Enerji Hukuku Sertifika Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Enerji Hukuku Sertifika Programı Enerji Hukuku Sertifika Programı
02 Aralık 2023
60 saat (5 hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
30 kişi
Üye Girişi yaparak ücret ve taksit bilgilerine erişebilirsiniz.
Eğitimin Amacı

Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.

Katılım Şartları

Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Enerji Hukuku Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.

 • Genel Enerji Hukuku                                                          
  • Enerji Hukukuna Giriş
  • Genel Tarihçe
  • Enerji Hukuku Konuları
  • Düzenleme Alt Yapıları
  • Genel Prensipler
 • Elektrik Piyasasında Özelleştirme Uygulamaları
  • Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış
  • Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları
  • Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları
  • Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları
  • İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
 • Elektrik Piyasaları
  • Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)
   • Elektriğin Temel Özellikleri
   • Piyasaya Genel Bakış
   • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
   • Lisanssız Üretim Faaliyeti
   • Şebeke Bağlantı Düzenlemeleri
   • Tarife Uygulamaları
   • Teknik Düzenlemeler
  • Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)
   • Temel Düzenlemeler
   • Piyasa Modeli
   • Piyasa Aktörleri
   • Serbest Tüketiciler
   • İkili Anlaşmalar Piyasası
   • Spot piyasalar
   • Vadeli Piyasalar
   • Yan Hizmetler Piyasaları
   • Yenilenebilir Teşvik Mekanizması
 • Elektrik Piyasaları Sözleşmeleri
  • Elektrik Piyasası
   • Elektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel Bakış
   • Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat
  • Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
   • Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
   • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
   • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
    • Genel Bakış
    • Özellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
    • EFET Sözleşmesi
   • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
 • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
  • Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
  • Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve
  • Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
  • Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
  • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri
  • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
 • 5015 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Petrol Piyasası
  • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler
  • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
  • Akaryakıt Ticaret/İkmal Zinciri
  • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
  • Teknik Düzenlemeler
  • Ulusal Petrol Stoku
  • Ulusal Marker ve Kaçakçılık
  • Denetim Faaliyetleri
  • İdari Yaptırımlar
 • 5327 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası
  • 5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç ve kapsam, İlkeler
  • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
  • LPG Ticaret/İkmal Zinciri
  • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
  • Denetim Faaliyetleri
  • İdari Yaptırımlar
  • Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
 • Rakamlarla Türkiye Petrol ve LPG Piyasaları
 • Türkiye Petrol ve LPG Piyasalarında Hukuki Uyuşmazlıklar: Örnek Karar İncelemesi
 • Nükleer Enerji
  • Dünyada Durum
  • Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları
  • Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
 • Türkiye Elektrik Piyasasında Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
 • Elektrik Piyasasında Lisanslama Süreçleri
 • Doğalgaz Piyasası
 • Enerji Sözleşmelerine Genel Bakış
  • Genel Anlamda Sözleşme Yönetimi
   • Sözleşme Nedir?
   • Sözleşmenin Kurulması
   • Sözleşmenin Unsurları
   • Sözleşmede Edimlerin İfası
   • Sözleşmenin Sona Ermesi
  • Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel Durumlar
   • Özel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin Durumu
   • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
  • Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler
  • Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
 • Enerji Projelerinin Finansmanı
  • Proje Finansmanı Kavramına Giriş
  • Uluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı Uygulamaları
  • Türkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Rekabet Hukuku
  • Genel Olarak Rekabet Hukuku:
   • Rekabet Kanunu’ndaki Temel Yasaklayıcı Hükümler
   • Rekabete Aykırı Anlaşmalar
   • Muafiyet ve Menfi Tespit Uygulamaları
   • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
   • Birleşme ve Devralmalar
   • Rekabet Kurumu’nun Yetkileri
   • Yaptırımlar
  • Genel Olarak Düzenlenmiş Piyasalar:
   • Mevzuat, İkincil Regülâsyon ve Son Değişiklikler
   • Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilmesi ve Özelleştirmeler
   • Mevcut Mevzuat ve Regülâsyonun Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
  • Enerji Piyasalarında Rekabete İlişkin Temel Sorunlar ve Alınan Önlemler
   • Şebeke sistemine bağlılık
   • Piyasalarda Rekabetçi Bir Yapı Oluşturulmasına İlişkin Hükümler
   • Ayrıştırma, Piyasa Eşikleri, Erişim sağlama, Tarife kontrolü
   • Enerji Piyasalarındaki Muhtemel Rekabet İhlalleri
  • Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasalarında Uygulanması:
   • Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi
   • Özelleştirme Aşamasındaki Kararlar,
   • Rekabet İhlallerine İlişkin Kararlar
   • Yatay Anlaşmalara İlişkin Kararlar
   • Dikey Anlaşmalara İlişkin Kararlar
   • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Kararlar
   • Gelecek Tartışmaları
  • Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:
   • Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Soruna İlişkin Kararlar
 • Uluslar Arası Enerji Uyuşmazlıkları
  • Giriş
   • Ulusal Mahkemeler
   • Uluslararası Tahkim
    • Tahkim Anlaşmasının Tarafları
    • Uluslararası Tahkim Kurumları
     • ICC
     • LCIA
   • İlgili Uluslararası Anlaşmalar
    • New York Convention
    • ICSID Convention
    • Energy Charter Treaty
    • Yerel hukuk
   • Alternatif uyuşmazlık çözümleri

Ecem SÜSOY UYGUN

Ecem SÜSOY UYGUN

Hazar BAŞAR

Hazar BAŞAR

İlayda GÜNEŞ

İlayda GÜNEŞ

Av.

İnanç BİLİMGUT

İnanç BİLİMGUT

Murat MANÇO

Murat MANÇO

Murat SOYLU

Murat SOYLU

Av.

Okan YARDIMCI

Okan YARDIMCI

Dr.

Taner ŞAHİN

Taner ŞAHİN

Dr.

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
Ücret ve Taksit bilgilerine erişmek için üye girişi yapınız. | Üye Girişi
 • ALİ PALA 2022-10-01
  ALİ PALA

  Teşekkür ederek başlamak istedim, çünkü, Türkiye ve Dünya\'da konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen bu eğitimi almaktan çok memnun kaldığımı, oldukça önemli konularda çok güzel bilgiler edindiğimi, çok başarılı bir eğitim programı olduğunu söylemek isterim. Tüm hocalarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkürler

 • KADİR DEMİREL 2023-01-28
  KADİR DEMİREL

  Enerji alanında uzman kişilerin verdiği ciddi bir hukuk eğitimidir. Yeni enerji trendleri, enerji ve rekabet hukuku ilişkisi vb. alanlarda yalnızca hukuki eğitim vermeyip bakış açısı kazandırılmaktadır. Eğitimde öğretici ve planlayıcı olarak görev alan herkese teşekkür ederim.

 • GÖNÜL DURSUN 2020-09-05
  GÖNÜL DURSUN

  Online olarak en etkin ve olabildiğince interaktif bir eğitim oldu. Enerji sektörüne genel bir bakış açısı kazanmamı, ayrıca hukukun başka alanlarında hukuki sorunlara farklı bir pencereden bakmamı sağladığı için tüm hocalarımıza ve bu eğitimi sağlayan tüm ekibe teşekkür ederim.

 • ÖZLEM ÖĞÜT 2015-03-21
  ÖZLEM ÖĞÜT

  Eğitim, enerji hukuku bakımından fikir edinilmesi ve piyasaların tanınabilmesi bakımından faydalıydı. eğitmenler genel olarak konusuna hakim ve katılımcıları destekleyici ve teşvik edici bir tutuma sahipti.

Tüm Yorumlar (7) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.

 • Katılım Şartları

  Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Enerji Hukuku Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  • Genel Enerji Hukuku                                                          
   • Enerji Hukukuna Giriş
   • Genel Tarihçe
   • Enerji Hukuku Konuları
   • Düzenleme Alt Yapıları
   • Genel Prensipler
  • Elektrik Piyasasında Özelleştirme Uygulamaları
   • Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış
   • Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
  • Elektrik Piyasaları
   • Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)
    • Elektriğin Temel Özellikleri
    • Piyasaya Genel Bakış
    • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
    • Lisanssız Üretim Faaliyeti
    • Şebeke Bağlantı Düzenlemeleri
    • Tarife Uygulamaları
    • Teknik Düzenlemeler
   • Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)
    • Temel Düzenlemeler
    • Piyasa Modeli
    • Piyasa Aktörleri
    • Serbest Tüketiciler
    • İkili Anlaşmalar Piyasası
    • Spot piyasalar
    • Vadeli Piyasalar
    • Yan Hizmetler Piyasaları
    • Yenilenebilir Teşvik Mekanizması
  • Elektrik Piyasaları Sözleşmeleri
   • Elektrik Piyasası
    • Elektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat
   • Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
     • Genel Bakış
     • Özellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
     • EFET Sözleşmesi
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
  • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
   • Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve
   • Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
   • Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
   • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
  • 5015 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Petrol Piyasası
   • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • Akaryakıt Ticaret/İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Teknik Düzenlemeler
   • Ulusal Petrol Stoku
   • Ulusal Marker ve Kaçakçılık
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
  • 5327 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası
   • 5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç ve kapsam, İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • LPG Ticaret/İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
   • Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
  • Rakamlarla Türkiye Petrol ve LPG Piyasaları
  • Türkiye Petrol ve LPG Piyasalarında Hukuki Uyuşmazlıklar: Örnek Karar İncelemesi
  • Nükleer Enerji
   • Dünyada Durum
   • Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları
   • Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
  • Türkiye Elektrik Piyasasında Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasasında Lisanslama Süreçleri
  • Doğalgaz Piyasası
  • Enerji Sözleşmelerine Genel Bakış
   • Genel Anlamda Sözleşme Yönetimi
    • Sözleşme Nedir?
    • Sözleşmenin Kurulması
    • Sözleşmenin Unsurları
    • Sözleşmede Edimlerin İfası
    • Sözleşmenin Sona Ermesi
   • Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel Durumlar
    • Özel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin Durumu
    • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
   • Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler
   • Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
  • Enerji Projelerinin Finansmanı
   • Proje Finansmanı Kavramına Giriş
   • Uluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı Uygulamaları
   • Türkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Rekabet Hukuku
   • Genel Olarak Rekabet Hukuku:
    • Rekabet Kanunu’ndaki Temel Yasaklayıcı Hükümler
    • Rekabete Aykırı Anlaşmalar
    • Muafiyet ve Menfi Tespit Uygulamaları
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
    • Birleşme ve Devralmalar
    • Rekabet Kurumu’nun Yetkileri
    • Yaptırımlar
   • Genel Olarak Düzenlenmiş Piyasalar:
    • Mevzuat, İkincil Regülâsyon ve Son Değişiklikler
    • Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilmesi ve Özelleştirmeler
    • Mevcut Mevzuat ve Regülâsyonun Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
   • Enerji Piyasalarında Rekabete İlişkin Temel Sorunlar ve Alınan Önlemler
    • Şebeke sistemine bağlılık
    • Piyasalarda Rekabetçi Bir Yapı Oluşturulmasına İlişkin Hükümler
    • Ayrıştırma, Piyasa Eşikleri, Erişim sağlama, Tarife kontrolü
    • Enerji Piyasalarındaki Muhtemel Rekabet İhlalleri
   • Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasalarında Uygulanması:
    • Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi
    • Özelleştirme Aşamasındaki Kararlar,
    • Rekabet İhlallerine İlişkin Kararlar
    • Yatay Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Dikey Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Kararlar
    • Gelecek Tartışmaları
   • Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:
    • Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Soruna İlişkin Kararlar
  • Uluslar Arası Enerji Uyuşmazlıkları
   • Giriş
    • Ulusal Mahkemeler
    • Uluslararası Tahkim
     • Tahkim Anlaşmasının Tarafları
     • Uluslararası Tahkim Kurumları
      • ICC
      • LCIA
    • İlgili Uluslararası Anlaşmalar
     • New York Convention
     • ICSID Convention
     • Energy Charter Treaty
     • Yerel hukuk
    • Alternatif uyuşmazlık çözümleri

 • Eğitmenler

  Ecem SÜSOY UYGUN

  Ecem SÜSOY UYGUN

  Hazar BAŞAR

  Hazar BAŞAR

  İlayda GÜNEŞ

  İlayda GÜNEŞ

  Av.

  İnanç BİLİMGUT

  İnanç BİLİMGUT

  Murat MANÇO

  Murat MANÇO

  Murat SOYLU

  Murat SOYLU

  Av.

  Okan YARDIMCI

  Okan YARDIMCI

  Dr.

  Taner ŞAHİN

  Taner ŞAHİN

  Dr.

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
  Ücret ve Taksit bilgileri için
  Üye Girişi yapınız.
 • Katılımcı Yorumları

   KADİR DEMİREL
   KADİR DEMİREL
   2023-01-28
   Enerji alanında uzman kişilerin verdiği ciddi bir hukuk eğitimidir. Yeni enerji trendleri, enerji ve rekabet hukuku ilişkisi vb. alanlarda yalnızca hukuki eğitim vermeyip bakış açısı kazandırılmaktadır. Eğitimde öğretici ve planlayıcı olarak görev alan herkese teşekkür ederim.
   ALİ PALA
   ALİ PALA
   2022-10-01
   Teşekkür ederek başlamak istedim, çünkü, Türkiye ve Dünya\'da konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen bu eğitimi almaktan çok memnun kaldığımı, oldukça önemli konularda çok güzel bilgiler edindiğimi, çok başarılı bir eğitim programı olduğunu söylemek isterim. Tüm hocalarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkürler
   SOYDAN GÖRGÜLÜ
   SOYDAN GÖRGÜLÜ
   2020-09-05
   Konular çok kapsamlı ve yoğun. Bu nedenle, eğitim süresi biraz daha uzun olabilir. . Eğitmenler konularına hakim, yeterli.
   ÖZLEM ÖĞÜT
   ÖZLEM ÖĞÜT
   2015-03-21
   Eğitim, enerji hukuku bakımından fikir edinilmesi ve piyasaların tanınabilmesi bakımından faydalıydı. eğitmenler genel olarak konusuna hakim ve katılımcıları destekleyici ve teşvik edici bir tutuma sahipti.
   Tüm Yorumlar (7) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Enerji Hukuku Sertifika Programı, 2023-12-02 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/bahcesehir-universitesi-enerji-hukuku-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.