Eğitim Sepetim

 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programı

İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programı

72 saat (6 hafta)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ SEM
 • 25 Kişi
 • 24 Ağustos 2024
 • 72 Saat (6 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Değişik ölçeklerde ve farklı disiplinlerin katılımcılarıyla karmaşık bir yapı gösteren hizmetlerin metodolojik olarak yönetilmesi ve bu konuda eğitimli kadroların oluşturulması günümüz rekabet ortamında çok önemlidir.  

İş Analizi eğitimi, iş Analizi Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Analizi standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örneklerle uygulamayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar, sektörlerine yönelik gerçek iş hayatından örneklerle İş Analizi yönetimi başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır.

Eğitimin Yararları

Bu eğitim IIBA’nın (CCBA®️) ve (CBAP®️) sertifika sınavlarına giriş için ön koşul olan asgari eğitim saati koşulunu karşılar ve bu içerikle uyumludur.

 • Uluslarası geçerliliği olan İş Analizi Yönetim (IIBA) metodolojisinin temeli,
 • İş Analizi Yönetimi pratikleri hakkında uzmanların deneyimleri,
 • Müşteri taleplerini toplama ve yönetme,
 • Kurumsal analiz yapma,
 • Kavramsal seviye veri ve süreç modelleme,
 • Kullanıcı ve sistem ihtiyaçları,
 • Veri ve fonksiyon bakış açısıyla ihtiyaç analizi,
 • Hedef, ihtiyaç ve beklentilerin dengelenmesi,
 • Yazılım bileşenleri ve davranış şekilleri,
 • Fonksiyonel yazılım tasarımları,
 • Hedef sistemler ile mevcutların eksiksiz entegre edilmesi,
 • Teknik ve non-teknik dil ile paydaş beklentilerini karşılayan dokümantasyon, 
 • Verimli bir teknik sürecin yaşanabilmesi için girdilerin oluşturulması,
 • Sistematik ve kapsamlı testlerin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan ortamın hazırlanması,
 • Bütünü ve detayları gözden kaçırmadan basit ve kontrollü yaklaşımla süreçlerin işletimi,
 • Servis bazlı mimari ve nesne bazlı analiz - tasarım için etkin ortam hazırlanması,
 • Test kavramı ve yaklaşımlarının anlaşılması,
 • Test tipleri ve amaçlarının anlaşılması,
 • Testlerin önceliklendirilmesi,
 • Test stratejisinin çıkartılması,
 • Master Test planının çıkartılması,
 • Test senaryoları ve test case’lerinin hazırlanması,
 • Testlerin yürütülmesi ve dokümantasyonu,
 • Test sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi.

Katılım Şartları

Organizasyonların iş veya iş analizi birimlerinde çalışan, projelerde iş analisti ve/veya test uzmanı rolünün üstlenen, teknik veya teknik olmayan geçmişe sahip, uygulama geliştirme sürecinde kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarının anlaşılması, analiz edilmesi, kurumsal analizi, bunların bir yazılım platformunda işlevsel olarak tasarlanması ve dökümante edilmesi, test aktivitelerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinden sorumlu çalışanlar katılabilir.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen  İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetim sertifika programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve YTÜSEM Müdürü yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan ve %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olup %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  IIBA® İş Analizi Metodolojisi ve Uygulamaları 

  30 saat / 5 gün

  İş Analizi metodoloji ve tekniklerinde uzmanlaşmak, projelerin başarıya ulaşması için analiz aşamasında
  kullanılması gereken dünyada kabul edilmiş en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik
  uygulamalarla kazanmak. 

  Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları:

  • Sertifika Programının Tanıtımı
  • İş Analizi Temel Kavramlar ve Yaklaşım 
  • İş Analizi Bilgi Alanları 
  • Planlama ve Yaklaşım
  • Talep Yönetimi
  • Bilgi Toplama
  • Kurumsal Analiz
  • Talep Analizi ve Dokümantasyon (Modelleme)
  • Çözüm Değerlendirmesi ve Geçerleme                                                     
  • İş Analizi Süreç Grupları ve Teknikleri 
  • Egzersizler
  • Günsonu Sınavları

  Model Bazlı İş Analizi Teknikleri

  24 saat / 4 gün   

  Bilgi teknolojileri uygulama geliştirme alanında verimli, fonksiyonel, kullanımı ve bakımı rahat, yeniden kullanılabilir servis bazlı, en az hata ile geliştirilmiş, proje tahmin ve planlaması kolay, ölçülebilir, testleri yönetilebilir sistemler tasarlamak ve uygulamak en önemli hedeflerin arasında gelir. Bu süreç öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi bir anlamda zorunlu kılar.

  Analist, bütünlüğü muhafaza ederek derinlemesine anlamalı, beklenti ve ihtiyaçları dengeleyebilmeli ve hem kullanıcı hem de yazılımcı dili ile açık ve basit ifade edebilmelidir. Tasarladığı sistemler kullanışlı, açık ve net olmalıdır. Kafa karışıklıklarını ortadan kaldırabilmeli, ihtiyacı eksiksiz karşılamalıdır. İyi bir tasarım doğru analiz yöntemlerine birebir bağımlıdır. Yazılım analiz ve tasarımı günlük iletişim yöntem ve metotları kullanarak yapılamaz. Bunun için özel bir lisan, terminoloji ve yöntemler vardır.

  Bu eğitim analiz ve yazılım tasarımı becerilerini fonksiyonel bakış açısıyla kazandırmayı hedefler.   

  Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları:

  • Yazılım Geliştirme Yaklaşımları
  • Yazılım Bileşenleri
  • Model Bazlı İş Analizi
  • İş Analistinin Davranış Biçimi
  • Kavramsal Seviye Veri Modelleme
  • Kavramsal Seviye Süreç Modelleme   
  • Tanımlama Seviyesi Veri Modelleme
  • Tanımlama Seviyesi Süreç Modelleme   
  • Tanımlama Seviyesi Modellerin Bütünleştirilmesi
  • İş Analizi ve Projelendirme 

  Test Yönetimi ve Kalite

  12 saat / 2 gün  

  Test, yazılımda kalitenin garantisini verir. 
  Süreç öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi bir anlamda zorunlu kılar. Süreç boyunca da çeşitli yaklaşımlarla yazılımın kalitesinin ve sağlamlığının sürekli olarak aşamalı kontrolü esastır.
  Kalite garantisi işin sonunda kontrol edilirse istenen neticeye ulaşmak için gereğinden fazla efor sarf edilir. 

  Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları:

  • Genel Kavram ve Tanımlar 
  • Yazılımda Test Yöntem ve Tipleri 
  • Test Yaklaşımları
   • Mantıksal Test Aşamaları
    • Gözden Geçirme
    • Birim Testi, İleri Birim Testi
    • Bütünleştirme Testleri, Sistem Testleri
    • User Acceptance, Pilot 
  • Amacına Göre Test Çeşitleri
    • Alpha, Beta, White Box, Black Box
    • Fonksiyonel, Non-Fonksiyonel 
    • Validation, Verification 
    • Parallel, Sociability 
    • Volume, Usability, Performans
    • Kullanıcı Kabul Testleri
    • Güvenlik, Taşınabilirlik
  • Test Stratejisi Oluşturma 
  • Test Sürecinde Roller
    • Yazılım / Yazılım Destek 
    • Uygulama Mimarı
    • Fonksiyonel Analist / Test Analist
    • Kullanıcı
  • Test Süreci ve Metodolojisi
   • Analiz, Planlama
   • Test Ön Koşulları
   • Testlerin Uygulanması
   • Dikkat Edilecek Hususlar
  • Test Planlama Çalışması
   • Test Senaryosu Nedir?
   • Test Case Nedir?
   • Raporlama
  • Test Case ve Test Senaryosu oluşturma
  • Test Yönetimi
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programı İş Analizi Metodolojisi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 24 Ağustos 2024
 • Eğitim Süresi
 • 72 Saat (6 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim