Istanbul Institute ile PMP sınavına hazır olacaksınız.

Proje Yönetimi Enstitüsü - PMI ®

Project Management Institute® (www.pmi.org

Proje yönetimi mesleği için kâr amacı taşımayan proje yönetimi mesleği için profesyonel üyelik derneğidir.
PMI® 1969'da Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nde kurulmuştur.
PMI Derneği; Dünyada tanınmış standartları, sertifikaları, kaynakları, araçları, akademik araştırmaları, yayınları, mesleki gelişim kursları aracılığı ile proje yönetimi mesleğini olgunlaştırmış ve organizasyonel başarıyı geliştirmiştir. Birçok ülkede 2,9 milyondan fazla proofesyonel için değer sağlamıştır.
Proje Yönetimi Profesyonel ( PMP® ) sertifikası en önemli sertifikalarından biridir.

PMP® Sınavı Hakkında

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) dünya çapında işverenler ve bireysel proje yöneticileri tarafından yüksek talep gören bir PMP® sertifikasyon sınavı sunmaktadır. Bugün, dünya çapında 100.000'in üzerinde PMP® sertifikalı proje yöneticisi bulunmaktadır.

Proje Yönetimi Profesyoneli (PMP®) sertifikası için başvuran adaylar; PMI® derneği tarafından belirlenen,  eğitim ve deneyim gerekliliklerini karşılamalı  ve Proje Yönetimi Profesyoneli Mesleki Davranış Kurallarına uymayı kabul etmeli ve  PMP® Sertifika Sınavını geçmelidir.

PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekiyor. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop vb etkinlik katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak, v.b. gibi aktiviteler ile PDU elde edilir.

PMP®Sınavına Başvuru Hakkında:

Sınava PMI® web sitesinden online olarak başvurabilirsiniz. Başvuruyu,  PMI® ana sayfasındaki "Certifications" başlığı altında “Certifications Types” altındaki sertifikalardan  "Project Management Professional (PMP)®"yı seçin. “Apply for PMP  Certification” başlamadan önce; "PMP Certification Handbook" bağlantısındaki önemli ipuçlarını okuyun.

Başvuru konusundaki detaylı bilgileri ve başvuru formuna PMI®'ın sitesinden ulaşabilirsiniz.

PMP® Sınav Bilgileri (02.01.2020 İtibariyle Güncellenmiştir.)
 • PMP® sınavı, çoktan seçmeli, çoklu yanıtlı, eşleştirme, etkin nokta ve sınırlı sayıda boşluk doldurma şeklinde kombine edilmiş 180 sorudan oluşur. Daha fazla bilgi edinmek için prototip sorularına bakın ya da 2021 PMP® Sınav İçeriği Özet Dokümanını inceleyiniz.
 • Sınavı tamamlamak için verilen süre 230 dakikadır.
 • Bilgisayar tabanlı (çevrimiçi) sınavlar için toplam 10 dakikalık 2 mola verilmektedir fakat matbu sınavlar için bu planlanmamıştır. Online sınavdaki mola hakkınızı kullanmadan sınava devam etme imkanınız bulunmaktadır fakat unutmamalısınız ki mola vermeniz durumunda ilk bölümde cevaplamış olduğunuz soruları gözden geçirme hakkınız olmayacak.
 • Sınav, PMI onaylı test merkezlerinde tüm dünyada sunulmaktadır. Bölgenizde bir test merkezi bulmak için lütfen PMI® web sitesini ziyaret edin.

SINAV İÇERİĞİ ÖZETİ
Aşağıdaki tablo, sınavda her alandan çıkacak soruların oranını göstermektedir.

ALAN TESTTEKİ SORULARIN YÜZDESİ
I. Kişiler
%42
II. Süreç
%50
III. İş Ortamı
%8
TOPLAM
%100

Önemli not : İş Görev Analizi aracılığıyla yürütülen araştırma, günümüzde proje yönetimi uygulayıcılarının çeşitli proje ortamlarında çalıştığını ve farklı proje yaklaşımlarını kullandığını doğrulamıştır. Dolayısıyla PMP sertifikası bu gerçeği yansıtacak ve tüm değer oluşturan spektrumundaki yaklaşımları kullanacaktır. Sınavın yaklaşık yarısı öngörücü proje yönetimi yaklaşımlarını, diğer yarısı ise çevik veya hibrit yaklaşımları temsil edecektir. Öngörücü, çevik ve hibrit yaklaşımlar yukarıda listelenen üç alanda da bulunacak ve belirli bir alana veya göreve izole edilmeyecektir.

ALANLAR, GÖREVLER VE SAĞLAYICILAR

Bu belgede PMP® Sınav İçeriği Özeti için güncellenmiş bir yapı bulacaksınız. PMP® Sınav İçeriği Özeti'nin daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için basitleştirilmeye çalışılmıştır. Sayfanın daha alt bölümlerinde Rol Nitelendirme Çalışması tarafından tanımlanan alanları, görevleri ve sağlayıcıları bulacaksınız.

 • Alan : Proje yönetiminin uygulanması için gerekli olan üst düzey bilgi birikimi alanı olarak tanımlanır.
 • Görevler : Proje yöneticisinin her bir alandaki temel sorumlulukları.
 • Sağlayıcılar : Görevle ilgili işlerin açıklayıcı örnekleri. Sağlayıcıların eksiksiz bir liste değil de, görevin neleri kapsadığını göstermeye yardımcı olacak birkaç örnek sunduğunu lütfen aklınızda bulundurun.

Aşağıda yeni görev yapısına bir örnek verilmiştir:

Görev Tanımı : Çatışmayı yönetmek

Sağlayıcılar

 • Çatışmanın kaynağını ve aşamasını yorumlamak
 • Çatışma için bağlamı analiz etmek
 • Çatışmayı çözmek için uygun çözümü değerlendirmek/önermek/kabul ettirmek
ALAN I KİŞİLER - %42
Görev 1 Çatışmayı yönetmek
 • Çatışmanın kaynağını ve aşamasını yorumlamak
 • Çatışma için bağlamı analiz etmek
 • Çatışmayı çözmek için uygun çözümü değerlendirmek/önermek/kabul ettirmek
Görev 2 Ekibe liderlik etmek
 • Net bir vizyon ve misyon belirlemek
 • Çeşitliliği ve katılımı desteklemek (ör. davranış türleri, düşünce süreci)
 • Hizmetkar liderliğe değer vermek (ör. hizmetkar liderliğin ilkelerini ekiple bağdaştırmak)
 • Uygun bir liderlik tarzı belirlemek (ör. yönlendirici, iş birlikçi)
 • Ekip üyelerine/paydaşlara ilham vermek, onları motive etmek ve etkilemek (ör. ekip sözleşmesi, sosyal sözleşme, ödül sistemi)
 • Ekip üyelerinin ve paydaşların etkisini analiz etmek
 • Çeşitli ekip üyelerine ve paydaşlara liderlik etmek için çeşitli seçenekleri ayırt etmek
Görev 3 Ekip performansını desteklemek
 • Ekip üyelerinin performansını, anahtar performans göstergelerine göre değerlendirmek
 • Ekip üyelerinin büyümesini ve gelişimini desteklemek ve takdir etmek
 • Uygun geri bildirim yaklaşımını belirlemek
 • Performans iyileştirmelerini doğrulamak
Görev 4 Ekip üyelerini ve paydaşları güçlendirmek
 • Ekibi güçlü yönlerine göre organize etmek
 • Ekibin görev sorumluluğunu desteklemek
 • Görev sorumluluğunun sergilenmesini değerlendirmek
 • Karar alma yetki seviyelerini belirlemek ve sunmak
Görev 5

Ekip üyelerinin/paydaşların yeterli eğitimi almasını sağlamak

 • Gerekli yeterlilikleri ve eğitim unsurlarını belirlemek
 • Eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim seçeneklerini belirlemek
 • Eğitim için kaynak ayırmak
 • Eğitim sonuçlarını ölçmek
Görev 6

Ekip oluşturmak

 • Paydaş becerilerini değerlendirmek
 • Proje kaynak gereksinimlerini çıkarmak
 • Proje ihtiyaçlarını karşılamak için ekip becerilerini sürekli olarak değerlendirmek ve yenilemek
 • Ekip ve bilgi birikimi aktarımını sürdürmek
Görev 7

Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri ele alıp kaldırmak

 • Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri belirlemek
 • Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri önceliklendirmek
 • Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri kaldırmak için çözümleri uygulamak amacıyla ilişki ağını kullanmak
 • Ekip için manilerin, engellerin ve engelleyicilerin ele alındığından emin olmak amacıyla sürekli olarak tekrar değerlendirme yapmak
Görev 8

Proje anlaşmalarını müzakere etmek

 • Anlaşma için müzakerelerin sınırlarını analiz etmek
 • Öncelikleri değerlendirmek ve nihai hedefleri belirlemek
 • Proje anlaşmasının hedeflerinin karşılandığını doğrulamak
 • Anlaşma müzakerelerine katılmak
 • Bir müzakere stratejisi belirlemek
Görev 9

Paydaşlarla iş birliği yapmak

 • Paydaşların katılım ihtiyaçlarını değerlendirmek
 • Paydaş ihtiyaçları, beklentileri ve proje hedefleri arasındaki uyumu optimize etmek
 • Proje hedeflerine ulaşmak için güven oluşturmak ve paydaşları etkilemek
Görev 10

Ortak bir anlayış geliştirmek

 • Bir yanlış anlaşılmanın temel nedenini tespit etmek için durumu analiz etmek
 • Uzlaşma sağlamak için gereken tüm tarafları incelemek
 • Tarafların anlaşmasının sonucunu desteklemek
 • Olası yanlış anlamaları araştırmak
Görev 11

Sanal ekipleri dahil etmek ve desteklemek

 • Sanal ekip üyelerinin ihtiyaçlarını (ör. çevre, coğrafya, kültür, küresel vs.) incelemek
 • Sanal ekip üyesi katılımı için alternatifleri (ör. iletişim araçları, bir arada çalışma) araştırmak
 • Sanal ekip üyesinin katılımı için seçenekleri uygulamak
 • Sanal ekip üyesi katılımının etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
Görev 12

Ekip temel kurallarını tanımlamak

 • Organizasyonel ilkeleri ekip ve dış paydaşlara iletmek
 • Temel kurallara uymayı teşvik eden bir ortam oluşturmak
 • Temel kural ihlallerini yönetmek ve düzeltmek
Görev 13

İlgili paydaşlara rehberlik etmek

 • Rehberlik için zaman ayırmak
 • Rehberlik fırsatlarını fark etmek ve harekete geçmek
Görev 14

Duygusal zekanın uygulanmasıyla ekip performansını artırmak

 • Kişilik göstergelerini kullanarak davranışı değerlendirmek
 • Kişilik göstergelerini analiz etmek ve önemli proje paydaşlarının duygusal ihtiyaçlarına göre ayarlamak

 

ALAN II SÜREÇ - %50
Görev 1

Projeyi iş değeri sunmak için gerekli olan ivedilikle yürütmek

 • Kademeli olarak değer sunma fırsatlarını değerlendirmek
 • Proje boyunca iş değerini incelemek
 • Minimum yapılabilir ürünü bulmak amacıyla proje görevlerini gerektiği gibi alt bölümlere ayırmak için ekibi desteklemek
Görev 2

İletişimi yönetmek

 • Tüm paydaşların iletişim ihtiyaçlarını analiz etmek
 • Tüm paydaşlar için iletişim metotlarını, kanallarını, sıklığını ve ayrıntı seviyesini belirlemek
 • Proje bilgilerini ve güncellemelerini etkili bir şekilde iletmek
 • İletişimin anlaşıldığını ve geri bildirimin alındığını teyit etmek
Görev 3

Riskleri değerlendirmek ve yönetmek

 • Risk yönetimi seçeneklerini belirlemek
 • Riskleri tekrar tekrar değerlendirmek ve önceliklendirmek
Görev 4

Paydaşları dahil etmek

 • Paydaşları analiz etmek (ör. güç ilgi tablosu, nüfuz, etki)
 • Paydaşları sınıflandırmak
 • Paydaşları sınıfına göre dahil etmek
 • Paydaş katılımı için bir strateji geliştirmek, uygulamak ve onaylamak
Görev 5

Bütçe ve kaynakları planlamak ve yönetmek

 • Projenin kapsamına ve geçmiş projelerden alınan derslere göre bütçe ihtiyaçlarını tahmin etmek
 • Gelecekteki bütçe zorluklarını öngörmek
 • Bütçe değişimlerini izlemek ve gerekirse ayarlamak için yönetişim sürecine göre çalışmak
 • Kaynakları planlamak ve yönetmek
Görev 6

Zaman çizelgesini planlamak ve yönetmek

 • Proje görevlerini (kilometre taşları, bağımlılıklar, hikaye noktaları) tahmin etmek
 • Kıyaslamalar ve geçmiş verilerden yararlanmak
 • Zaman çizelgesini metodolojiye göre hazırlamak
 • Devam eden ilerlemeyi metodolojiye göre ölçmek
 • Gerekirse zaman çizelgesini metodolojiye göre değiştirmek
 • Diğer projeler ve operasyonlarla koordinasyon kurmak
Görev 7

Ürünlerin/çıktıların kalitesini planlamak ve yönetmek

 • Proje çıktıları için gerekli kalite standardını belirlemek
 • Kalite boşluklarına göre iyileştirme seçenekleri önermek
 • Proje çıktılarının kalitesini sürekli olarak araştırmak
Görev 8

Kapsamı planlamak ve yönetmek

 • Gereksinimleri belirlemek ve önceliklendirmek
 • Kapsamı detaylarına kırmak (ör. İKY, iş listesi)
 • Kapsamı izlemek ve onaylamak
Görev 9

Proje planlama aktivitelerini entegre etmek

 • Proje/faz planlarını birleştirmek
 • Birleştirilmiş proje planlarını bağımlılıklar, boşluklar ve sürekli iş değeri için değerlendirmek
 • Toplanan verileri analiz etmek
 • Bilgiye dayalı proje kararları almak için verileri toplayıp analiz etmek
 • Kritik bilgi gereksinimlerini belirlemek
Görev 10

Proje değişikliklerini yönetmek

 • Değişiklik ihtiyacını öngörmek ve benimsemek (ör. değişiklik yönetimi uygulamalarını izlemek)
 • Değişiklikle başa çıkmak için strateji belirlemek
 • Değişiklik yönetimi stratejisini metodolojiye göre yürütmek
 • Projeyi ileriye taşımak için bir değişiklik yanıtı belirlemek
Görev 11

Tedariği planlamak ve yönetmek

 • Kaynak gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlamak
 • Kaynak gereksinimlerini iletmek
 • Tedarikçileri/sözleşmeleri yönetmek
 • Tedarik stratejisini planlamak ve yönetmek
 • Bir teslimat çözümü geliştirmek
Görev 12

Proje ürünlerini yönetmek

 • Proje ürünlerini yönetmek için gereksinimleri (ne, ne zaman, nerede, kim vs.) belirlemek
 • Proje bilgilerinin güncel tutulduğunu (yani sürüm kontrolü) ve tüm paydaşların erişimine açık olduğunu onaylamak
 • Proje ürünleri yönetiminin etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
Görev 13

Uygun proje metodolojisini/metotlarını ve uygulamalarını belirlemek

 • Proje ihtiyaçlarını, karmaşıklığını ve büyüklüğünü değerlendirmek
 • Proje yürütme stratejisi (ör. sözleşme, finans) önermek
 • Bir proje metodolojisi/yaklaşımı (ör. öngörücü, çevik, hibrit) önermek
 • Proje yaşam döngüsü boyunca yinelenen, kademeli uygulamalar kullanmak (ör. alınan dersler, paydaş katılımı, risk)
Görev 14

Proje yönetişimi yapısı oluşturmak

 • Bir proje için uygun yönetişimi belirlemek (ör. organizasyonel yönetişimi kopyalamak)
 • Tırmandırma yollarını ve eşikleri tanımlamak
Görev 15

Proje sorunlarını yönetmek

 • Bir riskin ne zaman sorun haline geldiğini anlamak
 • Projenin başarılı olmasını sağlamak için soruna optimum eylemle müdahale etmek
 • Sorunları çözme yaklaşımında ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak
Görev 16

Proje devamlılığı için bilgi birikimi aktarımını sağlamak

 • Ekip içindeki proje sorumluluklarını tartışmak
 • Çalışma ortamı beklentileri özetlemek
 • Bilgi birikimi aktarımları için yaklaşımı teyit etmek
Görev 17

Proje/faz sonlandırma veya geçişlerini planlamak ve yönetmek

 • Proje veya fazı başarıyla sonlandırmak için kriterleri belirlemek
 • Geçiş (ör. operasyon ekibine veya sonraki faza) için hazır olma durumunu onaylamak
 • Proje veya aşamayı sonlandırmak için aktiviteleri sonuçlandırmak (ör. son alınan dersler, geriye dönük değerlendirme, tedarik, finansal unsurlar, kaynaklar)

 

ALAN III İŞ ORTAMI - %8
Görev 1

Proje uyumluluğunu planlamak ve yönetmek

 • Proje uyum gereksinimlerini (ör. güvenlik, sağlık ve emniyet, düzenlemelere uygunluk) teyit etmek
 • Uyumluluk kategorilerini sınıflandırmak
 • Uyumluluğa yönelik potansiyel tehditleri belirlemek
 • Uyumluluğu destekleyecek metotlar kullanmak
 • Uyumsuzluğun sonuçlarını analiz etmek
 • Uyumluluk ihtiyaçlarını ele almak için gerekli yaklaşımı ve eylemleri belirlemek (ör. risk, hukuk)
 • Projenin ne ölçüde uyumlu olduğunu ölçmek
Görev 2

Proje faydalarını ve değerini değerlendirmek ve teslim etmek

 • Faydaların tanımlanıp tanımlanmadığını araştırmak
 • Devam eden fayda oluşumu için sahiplik anlaşmasını belgelendirmek
 • Faydaları takip edecek ölçüm sisteminin olduğunu doğrulamak
 • Değeri göstermek için teslimat seçeneklerini değerlendirmek
 • Değer kazanma ilerlemesine katkı sağlayan paydaşları değerlendirmek
Görev 3

Dış iş ortamı değişikliklerinin kapsam üzerindeki etkisini değerlendirmek ve ele almak

 • Dış iş ortamı değişikliklerini (ör. düzenlemeler, teknoloji, jeopolitik, pazar) araştırmak
 • Dış iş ortamı değişikliklerine göre proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve önceliklendirmek
 • Kapsam/ iş listesi değişiklikleri (ör. zaman çizelgesi, maliyet değişiklikleri) için seçenekler önermek
 • Dış iş ortamını proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiler açısından sürekli olarak incelemek
Görev 4

Organizasyonel değişimi desteklemek

 • Organizasyonel kültürü incelemek
 • Organizasyonel değişimin proje üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek
 • Projenin organizasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek

PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir.
PMI® üyelik ve sınav başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir. Olası değişiklikleri PMI.org adresinden de edinebilirsiniz.

 • PMI® üyeliği 139 USD (129 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
 • PMP® Sertifikasyonu Sınav Başvuru Ücreti : 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)
Sınav Ücreti
PMI® Üyesi
405$
PMI® Üye Olmayan 
555$

PMP® Sertifika Kriterleri

 

Eğitim Durumu :
Üniversite/Fakülte 
Proje Yönetimi Eğitimi :
35 saat (En az)
Proje Yönetimi Deneyimi :
Beş süreç grubunu içeren toplam 4.500 saat 
Soruların Sayısı :
180
Proje Profesyoneli Etik Kurallara Uyum :
Evet


 • Proje deneyim formlarında; proje çalışmalarının toplamı 4.500 saat olmalıdır.
 • Proje deneyim tarihleri, adayın proje yönetiminde çalıştığı son 8 yıl içindeki çalışmalarını içermelidir.
 • Adaylar 3 yıllık ( 4.500 saat ) şartı karşılamak için deneyim formları üzerinde en az 36 ay  ( otuz altı ) çakışmayan  Proje Yönetimi deneyimi belirtmelidir.

Sınava nasıl hazırlanmalı?

PMI®-PMP® sınavına hazırlanmak için, Istanbul Institute® ve Bahçeşehir Üniversitesi S.E.M. işbirliği ile bireysel olarak katılabileceğiniz "Proje Yönetimi Sertifika Programı"na ya da kurumunuza özel hazırlanmış "Proje Yönetimi Kurumsal Eğitim Programı"na katılabilirsiniz.
Bizimle birlikte sınava hazırlanmak isteyenlere, eğitim sonrasında, soru ve diğer desteklerimiz devam etmektedir.

 • PMI®

  Proje Yönetimi Enstitüsü - PMI ®

  Project Management Institute® (www.pmi.org

  Proje yönetimi mesleği için kâr amacı taşımayan proje yönetimi mesleği için profesyonel üyelik derneğidir.
  PMI® 1969'da Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nde kurulmuştur.
  PMI Derneği; Dünyada tanınmış standartları, sertifikaları, kaynakları, araçları, akademik araştırmaları, yayınları, mesleki gelişim kursları aracılığı ile proje yönetimi mesleğini olgunlaştırmış ve organizasyonel başarıyı geliştirmiştir. Birçok ülkede 2,9 milyondan fazla proofesyonel için değer sağlamıştır.
  Proje Yönetimi Profesyonel ( PMP® ) sertifikası en önemli sertifikalarından biridir.

 • PMP® Sınavı Hakkında

  PMP® Sınavı Hakkında

  Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) dünya çapında işverenler ve bireysel proje yöneticileri tarafından yüksek talep gören bir PMP® sertifikasyon sınavı sunmaktadır. Bugün, dünya çapında 100.000'in üzerinde PMP® sertifikalı proje yöneticisi bulunmaktadır.

  Proje Yönetimi Profesyoneli (PMP®) sertifikası için başvuran adaylar; PMI® derneği tarafından belirlenen,  eğitim ve deneyim gerekliliklerini karşılamalı  ve Proje Yönetimi Profesyoneli Mesleki Davranış Kurallarına uymayı kabul etmeli ve  PMP® Sertifika Sınavını geçmelidir.

  PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekiyor. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop vb etkinlik katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak, v.b. gibi aktiviteler ile PDU elde edilir.

  PMP®Sınavına Başvuru Hakkında:

  Sınava PMI® web sitesinden online olarak başvurabilirsiniz. Başvuruyu,  PMI® ana sayfasındaki "Certifications" başlığı altında “Certifications Types” altındaki sertifikalardan  "Project Management Professional (PMP)®"yı seçin. “Apply for PMP  Certification” başlamadan önce; "PMP Certification Handbook" bağlantısındaki önemli ipuçlarını okuyun.

  Başvuru konusundaki detaylı bilgileri ve başvuru formuna PMI®'ın sitesinden ulaşabilirsiniz.

  PMP® Sınav Bilgileri (02.01.2020 İtibariyle Güncellenmiştir.)
  • PMP® sınavı, çoktan seçmeli, çoklu yanıtlı, eşleştirme, etkin nokta ve sınırlı sayıda boşluk doldurma şeklinde kombine edilmiş 180 sorudan oluşur. Daha fazla bilgi edinmek için prototip sorularına bakın ya da 2021 PMP® Sınav İçeriği Özet Dokümanını inceleyiniz.
  • Sınavı tamamlamak için verilen süre 230 dakikadır.
  • Bilgisayar tabanlı (çevrimiçi) sınavlar için toplam 10 dakikalık 2 mola verilmektedir fakat matbu sınavlar için bu planlanmamıştır. Online sınavdaki mola hakkınızı kullanmadan sınava devam etme imkanınız bulunmaktadır fakat unutmamalısınız ki mola vermeniz durumunda ilk bölümde cevaplamış olduğunuz soruları gözden geçirme hakkınız olmayacak.
  • Sınav, PMI onaylı test merkezlerinde tüm dünyada sunulmaktadır. Bölgenizde bir test merkezi bulmak için lütfen PMI® web sitesini ziyaret edin.

  SINAV İÇERİĞİ ÖZETİ
  Aşağıdaki tablo, sınavda her alandan çıkacak soruların oranını göstermektedir.

  ALAN TESTTEKİ SORULARIN YÜZDESİ
  I. Kişiler
  %42
  II. Süreç
  %50
  III. İş Ortamı
  %8
  TOPLAM
  %100

  Önemli not : İş Görev Analizi aracılığıyla yürütülen araştırma, günümüzde proje yönetimi uygulayıcılarının çeşitli proje ortamlarında çalıştığını ve farklı proje yaklaşımlarını kullandığını doğrulamıştır. Dolayısıyla PMP sertifikası bu gerçeği yansıtacak ve tüm değer oluşturan spektrumundaki yaklaşımları kullanacaktır. Sınavın yaklaşık yarısı öngörücü proje yönetimi yaklaşımlarını, diğer yarısı ise çevik veya hibrit yaklaşımları temsil edecektir. Öngörücü, çevik ve hibrit yaklaşımlar yukarıda listelenen üç alanda da bulunacak ve belirli bir alana veya göreve izole edilmeyecektir.

  ALANLAR, GÖREVLER VE SAĞLAYICILAR

  Bu belgede PMP® Sınav İçeriği Özeti için güncellenmiş bir yapı bulacaksınız. PMP® Sınav İçeriği Özeti'nin daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için basitleştirilmeye çalışılmıştır. Sayfanın daha alt bölümlerinde Rol Nitelendirme Çalışması tarafından tanımlanan alanları, görevleri ve sağlayıcıları bulacaksınız.

  • Alan : Proje yönetiminin uygulanması için gerekli olan üst düzey bilgi birikimi alanı olarak tanımlanır.
  • Görevler : Proje yöneticisinin her bir alandaki temel sorumlulukları.
  • Sağlayıcılar : Görevle ilgili işlerin açıklayıcı örnekleri. Sağlayıcıların eksiksiz bir liste değil de, görevin neleri kapsadığını göstermeye yardımcı olacak birkaç örnek sunduğunu lütfen aklınızda bulundurun.

  Aşağıda yeni görev yapısına bir örnek verilmiştir:

  Görev Tanımı : Çatışmayı yönetmek

  Sağlayıcılar

  • Çatışmanın kaynağını ve aşamasını yorumlamak
  • Çatışma için bağlamı analiz etmek
  • Çatışmayı çözmek için uygun çözümü değerlendirmek/önermek/kabul ettirmek
  ALAN I KİŞİLER - %42
  Görev 1 Çatışmayı yönetmek
  • Çatışmanın kaynağını ve aşamasını yorumlamak
  • Çatışma için bağlamı analiz etmek
  • Çatışmayı çözmek için uygun çözümü değerlendirmek/önermek/kabul ettirmek
  Görev 2 Ekibe liderlik etmek
  • Net bir vizyon ve misyon belirlemek
  • Çeşitliliği ve katılımı desteklemek (ör. davranış türleri, düşünce süreci)
  • Hizmetkar liderliğe değer vermek (ör. hizmetkar liderliğin ilkelerini ekiple bağdaştırmak)
  • Uygun bir liderlik tarzı belirlemek (ör. yönlendirici, iş birlikçi)
  • Ekip üyelerine/paydaşlara ilham vermek, onları motive etmek ve etkilemek (ör. ekip sözleşmesi, sosyal sözleşme, ödül sistemi)
  • Ekip üyelerinin ve paydaşların etkisini analiz etmek
  • Çeşitli ekip üyelerine ve paydaşlara liderlik etmek için çeşitli seçenekleri ayırt etmek
  Görev 3 Ekip performansını desteklemek
  • Ekip üyelerinin performansını, anahtar performans göstergelerine göre değerlendirmek
  • Ekip üyelerinin büyümesini ve gelişimini desteklemek ve takdir etmek
  • Uygun geri bildirim yaklaşımını belirlemek
  • Performans iyileştirmelerini doğrulamak
  Görev 4 Ekip üyelerini ve paydaşları güçlendirmek
  • Ekibi güçlü yönlerine göre organize etmek
  • Ekibin görev sorumluluğunu desteklemek
  • Görev sorumluluğunun sergilenmesini değerlendirmek
  • Karar alma yetki seviyelerini belirlemek ve sunmak
  Görev 5

  Ekip üyelerinin/paydaşların yeterli eğitimi almasını sağlamak

  • Gerekli yeterlilikleri ve eğitim unsurlarını belirlemek
  • Eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim seçeneklerini belirlemek
  • Eğitim için kaynak ayırmak
  • Eğitim sonuçlarını ölçmek
  Görev 6

  Ekip oluşturmak

  • Paydaş becerilerini değerlendirmek
  • Proje kaynak gereksinimlerini çıkarmak
  • Proje ihtiyaçlarını karşılamak için ekip becerilerini sürekli olarak değerlendirmek ve yenilemek
  • Ekip ve bilgi birikimi aktarımını sürdürmek
  Görev 7

  Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri ele alıp kaldırmak

  • Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri belirlemek
  • Ekip için kritik manileri, engelleri ve engelleyicileri önceliklendirmek
  • Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri kaldırmak için çözümleri uygulamak amacıyla ilişki ağını kullanmak
  • Ekip için manilerin, engellerin ve engelleyicilerin ele alındığından emin olmak amacıyla sürekli olarak tekrar değerlendirme yapmak
  Görev 8

  Proje anlaşmalarını müzakere etmek

  • Anlaşma için müzakerelerin sınırlarını analiz etmek
  • Öncelikleri değerlendirmek ve nihai hedefleri belirlemek
  • Proje anlaşmasının hedeflerinin karşılandığını doğrulamak
  • Anlaşma müzakerelerine katılmak
  • Bir müzakere stratejisi belirlemek
  Görev 9

  Paydaşlarla iş birliği yapmak

  • Paydaşların katılım ihtiyaçlarını değerlendirmek
  • Paydaş ihtiyaçları, beklentileri ve proje hedefleri arasındaki uyumu optimize etmek
  • Proje hedeflerine ulaşmak için güven oluşturmak ve paydaşları etkilemek
  Görev 10

  Ortak bir anlayış geliştirmek

  • Bir yanlış anlaşılmanın temel nedenini tespit etmek için durumu analiz etmek
  • Uzlaşma sağlamak için gereken tüm tarafları incelemek
  • Tarafların anlaşmasının sonucunu desteklemek
  • Olası yanlış anlamaları araştırmak
  Görev 11

  Sanal ekipleri dahil etmek ve desteklemek

  • Sanal ekip üyelerinin ihtiyaçlarını (ör. çevre, coğrafya, kültür, küresel vs.) incelemek
  • Sanal ekip üyesi katılımı için alternatifleri (ör. iletişim araçları, bir arada çalışma) araştırmak
  • Sanal ekip üyesinin katılımı için seçenekleri uygulamak
  • Sanal ekip üyesi katılımının etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
  Görev 12

  Ekip temel kurallarını tanımlamak

  • Organizasyonel ilkeleri ekip ve dış paydaşlara iletmek
  • Temel kurallara uymayı teşvik eden bir ortam oluşturmak
  • Temel kural ihlallerini yönetmek ve düzeltmek
  Görev 13

  İlgili paydaşlara rehberlik etmek

  • Rehberlik için zaman ayırmak
  • Rehberlik fırsatlarını fark etmek ve harekete geçmek
  Görev 14

  Duygusal zekanın uygulanmasıyla ekip performansını artırmak

  • Kişilik göstergelerini kullanarak davranışı değerlendirmek
  • Kişilik göstergelerini analiz etmek ve önemli proje paydaşlarının duygusal ihtiyaçlarına göre ayarlamak

   

  ALAN II SÜREÇ - %50
  Görev 1

  Projeyi iş değeri sunmak için gerekli olan ivedilikle yürütmek

  • Kademeli olarak değer sunma fırsatlarını değerlendirmek
  • Proje boyunca iş değerini incelemek
  • Minimum yapılabilir ürünü bulmak amacıyla proje görevlerini gerektiği gibi alt bölümlere ayırmak için ekibi desteklemek
  Görev 2

  İletişimi yönetmek

  • Tüm paydaşların iletişim ihtiyaçlarını analiz etmek
  • Tüm paydaşlar için iletişim metotlarını, kanallarını, sıklığını ve ayrıntı seviyesini belirlemek
  • Proje bilgilerini ve güncellemelerini etkili bir şekilde iletmek
  • İletişimin anlaşıldığını ve geri bildirimin alındığını teyit etmek
  Görev 3

  Riskleri değerlendirmek ve yönetmek

  • Risk yönetimi seçeneklerini belirlemek
  • Riskleri tekrar tekrar değerlendirmek ve önceliklendirmek
  Görev 4

  Paydaşları dahil etmek

  • Paydaşları analiz etmek (ör. güç ilgi tablosu, nüfuz, etki)
  • Paydaşları sınıflandırmak
  • Paydaşları sınıfına göre dahil etmek
  • Paydaş katılımı için bir strateji geliştirmek, uygulamak ve onaylamak
  Görev 5

  Bütçe ve kaynakları planlamak ve yönetmek

  • Projenin kapsamına ve geçmiş projelerden alınan derslere göre bütçe ihtiyaçlarını tahmin etmek
  • Gelecekteki bütçe zorluklarını öngörmek
  • Bütçe değişimlerini izlemek ve gerekirse ayarlamak için yönetişim sürecine göre çalışmak
  • Kaynakları planlamak ve yönetmek
  Görev 6

  Zaman çizelgesini planlamak ve yönetmek

  • Proje görevlerini (kilometre taşları, bağımlılıklar, hikaye noktaları) tahmin etmek
  • Kıyaslamalar ve geçmiş verilerden yararlanmak
  • Zaman çizelgesini metodolojiye göre hazırlamak
  • Devam eden ilerlemeyi metodolojiye göre ölçmek
  • Gerekirse zaman çizelgesini metodolojiye göre değiştirmek
  • Diğer projeler ve operasyonlarla koordinasyon kurmak
  Görev 7

  Ürünlerin/çıktıların kalitesini planlamak ve yönetmek

  • Proje çıktıları için gerekli kalite standardını belirlemek
  • Kalite boşluklarına göre iyileştirme seçenekleri önermek
  • Proje çıktılarının kalitesini sürekli olarak araştırmak
  Görev 8

  Kapsamı planlamak ve yönetmek

  • Gereksinimleri belirlemek ve önceliklendirmek
  • Kapsamı detaylarına kırmak (ör. İKY, iş listesi)
  • Kapsamı izlemek ve onaylamak
  Görev 9

  Proje planlama aktivitelerini entegre etmek

  • Proje/faz planlarını birleştirmek
  • Birleştirilmiş proje planlarını bağımlılıklar, boşluklar ve sürekli iş değeri için değerlendirmek
  • Toplanan verileri analiz etmek
  • Bilgiye dayalı proje kararları almak için verileri toplayıp analiz etmek
  • Kritik bilgi gereksinimlerini belirlemek
  Görev 10

  Proje değişikliklerini yönetmek

  • Değişiklik ihtiyacını öngörmek ve benimsemek (ör. değişiklik yönetimi uygulamalarını izlemek)
  • Değişiklikle başa çıkmak için strateji belirlemek
  • Değişiklik yönetimi stratejisini metodolojiye göre yürütmek
  • Projeyi ileriye taşımak için bir değişiklik yanıtı belirlemek
  Görev 11

  Tedariği planlamak ve yönetmek

  • Kaynak gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlamak
  • Kaynak gereksinimlerini iletmek
  • Tedarikçileri/sözleşmeleri yönetmek
  • Tedarik stratejisini planlamak ve yönetmek
  • Bir teslimat çözümü geliştirmek
  Görev 12

  Proje ürünlerini yönetmek

  • Proje ürünlerini yönetmek için gereksinimleri (ne, ne zaman, nerede, kim vs.) belirlemek
  • Proje bilgilerinin güncel tutulduğunu (yani sürüm kontrolü) ve tüm paydaşların erişimine açık olduğunu onaylamak
  • Proje ürünleri yönetiminin etkililiğini sürekli olarak değerlendirmek
  Görev 13

  Uygun proje metodolojisini/metotlarını ve uygulamalarını belirlemek

  • Proje ihtiyaçlarını, karmaşıklığını ve büyüklüğünü değerlendirmek
  • Proje yürütme stratejisi (ör. sözleşme, finans) önermek
  • Bir proje metodolojisi/yaklaşımı (ör. öngörücü, çevik, hibrit) önermek
  • Proje yaşam döngüsü boyunca yinelenen, kademeli uygulamalar kullanmak (ör. alınan dersler, paydaş katılımı, risk)
  Görev 14

  Proje yönetişimi yapısı oluşturmak

  • Bir proje için uygun yönetişimi belirlemek (ör. organizasyonel yönetişimi kopyalamak)
  • Tırmandırma yollarını ve eşikleri tanımlamak
  Görev 15

  Proje sorunlarını yönetmek

  • Bir riskin ne zaman sorun haline geldiğini anlamak
  • Projenin başarılı olmasını sağlamak için soruna optimum eylemle müdahale etmek
  • Sorunları çözme yaklaşımında ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak
  Görev 16

  Proje devamlılığı için bilgi birikimi aktarımını sağlamak

  • Ekip içindeki proje sorumluluklarını tartışmak
  • Çalışma ortamı beklentileri özetlemek
  • Bilgi birikimi aktarımları için yaklaşımı teyit etmek
  Görev 17

  Proje/faz sonlandırma veya geçişlerini planlamak ve yönetmek

  • Proje veya fazı başarıyla sonlandırmak için kriterleri belirlemek
  • Geçiş (ör. operasyon ekibine veya sonraki faza) için hazır olma durumunu onaylamak
  • Proje veya aşamayı sonlandırmak için aktiviteleri sonuçlandırmak (ör. son alınan dersler, geriye dönük değerlendirme, tedarik, finansal unsurlar, kaynaklar)

   

  ALAN III İŞ ORTAMI - %8
  Görev 1

  Proje uyumluluğunu planlamak ve yönetmek

  • Proje uyum gereksinimlerini (ör. güvenlik, sağlık ve emniyet, düzenlemelere uygunluk) teyit etmek
  • Uyumluluk kategorilerini sınıflandırmak
  • Uyumluluğa yönelik potansiyel tehditleri belirlemek
  • Uyumluluğu destekleyecek metotlar kullanmak
  • Uyumsuzluğun sonuçlarını analiz etmek
  • Uyumluluk ihtiyaçlarını ele almak için gerekli yaklaşımı ve eylemleri belirlemek (ör. risk, hukuk)
  • Projenin ne ölçüde uyumlu olduğunu ölçmek
  Görev 2

  Proje faydalarını ve değerini değerlendirmek ve teslim etmek

  • Faydaların tanımlanıp tanımlanmadığını araştırmak
  • Devam eden fayda oluşumu için sahiplik anlaşmasını belgelendirmek
  • Faydaları takip edecek ölçüm sisteminin olduğunu doğrulamak
  • Değeri göstermek için teslimat seçeneklerini değerlendirmek
  • Değer kazanma ilerlemesine katkı sağlayan paydaşları değerlendirmek
  Görev 3

  Dış iş ortamı değişikliklerinin kapsam üzerindeki etkisini değerlendirmek ve ele almak

  • Dış iş ortamı değişikliklerini (ör. düzenlemeler, teknoloji, jeopolitik, pazar) araştırmak
  • Dış iş ortamı değişikliklerine göre proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve önceliklendirmek
  • Kapsam/ iş listesi değişiklikleri (ör. zaman çizelgesi, maliyet değişiklikleri) için seçenekler önermek
  • Dış iş ortamını proje kapsamı/iş listesi üzerindeki etkiler açısından sürekli olarak incelemek
  Görev 4

  Organizasyonel değişimi desteklemek

  • Organizasyonel kültürü incelemek
  • Organizasyonel değişimin proje üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek
  • Projenin organizasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek ve gerekli eylemleri belirlemek

  PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir.
  PMI® üyelik ve sınav başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir. Olası değişiklikleri PMI.org adresinden de edinebilirsiniz.

  • PMI® üyeliği 139 USD (129 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
  • PMP® Sertifikasyonu Sınav Başvuru Ücreti : 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)
  Sınav Ücreti
  PMI® Üyesi
  405$
  PMI® Üye Olmayan 
  555$

 • PMP® Sertifika Kriterler

  PMP® Sertifika Kriterleri

   

  Eğitim Durumu : Üniversite/Fakülte
  Proje Yönetimi Eğitimi : 35 saat (En az)
  Proje Yönetimi Deneyimi : Beş süreç grubunu içeren toplam 4.500 saat
  Soruların Sayısı : 180
  Proje Profesyoneli Etik Kurallara Uyum : Evet


  • Proje deneyim formlarında; proje çalışmalarının toplamı 4.500 saat olmalıdır.
  • Proje deneyim tarihleri, adayın proje yönetiminde çalıştığı son 8 yıl içindeki çalışmalarını içermelidir.
  • Adaylar 3 yıllık ( 4.500 saat ) şartı karşılamak için deneyim formları üzerinde en az 36 ay  ( otuz altı ) çakışmayan  Proje Yönetimi deneyimi belirtmelidir.

 • PMP® Sınavına Hazırlık

  Sınava nasıl hazırlanmalı?

  PMI®-PMP® sınavına hazırlanmak için, Istanbul Institute® ve Bahçeşehir Üniversitesi S.E.M. işbirliği ile bireysel olarak katılabileceğiniz "Proje Yönetimi Sertifika Programı"na ya da kurumunuza özel hazırlanmış "Proje Yönetimi Kurumsal Eğitim Programı"na katılabilirsiniz.
  Bizimle birlikte sınava hazırlanmak isteyenlere, eğitim sonrasında, soru ve diğer desteklerimiz devam etmektedir.

Bize Ulaşın

Daha detaylı bilgi almak ya da eğitime kayıt yaptırmak için eğitim danışmanınıza 0212 283 24 02 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler

Istanbul Institute®, uzmanlık gerektiren çeşitli sektörlerde deneyimli kadrosu ile kurumlara özel olarak zenginleştirilmiş programlar konusunda da hizmet vermektedir.

Istanbul Institute®

Kurumumuz; Project Management Institute (PMI)® tarafından proje yönetimi eğitimi sağlayıcısı olarak değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

Istanbul Institute PMP Sertifikasyon
PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo, the PMP logo, PMI Talent Triangle and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.