Eğitim Sepetim

 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • UMS/TMS-UFRS/TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama) Sertifika Programı

UMS/TMS-UFRS/TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama) Sertifika Programı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ SEM
 • 40 Kişi
 • 14 Eylül 2024
 • 60 Saat (5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
UMS/TMS-UFRS/TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama) Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Dünyada ve özellikle Avrupa'da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS'ye göre yapıyor. Türkçeye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayımlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve KGK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketler, mali tablolarını bu standartlara göre hazırlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi  iş birliği ile hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından sunulan bu sertifika programında Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulunun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ileri dönemlerde Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır.

Ayrıca:

 • Türkiye’de de uygulanan UMS ve UFRS’ler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlarla aralarındaki farklılıkları tanımlamak,
 • UMS ve UFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya koymak ve çözümler geliştirmek,
 • UMS ve UFRS’ler konusunda uzmanlık becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Katılım Şartları

Herhangi bir dört yıllık üniversite veya iki yıllık yüksek okul programı mezunu olmak şartı aranmaktadır.

 • Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında calışanlar,
 • CFO'lar,
 • Yeminli mali müşavirler,
 • Muhasebe ve finans müdürleri,
 • İç denetçiler,
 • Serbest muhasebeci mali müşavirler,
 • Bağımsız denetçiler,
 • Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları,
 • Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar.
Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen UMS / UFRS sertifika programında aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Rektör ve Sürekli Eğitim Müdürü yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • Giriş
   • (UFRS, Amaçları ve Türkiye’ye Yansıması, Vergi Yasaları - Muhasebe Standartları İlişkisi)
  • Kavramsal / Genel Çerçeve
  • UMS 1
   • Finansal Tabloların Sunuluşu
  • UMS 7
   • Nakit Akış Tablosu
  • UFRS 15
   • Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
  • UMS 20
   • Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
  • UMS 2
   • Stoklar
  • UMS 41
   • Tarımsal Faaliyetler
  • UMS 16
   • Maddi Duran Varlıklar
  • UMS 23
   • Borçlanma Maliyetleri
  • UMS 40
   • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
  • UFRS 5
   • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler
  • UMS 38
   • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • UMS 36
   • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
  • UFRS 16
   • Kiralamalar
  • UMS 37
   • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
  • UFRS 8
   • Faaliyet Bölümleri
  • UMS 8
   • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
  • UMS 10
   • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
  • FİNANSAL ARAÇLAR
   • UMS 32
    • Finansal Araçlar: Sunum
   • UFRS 9
    • Finansal Araçlar
   • UFRS 7
    • Finansal Araçlar: Açıklamalar
  • UFRS 11
   • Müşterek Anlaşmalar
  • UMS 28
   • İştiraklerdeki Yatırımlar
  • UFRS 10
   • Konsolide Finansal Tablolar
  • UFRS 3
   • İşletme Birleşmeleri
  • UMS 27
   • Konsolide ve Bireysel Tablolar
  • UMS 21
   • Kur Değişiminin Etkileri
  • UMS 19
   • Çalışanlara Sağlanan Faydalar
  • UMS 12
   • Gelir Vergileri
  • Vergi Usul Kanunundan UFRS’ye Çevrim Örneği
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

UMS/TMS-UFRS/TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama) Sertifika Programı UMS/TMS-UFRS/TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama) Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 14 Eylül 2024
 • Eğitim Süresi
 • 60 Saat (5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 40 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim