALARI

 • Tüm dünyanın uygulamakta olduğu, başarısı kanıtlanmış, Scrum yazılım proje yönetimi yaklaşımı konusunda, uygulama ve workshop çalışmaları ile bilgi sahibi olacak,

 • Yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi arttırmak için gereken popüler teknikleri öğrenecek,

Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSM I (Professional Scrum Master I) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.

Katılım Şartları

Eğitime bilgi işlem yöneticileri, iş analistleri, yazılımcılar, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilmektedir.

Bu eğitime katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından ortaklaşa düzenlenen Uygulamalı Temel SCRUM Çalıştayı (Workshop) katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute®'den bir yetkilinin imzası olacak şekilde Türkçe olmak üzere bir katılım belgesi sunulacaktır.

Katılımcılar çalıştay sonunda % 100 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • SCRUM hayat döngüsü; Scrum'ın temelleri, Scrum'ın Çevik yöntemler içindeki yeri ve mevcut konumu, Scrum'ın kazandırdığı değer, üretkenlik artışı ve temelindeki ‘self-organization' pratiği.
  1. Tanıtım
  2. Geleneksel Yazılım Yaşam Döngüleri ve Karşılaşılan Problemler
  3. Agile, Agile Manifesto ve Agile Metodolojiler
  4. Amaçlar, Bariyerler, Uygulanabilirlik
  5. Scrum'a  Giriş
  6. Scrum Çerçevesi ve Teorisi
 • Scrum'daki roller ve sorumlulukları, kurallar, prensipler, toplantılar, geri bildirim ve kontrol mekanizmaları, çıktılar.  SCRUM'da kullanılan ölçütler ve ölçüm yöntemleri.

  1. Scrum Master
  2. Product Owner
  3. Development Team
  4. Scrum İletişim Modeli
   1. Scrum'da Planlama
   2. Product Backlog Oluşturma
   3. Scrum Toplantıları
  5. Sprint Planlama & Sprint Backlog
  6. Daily Scrum
  7. Sprint Review
  8. Sprint Retrospective
  9. Scrum Çıktıları
  10. Scrum'dan Beklenen Sonuçlar
 • Scrum'da Planlama: Product Backlog yönetimi, Release planlaması, Sprint'leri planlama, proje gereksinimlerini etkin bir şekilde ifade edebilme, Task'lerin oluşturulması.

  • Product Backlog
  • Sprint Backlog
  • Burndown Chart
   • Scrum Metrikleri ve Terminolojisi
  • Velocity
  • Drag Factor
  • Work in Progress
  • Technical Debt
  • Impediment
 • Scrum'ın Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülebilmesi: Scrum adaptasyonu ve geçiş sürecinde yapılma ihtimali olan yanlışlar, bu yanlışlardan kaçınma yolları, adaptasyon sürecinde karşılaşılabilecek diğer zorluklar
 • Scrum'a Başlamak: Eğitim sonrasında Scrum'ı hayata geçirmek için adımlar.

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/uygulamali-scrum-programi.html
© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında