Eğitim Sepetim

YTÜ - Python ile Programlama ve Veri Analizi Sertifika Programı

42 saat (3,5 hafta)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ SEM
 • 25 Kişi
 • 06 Ocak 2024
 • 42 Saat (3,5 Hafta)
 • Yüzyüze Eğitim
YTÜ - Python ile Programlama ve Veri Analizi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Nicel verilerle uğraşan araştırmacılara, Python yardımıyla temel ve ileri düzeyde istatistiksel analizler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Programda, araştırmacılar temel ve ileri istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmelerinin yanı sıra bu yöntemler için gerekli olan Python kullanımını temel seviyeden başlayarak öğreneceklerdir.

Bu eğitimin odak noktası temel ve ileri düzey istatistiksel analizlerin öğretilmesi ve uygulanmasının Python programlama diliyle yapılmasıdır. Veri bilimiyle uğraşan araştırmacılar, öncelikle temel klasik istatistiksel yaklaşımları (bu eğitimin tüm konularını) bilmeli sonrasında bu yaklaşımlara uymayan gerçek veri setleri için diğer alternatif yaklaşımlara (makine öğrenmesi / veri madenciliği) yönelmektedir.
Bu sebeple, ileride makine öğrenmesi / veri madenciliği eğitimi almak isteyen araştırmacılar için bu eğitimin alınması ön koşul olarak görülmektedir.

Katılım Şartları

Veri analizi konusuna ilgi duyan, bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen lisans mezunu kişilere yöneliktir.
Eğitimin ilk saatlerinde hiç Python kullanmayı bilmeyenler için temel Python eğitimi verileceğinden bu programlama dilini bilmeleriyle ilgili bir ön koşul bulunmamaktadır.

Bu eğitim "uygulamalı" olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsünde Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleştirilecektir.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Python ile Programlama ve Veri Analizi sertifika programında %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve SEM Müdürünün imzası olacak şekilde e-devlet onaylı sertifika verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • Python Programlama Dili
  • Açıklayıcı Veri Analizi
  • Olasılık ve İstatistiksel Fonksiyonlar
  • Hipotez Testleri, Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler
  • Kategorik Veri Analizi
  • Korelasyon Analizi
  • Regresyon Analizi
  • Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
  • Python Kurulum ve Giriş
  • Veri Türleri
  • Değişkenler
  • Operatörler
  • Python Kitaplıklarına Genel Bakış
  • Diziler ve Matrisler
  • Temel Fonksiyonlar, Metotlar
  • Import ve Export
  • Kontrol İfadeleri (for, if, while)
  • Veri Görselleştirme
  • Merkezi Eğilim Ölçüleri
  • Merkezi Yayılım Ölçüleri
  • İstatistiksel Grafikler (Kutu Grafikleri, QQ plot, histogram vb.)
  • Rasgele Sayı Türetme
  • İstatistiksel Fonksiyonlar
  • Kesikli Dağılımlar
  • Normal Dağılım
  • Örneklem Dağılımları (t, ki-kare, F)
  • Sürekli Dağılımlar
  • Normallik Testi
  • Tek örneklem t-testi
  • Bağımsız Örneklem t-testi
  • Bağımlı Örneklem t-testi
  • Tek Yönlü ANOVA
  • İki Yönlü ANOVA
  • Post-Hoc İkili Karşılaştırmalar
  • Wilcoxon İşaret Sıra Testi
  • Mann-Whitney U Testi
  • Wilcoxon Testi
  • Kruskal-Wallis Testi
  • Frekans Tabloları
  • Çapraz Tablolar
  • Ki-Kare Bağımsızlık Testi
  • Fisher, Mc-Nemar, Cochran Q Testi
  • Korelasyon Analizi ve Görselleştirmesi
  • Doğrusal Regresyon Varsayımları ve Veri Modelleme
  • Faktör Analizi
  • Kümeleme Analizi
  • Lojistik Regresyon
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

YTÜ - Python ile Programlama ve Veri Analizi Sertifika Programı YTÜ - Python ile Programlama ve Veri Analizi Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 06 Ocak 2024
 • Eğitim Süresi
 • 42 Saat (3,5 Hafta)
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Yüzyüze Eğitim