Eğitim Sepetim

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

BAU BAUSEM
 • 25 Kişi
 • 30 Mart 2024
 • 60 Saat (5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Bir şeyleri öğretmek, karşı tarafa aktarmak büyük bir sorumluluktur. Eğitim sektöründe öğrencilerin hayatlarında iz bırakan, etkili ve yaratıcı, eğitim yöntemiyle fark yaratan eğitmenler geleceğin mimarları olarak daha da önem kazanıyor.
Eğitimcilerin deneyimleri, bilgileri, kendilerine özgü anlatım ve yaklaşımları; her öğrencinin olayları çeşitli açılardan değerlendirmelerine ve zihinlerini daha çok keşfetmelerine yardımcı oluyor.
Bu programla katılımcıların; eğitmenlikle ilgili yetkinliklerini geliştirmek, eğitim süreçlerini en verimli şekliyle yürütebilir hâle gelmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Katılım Şartları
 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ya da işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
 • İşletmelerin İK uzmanları, uzman yardımcıları ya da çalışanları,
 • İnsan kaynakları yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler,
 • İşletmedeki pozisyonu gereği kurum içi ya da kurum dışı eğitim vermek durumunda olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler.
Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Eğiticinin Eğitimi sertifika programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • “Eğitici” Kimliği
   • İyi Eğiticinin Özellikleri
   • Eğitici Kimliğini Geliştirme
  • Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Yetişkin Eğitimi
   • Eğitimin Temel Kavramları
   • Yetişkinlerin Özellikleri
   • Yetişkin Eğitiminin Temel Prensipleri
   • Yetişkin Öğrenme Teorileri
  • Eğitim ve Gelişim İhtiyacının Analiz Edilmesi
   • Eğitim-Gelişim İhtiyacı
   • Eğitim-Gelişim İhtiyacında Yetkinliklerin Yeri ve Önemi
   • Eğitim-Gelişim İhtiyacının Nedenleri
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Süreci
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Amaçları
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile Sık Yapılan Hatalar
   • Yetkinlikler ve Eğitim İhtiyaç Analizi İlişkisi
   • Şirket Stratejik Hedefleri, Çalışan Hedefleri ve Eğitim İhtiyaç Analizi İlişkisi
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Düzeyleri
    • Organizasyon Düzeyinde Analizin Yapılması
    • Pozisyon / İş Düzeyinde Analizin Yapılması
    • Personel / Çalışan Düzeyinde Analizin Yapılması
   • Grup Çalışması
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analiz Teknikleri
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması
   • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Verilerinin Kullanımı - Entegre İK Sistemleri İçerisindeki Yeri
   • Vaka Çalışması
  • Öğretim Tasarımı
   • Öğretim Tasarımında Temel Kavramlar ve Süreçler
   • Öğretim Tasarımının Faydaları ve Öğretime Katkıları
   • Tasarımda Önemli Basamaklar
   • Yaygın Olarak Kullanılan Öğretim Tasarımı Modelleri
   • Öğretim Tasarımının Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   • Düz Anlatım
   • Soru-Cevap ve Tartışma
   • Grup Çalışması
   • Vaka Analizi
   • Simulasyon
   • Rol Yapma
  • Eğitimde Oyunlaştırma ve Dijital Oyun
   • Oyunun, Oyunlaştırmanın, Oyun Temelli Öğrenmenin Tanımı
   • Oyun Sektörü Hakkında Genel Bilgilendirme
   • Oyunlaştırmanın Psikolojik ve Teorik Altyapısı
   • Oyunları Oluşturan Elementlerin, Mekaniklerin, Dinamiklerin ve Bileşenlerin Listelenmesi
   • Oyunlaştırma Tasarımı Yapılması
   • Eğitim ve Öğretim için Oyunlaştırma Ortamlarının Oluşturulması
   • Oyun Temelli Öğrenmeye Dayalı Öğretim Planlarının Oluşturulması
  • Eğitmenler için Hikayeleştirme
   • Tarih Boyunca Hikâye Anlatımı
   • Önemli Hikâyeler ve Etkileri
   • Hikâye Kurmanın Prensipleri
   • Hikâye Kurma Modelleri
   • Hikâye Anlatmak ve Harekete Geçirmenin 5 Yolu
   • Sınıf İçinde Hikâye Anlatımının Faydaları
   • Sınıf İçi Hikâye Anlatım Teknikleri
   • Öğretim Tekniği Olarak Hikâye Anlatımına Ait İpuçları Kullanımı
   • Dijital Hikâye Kurgulayan Uygulamalar ve Kullanım Alanları
  • Yetişkin Eğitiminde Sınıf Yönetimi
   • Beklenti ve Süreçlerin Belirlenmesi
   • Zaman Yönetimi
   • Motivasyon
   • Senkron Sınıfta Yönetim
  • Etkili İletişim
   • İletişim Modelleri
   • İletişim Becerileri
   • Farklı Özelikleri Olan Katılımcılarla İletişim
   • Sunum Becerileri
  • Eğitim Teknolojileri
   • Öğrenme, Öğretme ve Teknoloji İlişkisi
   • Eğitim Teknolojisinin Gelişimi, Trendler ve Geleceğe İlişkin Öngörüler
   • Teknoloji Kullanımıyla Teknoloji Entegrasyonu Arasındaki Fark
   • Web 2.0 Teknolojileri
   • Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS)
   • Uzaktan Eğitim Teknolojileri
   • Uzaktan Eğitimle İlgili Kavramlar Arasındaki Farklar
   • Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı
   • Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Sosyal ve Bilişsel Buradalıklarını Sağlayacak Etkinlikler
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
   • Eğitim ve Gelişim
   • Neden Eğitim? Neden Gelişim?
   • Eğitim ve Gelişim Programının Bileşenleri
   • Eğitim ve İşletme Başarısı
   • Eğitime Stratejik Yönetim Bakış Açısı ile Yaklaşmak
   • Ölçme ve Değerlendirme
   • Eğitimde Ölçme
   • Eğitimde Değerlendirme
   • Eğitimin Etkinliği
   • Eğitimin Etkinlik Döngüsü
   • Eğitimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler
   • Modern Organizasyon ve İşletme Teorileri Açısından Eğitimin Etkinliği Modeli
   • Eğitimde Transfer Ortaklığı
   • Eğitim Transferinin Önündeki Bariyerler ve Çözüm Yolları
   • Eğitim Transferinde Eğitmenin Rolü
   • Eğitim Transferinde Yöneticinin Rolü
   • Eğitim Transferinde Katılımcının Rolü
   • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Modeller
   • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kirkpatrick Modeli
   • Reaksiyon Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
   • Öğrenme Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
   • Davranış Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
   • İş Sonuçları Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
   • Eğitim Değerlendirmesine İlişkin Sonuçların Raporlanması, Konsolide Olarak Sunulması
   • Eğitime Yatırım Odaklı Bakış
   • ROI Nedir?
   • Model Olarak ROI
   • ROI Sisteminin Kurulması ve ROI Süreci
   • Etkili ROI Sistemi Kurma Kriterleri
   • ROI Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
   • ROI Hangi Programlar için Uygun?
   • Vaka Çalışmaları, Grup Tartışmaları
  • Uygulama
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 30 Mart 2024
 • Eğitim Süresi
 • 60 Saat (5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim