Istanbul Institute®

Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı Seminer Programı

Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı Seminer Programı
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Beşiktaş / İstanbul
 
Eğitim Kontenjanı : 25 kişi ile sınırlıdır.   Eğitim Süresi : 12 Saat (2 Gün) Cumartesi - Pazar 09:30 − 16:30
Eğitimin Amacı

Yetenek yönetimine ilişkin farkındalık süreçlerini sorgulamak ve konuya özgü temel bilgileri edinerek, gerek bireysel gerekse lideri olunan ekibinin gelişimsel süreçlerine yönelik yönetsel bakışı güçlendirme ve farklılaştırmanın amaçlandığı bu eğitimde, yetkinlik kazandırıcı bilgi ve beceriler aktarılacaktır.

Katılım Şartları

Konuya ilgi duyan ya da iş yaşamında yetenek yönetimi konusunda bilgilenerek kendini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

Sertifika Hakkında

Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı Seminer Programının katılımcılarına, %100 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

Yetenek Yönetimine Yaklaşımlar ve Yönetsel Kavramlar İlişkisi

 • Yetenek Yönetimi Kavramında Farklılaşan Bakışlar
 • Süreç Yönelimli Yaklaşım
 • Kültürel Yaklaşım
 • Rekabete Dayalı Yaklaşım
 • Gelişim Odaklı Yaklaşım
 • İnsan Kaynakları Planlama Yaklaşımı
 • Değişim Yönetimi Yaklaşımı
 • Yetenek Yönetiminde Yönetsel Kavramlar ve Sürdürülebilir Rekabet İlişkisi
 • Liderlik
 • Kurumsal Yönetişim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

Yetenek Yönetimi Felsefesi : Önce İnsan

 • İş-Özel Yaşam Uygulamaları
 • Yeteneği Geliştirmek
 • Koçluk – Mentorluk
 • Kişinin Kendini Tanıması : Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme
 • Kariyer Yönetimi ve Bireysel Kariyer Gelişim Planı

Yetenek Yönetimi ve Performans İlişkisinin Yenilikçilik Üzerindeki Etkileri

 • Yeteneğin Performans Açısından Önemi
 • Yetenek-Yetkinlik İlişkisi
 • Yetenekli Çalışan/Kritik Yetenek
 • Yetenek, Performans ve Yenilikçiliğin Etkileşimsel Doğası

Yetenek Yönetimi Sisteminin Tasarım Süreci

 • Yetenek Bakış Açısının Oluşturulması ve Uygulanma Kararı
 • Kapsamın Belirlenmesi
 • Yetenek Stratejisi ve İşletmenin Yönetsel Stratejileri Arasında Uyum Yaratma

Yeteneklerin Belirlenmesi

 • Kariyer Sistem Tipolojisi, Yetenek Havuzu ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Yetenek Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı

 • Üst ve Orta Kademe Yönetimin Sorumluluğu
 • İnsan Kaynakları Biriminin Sorumluluğu
 • Yetenek Yöneticilerinin Sorumluluğu

Yeteneklerin Cezbedilmesi, Çalışan Değeri Yaratma ve Yeteneklerin Korunumu

 • Çalışan Değeri Yaratmada
  • Kurumsal İtibar
  • Yüksek Performansa Dayalı Kurum Kültürü Oluşturmak
  • İç Marka Oluşturma
 • Yeteneklerin Korunumu
  • Çalışanı Kaybetme Maliyeti
  • Örgüt İklimi ve Çalışan Uyumu

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/yetenek-yonetimi-seminer-programi.html

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında