İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - [BAU]

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - [BAU] İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - [BAU]
16 Eylül 2023
90 Saat (7,5 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
30 Kişi
Üye Girişi yaparak ücret ve taksit bilgilerine erişebilirsiniz.
Eğitimin Amacı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Katılım Şartları

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

İK ÇALIŞANLARI İÇİN KOÇLUK ŞAPKASI (Modül:IKY01)

 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
 • Koçluk Türleri Nelerdir?
 • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
 • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
  • Öz Yönetim
  • Doğru ve Güçlü Sorular Sorma
  • Etkin Dinleme
  • Güven Verme ve Güven Duyma
  • An’da Olma
  • Geri Bildirim Verme
  • Takdir
 • Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
 • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları

İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ TRENDLER (Modül:IKY02)

 • Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
 • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
 • İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
 • İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
 • İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
 • İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
 • Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
  • Eğitim ve Gelişim
  • Yetenek Yönetimi
  • Performans
  • İşveren Markası

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Modül:IKY03)

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
 • İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
 • Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modeli

PERSONEL TEMİNİ VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ (Modül:IKY04)

 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
 • Adayların Araştırılıp Bulunması
 • Adaylar
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Özgeçmişe Dayanan Yapı
 • Kritik Olaylara Dayanan Yapı
 • Ölçütlere Dayanan Yapı
 • Alternatif Tarzlar
 • Dinleme Becerisi
 • Mülakat uygulamaları

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (Modül:IKY05)

 • Performans göstergeleri
 • Doğru hedef belirlemek
 • Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
 • PYS yaklaşımları
 • PYS ve İK süreçleri ilişkisi
 • PYS ve ödül ilişkisi
 • PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)
 • Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar
 • Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.

YETENEK YÖNETİMİ (Modül:IKY06)

 • Yetenek yönetiminde bazı kavramlar
  • Yetenek
  • Kariyer
  • Potansiyel
 • Yetenek yönetimi neden önemli?
 • Yetenek yönetim modelleri
 • İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
  • Kariyer yolları
  • Atama ve terfi kriterleri
  • Kilit pozisyonlar
  • Yedekleme planı
  • Rotasyon planı
 • Yetenekli çalışanların belirlenmesi
  • Potansiyelin belirlenmesi
  • Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması
  • Yetkinliklerin kullanılması
  • Performansın etkisi
  • Yetenek matrisi
 • Yeteneklerin geliştirilmesi
  • Yetenek havuzu
  • Yetenek gelişim programları
 • Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
 • Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
 • İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi
 • Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme

İNSAN KAYNAKLARINDA ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ (Modül:IKY07)

 • Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
 • Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
 • Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
 • Öğrenme Stilleri & Öğrenen Tipleri
 • Öğrenme Yöntemleri
  • İş Başında Öğrenme
  • Informal (Sosyal) Öğrenme
  • Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
 • Öğrenen Organizasyon Kültürü
 • Kurumlarda Öğretim Tasarımı
 • Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
 • Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
 • Sektör Örnekleri

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU (Modül:IKY08)

 • İş Hukuku’na yön veren temel ilkeler & İş Hukuku kaynakları,
 • İş sözleşmesi türleri ve sözleşme türlerinin esasını oluşturan hususlar,
 • Geçici iş ilişkileri & personel transferi & işyeri devri,
 • Alt işveren – asıl işveren ilişkisi, tedbirleri ve yükümlülükleri,
 • Çalışma ve dinlenme süreleri,
 • Ücret ve ücretin ödenmesi,
 • Yıllık izin & mazeret izinleri & doğum izinleri,
 • Disiplin işlemleri ve uygulanması,
 • İşçinin verdiği zararların kesintisine ilişkin izlenecek yöntemler,
 • İş sözleşmesinin fesih türleri,
 • Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
 • Toplu işçi çıkarma,
 • İş sözleşmesi feshinde düzenlenmesi gereken belgeler & fesih evrakları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • İş sözleşmesi feshinde kullanılan ibranamenin geçerliliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • İşçi – işveren ilişkilerinden kaynaklı davalar (İşe iade davası, kötü niyet tazminatı, iş kazaları vb),
 • İnsan kaynakları formları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • İş kazaları ve iş kazası ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler,
 • Gizlilik/sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşmeler,
 • Mobbingin hukuki boyutu ve mobbing davaları,

ÜCRET YÖNETİMİ (Modül:IKY09)

 • Ücretin Tanımı
  • Taban Ödeme
  • Değişken Ödeme
  • Dolaylı Ödeme
  • Toplam Ücret
 • Ücret Yönetim Sistemi
  • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
  • Ücret-İş Değerleme İlişkisi
  • Ücret yönetimi-Norm Kadro İlişkisi
  • Yan Haklar
 • Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
 • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
 • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
 • Ücret Belirleme
  • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
  • Ücret Artış Dönemleri
  • Performansın Ücrete Etkisi
  • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
 • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
 • Ücret Yönetimi İle İlgili Performans

İŞ DEĞERLEME (Modül:IKY10)

 • İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
  • Bilgilendirme
  • Güvence Verme
  • İş Değerleme Kurulu
  • Değerlemenin Kapsamı
  • Yöntem Seçme
  • Değerleme Faktörleri Seçimi
  • Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
 • İş Değerleme Yöntemleri
  • Sayısal Olmayan Yöntemler
   • Sıralama
    • Kart Uygulaması
    • İkili Karşılaştırma
   • Sınıflandırma
 • Sayısal Yöntemler
  • Faktör Karşılaştırma
   • Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
    • İşlerin İncelenmesi
    • Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
    • Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
    • Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre Dağıtılması
    • Ölçeğin Düzenlenmesi
    • Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
 • Puanlama
  • Puan Yöntemi Aşamaları
   • Faktörlerin Seçimi
   • Faktörlerin Tanımlanması
   • Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
   • Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması(Ağırlıklama)
   • Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
 • Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
 • Uygulama: Sıralama, Sınıflandırma, Puanlama ve Faktör Karşılaştırma Yöntemleri Vak’a Örnek Uygulamaları

İK ÇALIŞANLARI İÇİN MOTİVASYON VE ORYANTASYON (Modül:IKY11)

 • İnsan Kaynaklarında Motivasyon;
  • Birincil ve İkincil güdüler
  • İçsel ve dışsal motivasyon
  • Motivasyon performansı etkiler mi?
  • Verimliliğe katkısı nedir?
  • Motivasyona neden ihtiyaç duyarız?
  • Motivasyon Teknikleri
 • İnsan Kaynaklarında Oryantasyon
  • Oryantasyon nedir?
  • Oryantasyonun kurum için önemi?
  • İK yöneticisinin oryantasyon hazırlıkları nelerdir?
  • Oryantasyon eğriminin içeriği nasıl olmalı?
  • Oryantasyonun faydaları?
  • Çalışan için Oryantasyonun önemi nedir?

İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ (HR ANALYTICS)

 • İK Analitiği Nedir?
 • Araştırma Stratejisi ve Öncelikleri Nasıl Belirlenir?
 • Veri Modelleme Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
 • Analiz Modelleri ve Başarının Püf Noktaları.
 • Birlikte Deneyelim ve Birlikte Değerlendirelim.

Aykut BORA

Aykut BORA

Efsun FIRTINA

Efsun FIRTINA

Esra S. ODABAŞI

Esra S. ODABAŞI

Gamze ÖZTIRPAN

Gamze ÖZTIRPAN

Mehmet Saim AŞÇI

Mehmet Saim AŞÇI

Dr.

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr. , ICF-MCC

Zehra KASAP

Zehra KASAP

Profesyonel KOÇ (ACC)

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
Ücret ve Taksit bilgilerine erişmek için üye girişi yapınız. | Üye Girişi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı, aynı içerik ve kadro ile farklı üniversitelerde düzenlenmesi sebebiyle yorumlar ortak olarak görüntülenmektedir.

 • HANİFE ÇAM 2017-03-25
  HANİFE ÇAM

  Aralarda verilen ikramlar çok güzel düşünülmüş. Eğitmenler gerçekten çok iyiydi.

 • BÜŞRA KÜREN ERTUĞRUL

  Benim için çok heyecan vericiydi. Hocaların dinamik, güler yüzlü, cana yakın ve tecrübeli oluşları eğitimimi sıkılmadan ve istekli olarak tamamlamamı sağladı. İyikilerle dolu, güzel bilgilerle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her şey için teşekkürler :)

 • TANEM TEZGELDİ 2020-07-11
  TANEM TEZGELDİ

  Eğitim dolu dolu ve bir o kadar da interaktif işlendi. Bu online dönemde bu kadar fayda ve bilgi sağlayan bir program hazırlanmış olması çok güzel. Hocaların hepsi birbirinden önemli ve yetkin kişilerdi. Her biri ile tanışmak, konuşabilmek ve bu kadar yardıma açık olmaları beni çok mutlu etti. İyi ki bu programı tamamladım, başka programlarla da ilgileneceğim. Her şey için çok teşekkürler.

 • SERPİL TUTUŞ 2017-01-28
  SERPİL TUTUŞ

  Merhabalar, Eğitmenlerin alanlarında uzman oluşları ve bizlere kazandırdıkları bilgi,beceri için teşekkürler.

Tüm Yorumlar (56) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
  Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
  Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

  Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

  İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

 • Katılım Şartları

  • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
  • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
  • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
  • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
  • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

  Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  İK ÇALIŞANLARI İÇİN KOÇLUK ŞAPKASI (Modül:IKY01)

  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
  • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  • İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
   • Öz Yönetim
   • Doğru ve Güçlü Sorular Sorma
   • Etkin Dinleme
   • Güven Verme ve Güven Duyma
   • An’da Olma
   • Geri Bildirim Verme
   • Takdir
  • Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
  • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları

  İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ TRENDLER (Modül:IKY02)

  • Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
  • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
  • İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
  • İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
  • İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
  • İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
  • Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
   • Eğitim ve Gelişim
   • Yetenek Yönetimi
   • Performans
   • İşveren Markası

  STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Modül:IKY03)

  • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
  • İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
  • Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modeli

  PERSONEL TEMİNİ VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ (Modül:IKY04)

  • Personel Temini
  • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
  • Personel Temin Kaynakları
  • Personel Temin Süreci
  • Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
  • Adayların Araştırılıp Bulunması
  • Adaylar
  • Mülakat Nedir?
  • Mülakatın Amacı ve Önemi
  • Mülakat Süreci
  • Mülakat Öncesi Hazırlık
  • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Özgeçmişe Dayanan Yapı
  • Kritik Olaylara Dayanan Yapı
  • Ölçütlere Dayanan Yapı
  • Alternatif Tarzlar
  • Dinleme Becerisi
  • Mülakat uygulamaları

  PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (Modül:IKY05)

  • Performans göstergeleri
  • Doğru hedef belirlemek
  • Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
  • PYS yaklaşımları
  • PYS ve İK süreçleri ilişkisi
  • PYS ve ödül ilişkisi
  • PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)
  • Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar
  • Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.

  YETENEK YÖNETİMİ (Modül:IKY06)

  • Yetenek yönetiminde bazı kavramlar
   • Yetenek
   • Kariyer
   • Potansiyel
  • Yetenek yönetimi neden önemli?
  • Yetenek yönetim modelleri
  • İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
   • Kariyer yolları
   • Atama ve terfi kriterleri
   • Kilit pozisyonlar
   • Yedekleme planı
   • Rotasyon planı
  • Yetenekli çalışanların belirlenmesi
   • Potansiyelin belirlenmesi
   • Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması
   • Yetkinliklerin kullanılması
   • Performansın etkisi
   • Yetenek matrisi
  • Yeteneklerin geliştirilmesi
   • Yetenek havuzu
   • Yetenek gelişim programları
  • Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
  • Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
  • İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi
  • Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme

  İNSAN KAYNAKLARINDA ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ (Modül:IKY07)

  • Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
  • Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
  • Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
  • Öğrenme Stilleri & Öğrenen Tipleri
  • Öğrenme Yöntemleri
   • İş Başında Öğrenme
   • Informal (Sosyal) Öğrenme
   • Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
  • Öğrenen Organizasyon Kültürü
  • Kurumlarda Öğretim Tasarımı
  • Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
  • Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
  • Sektör Örnekleri

  4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU (Modül:IKY08)

  • İş Hukuku’na yön veren temel ilkeler & İş Hukuku kaynakları,
  • İş sözleşmesi türleri ve sözleşme türlerinin esasını oluşturan hususlar,
  • Geçici iş ilişkileri & personel transferi & işyeri devri,
  • Alt işveren – asıl işveren ilişkisi, tedbirleri ve yükümlülükleri,
  • Çalışma ve dinlenme süreleri,
  • Ücret ve ücretin ödenmesi,
  • Yıllık izin & mazeret izinleri & doğum izinleri,
  • Disiplin işlemleri ve uygulanması,
  • İşçinin verdiği zararların kesintisine ilişkin izlenecek yöntemler,
  • İş sözleşmesinin fesih türleri,
  • Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
  • Toplu işçi çıkarma,
  • İş sözleşmesi feshinde düzenlenmesi gereken belgeler & fesih evrakları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • İş sözleşmesi feshinde kullanılan ibranamenin geçerliliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • İşçi – işveren ilişkilerinden kaynaklı davalar (İşe iade davası, kötü niyet tazminatı, iş kazaları vb),
  • İnsan kaynakları formları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • İş kazaları ve iş kazası ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler,
  • Gizlilik/sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşmeler,
  • Mobbingin hukuki boyutu ve mobbing davaları,

  ÜCRET YÖNETİMİ (Modül:IKY09)

  • Ücretin Tanımı
   • Taban Ödeme
   • Değişken Ödeme
   • Dolaylı Ödeme
   • Toplam Ücret
  • Ücret Yönetim Sistemi
   • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
   • Ücret-İş Değerleme İlişkisi
   • Ücret yönetimi-Norm Kadro İlişkisi
   • Yan Haklar
  • Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
  • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
  • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
  • Ücret Belirleme
   • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
   • Ücret Artış Dönemleri
   • Performansın Ücrete Etkisi
   • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
  • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
  • Ücret Yönetimi İle İlgili Performans

  İŞ DEĞERLEME (Modül:IKY10)

  • İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
   • Bilgilendirme
   • Güvence Verme
   • İş Değerleme Kurulu
   • Değerlemenin Kapsamı
   • Yöntem Seçme
   • Değerleme Faktörleri Seçimi
   • Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
  • İş Değerleme Yöntemleri
   • Sayısal Olmayan Yöntemler
    • Sıralama
     • Kart Uygulaması
     • İkili Karşılaştırma
    • Sınıflandırma
  • Sayısal Yöntemler
   • Faktör Karşılaştırma
    • Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
     • İşlerin İncelenmesi
     • Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
     • Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
     • Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre Dağıtılması
     • Ölçeğin Düzenlenmesi
     • Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
  • Puanlama
   • Puan Yöntemi Aşamaları
    • Faktörlerin Seçimi
    • Faktörlerin Tanımlanması
    • Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
    • Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması(Ağırlıklama)
    • Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
  • Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
  • Uygulama: Sıralama, Sınıflandırma, Puanlama ve Faktör Karşılaştırma Yöntemleri Vak’a Örnek Uygulamaları

  İK ÇALIŞANLARI İÇİN MOTİVASYON VE ORYANTASYON (Modül:IKY11)

  • İnsan Kaynaklarında Motivasyon;
   • Birincil ve İkincil güdüler
   • İçsel ve dışsal motivasyon
   • Motivasyon performansı etkiler mi?
   • Verimliliğe katkısı nedir?
   • Motivasyona neden ihtiyaç duyarız?
   • Motivasyon Teknikleri
  • İnsan Kaynaklarında Oryantasyon
   • Oryantasyon nedir?
   • Oryantasyonun kurum için önemi?
   • İK yöneticisinin oryantasyon hazırlıkları nelerdir?
   • Oryantasyon eğriminin içeriği nasıl olmalı?
   • Oryantasyonun faydaları?
   • Çalışan için Oryantasyonun önemi nedir?

  İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ (HR ANALYTICS)

  • İK Analitiği Nedir?
  • Araştırma Stratejisi ve Öncelikleri Nasıl Belirlenir?
  • Veri Modelleme Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
  • Analiz Modelleri ve Başarının Püf Noktaları.
  • Birlikte Deneyelim ve Birlikte Değerlendirelim.

 • Eğitmenler

  Aykut BORA

  Aykut BORA

  Efsun FIRTINA

  Efsun FIRTINA

  Esra S. ODABAŞI

  Esra S. ODABAŞI

  Gamze ÖZTIRPAN

  Gamze ÖZTIRPAN

  Mehmet Saim AŞÇI

  Mehmet Saim AŞÇI

  Dr.

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr. , ICF-MCC

  Zehra KASAP

  Zehra KASAP

  Profesyonel KOÇ (ACC)

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
  Ücret ve Taksit bilgileri için
  Üye Girişi yapınız.
 • Katılımcı Yorumları

  İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı, aynı içerik ve kadro ile farklı üniversitelerde düzenlenmesi sebebiyle yorumlar ortak olarak görüntülenmektedir.

   Tuğçe Atilla Sezer
   Tuğçe Atilla Sezer
   2013-09-21
   "Öncelikle sizlere, değerli Hocalarımız ve sevgili sınıf arkadaşlarımla geçirdiğim güzel hafta sonları için çok teşekkür ederim. İnsanların neyi eksikse hayatta nelere mahrum bırakılmışsa onlarla gelişir ve mutlu olur. Ben eğitim ve öğretim hayatımda birçok engelle karşılaştığımdan hayatta öğrenmeyi kendimi her konuda geliştirmeyi çok istedim. Bu amaçla düğün takımı satıp sizlerden bir şeyler öğrenmeye geldim...Genel anlamda paramın hakkını sonuna kadar aldığıma inanıyorum. Neden derseniz öğretmek ve öğrenmek bir alışveriştir. Siz ne almak istiyorsanız neyin peşindeyseniz hayattan da öğretmenlerden de onları alırsınız. Ben hem akademik hem de manevi anlamda çok şey öğrendim. Bu anlamda param ve emeklerim sizlere helal olsun...Hayat sertifikalar diplomalar ve etiketlerden ibaret değildir. Evet günümüz şartlarında hepsi birer cevherdir. Ama içimizdeki cevheri bulmayı başaramazsak hepsi maalesef birer kağıt olarak bir köşede kalır. İlk ders çok değerli Yaprak Hocamın sözüyle yazımı bitirmek istiyorum. Hayatımızda yaptığımız ve yapacağımız her işimizde NİYET edelim.. Ben çok değerli şeyler öğreneceğime NİYET ettim ve bu eğitimden iş hayatımda ve sosyal hayatımda kullanacağım birçok güzellik ve yenilikle eğitimimi tamamladım. Hayat bir 'bilek güreşi' bükemediğimiz bileklere tükürerek değil öpmeyi bilerek büyüyoruz. Ben herkesin ellerinden öpüyorum. :) Saygılarımla"
   GÜLDEN GÖKSEL
   GÜLDEN GÖKSEL
   2015-04-25
   Hocalarımız ve eğitim sürecinden memnun kaldım.
   CANAN POLAT
   CANAN POLAT
   2017-01-28
   Beklediğimden daha verimli bir eğitim geçirdim. İnsan Kaynakları konusunda sadece yüzeysel bilgiler edineceğimizi düşünürken, uygulamaların da olması öğrenim tahminlerimizin üzerine çıkmış oldu. Sınıf ortamı çok eğlenceliydi üniversite günlerimi tekrar yaşadım. Eğitim süresinin uzatılması kanaatindeyim ( konuları biraz daha derin inceleyebilmek adına) . Bunların yanı sıra birbirinden değerli eğitimcilerimize, bu eğitim için emek veren tüm yardımcı ekibe tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
   Gamze Arı
   Gamze Arı
   2013-04-13
   "13 Nisan-9 Haziran 2013 tarih aralığında 8 hafta sonu 84 saat olmak üzere İstanbul Institute'nin düzenlediği YTÜ'nin dersliklerinde gerçekleştirilen ""İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı"" na katıldım. Bu programa katılmadan 1-2 ay önce firmamızda ki yeni organizasyonel değişimle birlikte İnsan Kaynakları işlerini de yöneteceğim belirlenmişti. Benim için yeni bir alandı ve bilgi ile donanmaya ihtiyacım vardı. Tam bu sırada bu program dikkatimi çekti ve katıldım. İyi ki katılmışım. Oldukça deneyimli eğitmenlerimizden hem konular hakkında bilgiler aldık hem de tecrübe ve yaşanmışlıklarıyla ilgili paylaşımlarını dinledik. Katılımcılarla da oldukça iyi iletişimimiz oldu. Kısacası herşey çok güzeldi ve en önemlisi kariyerim adına benim için çok faydalı oldu. Bazen bir konuda tereddütte kaldığım zaman program boyunca aldığım notlarımı açıyor ve bu konuyla ilgili ne konuşulmuştu diyerek faydalanıyorum. İnşallah vakit bulabilirsem farklı bir konuyla ilgili başka bir programınıza daha katılmayı çok isterim. Tüm organizasyon süresince emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. "
   Tüm Yorumlar (34) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - [BAU], 2023-09-16 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/bau-insan-kaynaklari-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.