İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı - [YTU]

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı - [YTU] İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı - [YTU]
08 Ekim 2022
78 saat, 7 Hafta
Cmt-Paz / 09:30-16:30
25 Kişi
Üye Girişi yaparak ücret ve taksit bilgilerine erişebilirsiniz.
Eğitimin Amacı

AMAÇ

Günümüzün son derece rekabetçi ortamında şirketlerin yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Kaynakların verimli stratejik yönetimi, başarılı bir iş biriminin hayati bir gereksinimidir. Herhangi bir iş organizasyonundaki en canlı kaynak İnsan Kaynaklarıdır (İK)  Çalışanlarından en üst düzeyde optimum performans elde etmek için insan kaynaklarına yatırım yapan şirketler, varlıklarından her zaman daha yüksek getiri elde eder. Grupları yetkin bir şekilde yönetmek, yeteneği elde tutmak ve yüksek performans almak motive olmuş bir takıma yol açar ve bu da sonunda bir organizasyonun büyümesine ve karlılığına yol açar. Başarılı yönetim ve iyi liderlik, çalışan gelişimini ve çalışan katılımını teşvik eder.

 Yöneticiler ve çalışan profesyoneller, kurumsal amaç ve hedeflere katkıda bulunmaya yardımcı olmak için insan kaynaklarını ustaca yönetmek için özel uzmanlık gerektirir.  İnsan Kaynakları profesyonelleri tarafından işe alım sürecinden itibaren kazanılan ekonomik, fonksiyonel ve psikolojik başarılar iyi bir işveren markası yönetiminin anahtarıdır. Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini, Yeni Nesil İnsan Kaynakları uygulamalarını, işveren markası ve iş hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

Katılım Şartları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan Kaynakları Yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarını stratejiyle uyumlu hale getirmek, entegre etmek ve sürekli yenileyip iyileştirmek isteyen İK uzman ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Eğitim Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde katılım belgesi verilecektir.

Katılım Belgesi : En az %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

YETENEK VE YEDEKLEME YÖNETİMİ

 • Yetenek ve Yeteneğin Diğer Kavramlarla İlişkisi
  • Yetenek Tanımı
  • Yetenek Yetkinlik İlişkisi
  • Yetenek Beceri İlişkisi
  • Yetenek Potansiyel İlişkisi
  • Yetenek Performans İlişkisi
 • Yetenek Yönetimi
  • Yetenekli Çalışanların Özellikleri
  • Yetenek Yönetiminin Oluşumuna Sebep Olan Faktörler
 • Yetenek Ve Yedekleme Yönetimi Uygulamaları
  • Potansiyel Değerlendirme
 • Kilit ve Kritik Pozisyonların Saptanması
 • Yedekleme Planlaması
 • Yetenek Yönetimi Yaklaşımları
 • Kariyer Hedefi ve Bireysel Gelişim Planı Oluşturma
 • Bireysel Gelişim Aksiyon Planları Oluşturma
 • Yönetici Değerlendirme ve Kalibrasyon Süreci
  • Çalışan Değerlendirme
  • Kilit ve Kritik Pozisyon Belirleme
  • Yedekleme Planlaması
 • Potansiyel Değerlendirme Sonucu
  • Performans-Potansiyel Matrisi (9`lu Kutu)
  • Değerlendirme Gelişim Merkezi Uygulamaları

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Nedir?
 • Performans Tarihçesi
 • Performans Değerlendirmenin Amacı
 • Performans Değerlendirmenin yararları
 • Performans Değerlendirme ve Yönetimi arasındaki farklar
 • Performans Değerlendirme Hedefleri Nasıl olmalı
 • Swot Analizi
 • Performans Değerlendirmede Temel Unsurlar
 • Smart Hedefler
 • Yetkinlik
 • Yetkinlik Setleri
 • Performans Değerlendirme Kurguları(360,Yetkinlik Bazlı, Geleneksel)
 • Performans Değerlendirmenin unsurları
 • Kurum stratejisi, amaç ve hedefleri
 • İş analizi
 • Ölçümlemeler
 • Süreç takvimi ve akışı
 • Geri bildirim verme
 • Takdir ve ödüllendirme
 • Eğitim
 • Performans Değerlendirme Hataları

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

 • İKY'nin Tarihsel Gelişimi
 • İKY'nin Tanımı
 • İKY'yi Etkileyen Çevresel Faktörler
 • İş Odaklı Yaklaşımlardan İnsan Odaklı Yaklaşımlara Geçiş
 • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
 • Stratejik Yönetim
 • Personel Yönetimden Stratejik İKY'ye
 • Stratejik İKY personel yönetimi arasındaki farklılık
 • Yeni İK Departmanı Yapılanması ve İK Profesyonellerinin Yeni Rolleri
 • Stratejik İKY 
 • İK'nın Stratejik Rolleri
 • İK Stratejileri
 • Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler
 • İKY'nin Stratejik Konumu
 • Rekabet Stratejileri ve İKY
 • Stratejik İK Fonksiyonları
 • İşletme Stratejisi ve İK Stratejisi
 • Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Stratejik İKY
 • İKY Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • Kurumsal Stratejilerin İK Uygulamaları

KAYNAĞIM İNSAN (İK ve İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

 • İşveren Markası Nedir?
 • İşveren markası tanımları( Kaynakça) geçmiş kişilerden tanımlar.
 • İş veren markasının faydaları? (Neden İşveren Markası Yaratıyoruz)
 • İşveren Markası ne işe Yarar?
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
 • İşveren Markası Yönetimi Nedir
 • İşveren markası ile insan kaynakları yönetimi arasında ilişki
 • İşveren markası yönetiminde 5 temel aşama.
 • İşveren markasını güçlendiren örnekler ve sosyal platform yönetimi

ETKİLİ ORYANTASYON YÖNETİMİ

 • Oryantasyonun şirket için önemi
 • Oryantasyonun çalışan için önemi
 • Oryantasyon programı hazırlıklıları
 • Oryantasyon içerikleri oluşturma
 • Oryantasyon Programı Örnekleri
 • Oryantasyon da Oyunlaştırma
 • "Aramıza Hoşgeldiniz" Uygulamaları

İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİMİ

İş Değerleme

Teori

 • İş Değerlemenin Tanımı
 • İş Değerleme Ücret Yönetimi İlişkisi
 • İş Değerleme ve Kavramlar
  • Ücret Düzeyi
  • Ücret Yapısı
  • Ücret Yapısı
  • Mapping, Grading…
 • Amaç, Fayda
 • İş Değerleme Yöntemleri
  • Sınıflama
  • Sıralama
  • Faktör
  • Puan

Şirketlerde Durum (Güncel)

 • Örnek Şirket Uygulamaları
 • Şirketlerin Tercihleri
 • Satın Alınan Piyasa Verilerinin içeriği
 • Satın Alınan Danışmanlık Hizmetleri

Uygulama

 • Örnek Şirket
 • Örnek Organizasyon Oluşturma
 • Organizasyonda iş büyüklükleri belirleme
 • Mapping yaparken dikkat edilecek noktalar

Ücret Yönetimi

Teori

 • Ücretin Tanımı
 • Ücret Bileşenleri
  • Baz Ücret
  • Değişken Ücret
  • Toplam Paket
 • Kavram
  • Brüt - Net
  • Ayni - Nakdi
  • Asgari Ücret
  • Ödül
  • Yan Haklar - Ödenekler
 • Şirketler Ücret ve Yan Haklar İlişkisi
 • Ücret Yönetimi ve Diğer İK Fonksiyonları ile İlişkisi
  • İşe Alım
  • Performans Yönetimi

Şirketlerde Durum (Güncel)

 • Örnek Şirket Uygulamaları
 • Şirketler Hangi Aralıklarda Ücret Yönetiyor
 • Piyasa Verileri ve Sektör Gerçeklerinden Nasıl Etkileniyorlar
 • Enflasyon

Uygulama

 • Örnek Şirket
 • Şirkette Örnek Pozisyon için Görev Tanımları Oluşturma
 • İş Değerleme Uygulamasından Faydalanarak Ücret Çalışmasının Yapılması
 • Şirket Ücret Politikası Oluşturma

İNSAN KAYNAKLARI İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinin Türleri
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Tarafların Hakları Ve Borçları
 • Ücret
 • Çalışma Süreleri
 • Dinlenme Süreleri
 • Fazla Mesai
 • Yıllık İzin
 • Haklı Nedenle Fesih
 • İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • Geçerli Nedenle Fesih
 • İşe İade Davası
 • İşe İade Davasının Sonuçları
 • Hafta Tatili
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmaları
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Çıkış Kodları Ve Önemi,
 • Mobbing (Psikolojik Taciz)
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
 • Arabuluculuk
 • Kişisel Verilerin Korunması

SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Mülakat uygulamaları
 • KVKK acısından seçme ve yerleştirme süreci
 • Digital Dünya’da seçme ve yerleştirme süreci

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 • Eğitim ve Geliştirme Süreci
 • Eğitim Planlaması ve Süreci
 • Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Modeli
 • Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması
 • Eğitim Yöntemleri
  • İş Başı ve İş Dışı Eğitim Yöntemleri
 • Eğitim Değerlendirme Yöntemleri
 • Dijital Eğitim ve Öğrenme
 • Uygulamalar

KAYNAĞIM İNSAN (İK ve İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

 • İşveren Markası Nedir?
 • İşveren Markası Tanımları (Kaynakça) Geçmiş Kişilerden Tanımlar.
 • İşveren Markasının Faydaları? (Neden İşveren Markası Yaratıyoruz)
 • İşveren Markası Ne İşe Yarar?
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
 • İşveren Markası Yönetimi Nedir
 • İşveren Markası ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasında İlişki
 • İşveren Markası Yönetiminde 5 Temel Aşama.
 • İşveren Markasını Güçlendiren Örnekler ve Sosyal Platform Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE KOÇLUK DURUŞU

 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
 • Koçluk Türleri Nelerdir?
 • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
 • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
 • Koçluğun Dünya’da ve Türkiye’de uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Sürecinde Koçluk Duruşunun Önemi
 • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları

Ali EKİN

Ali EKİN

Doç. Dr.

Bilge ARSLAN

Bilge ARSLAN

Çiğdem Karakuş

Çiğdem Karakuş

Ebru KURBAN

Ebru KURBAN

Serdar BOZKURT

Serdar BOZKURT

Doç. Dr.

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr. , ICF-PCC

Yonca Deniz GÜROL

Yonca Deniz GÜROL

Prof. Dr.

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
Ücret ve Taksit bilgilerine erişmek için üye girişi yapınız. | Üye Girişi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı, aynı içerik ve kadro ile farklı üniversitelerde düzenlenmesi sebebiyle yorumlar ortak olarak görüntülenmektedir.

 • FEVZİ YÜKSEL 2015-02-21
  FEVZİ YÜKSEL

  BENİM İÇİN HEM EĞLENCELİ HEMDE İŞ HAYATIM İÇİN GERÇEKTEN KALİTELİ VE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU. BAŞTA YAPRAK HOCAM OLMAK ÜZERE TÜM EĞİTMENLERE EMEKLERİNDEN, İLGİLERİNDEN VE BANA OLAN SABIRLARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYOR BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM. :-)

 • HANİFE ÇAM 2017-03-25
  HANİFE ÇAM

  Aralarda verilen ikramlar çok güzel düşünülmüş. Eğitmenler gerçekten çok iyiydi.

 • HÜSEYİN ÖZER 2020-02-15
  HÜSEYİN ÖZER

  Çok memnun kaldım... diğer eğitimlerimize de katilacam

 • IŞIN ÖZEL COULIBALY

  İnsan Kaynakları Eğitim Programımız eğitici, keyifli ve uygulamalı geçtiği için memnun kaldım. Değerli hocalarımız Yaprak Hanım, Erkan Bey, Başak Hanım, Esra Hanım ve diğerleri alanlarındaki başarılarını bizimle paylaşarak ve yaşanmış olaylardan örnekler sunarak IK hayatına daha iyi geçiş yapmama katkıda bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

Tüm Yorumlar (52) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  AMAÇ

  Günümüzün son derece rekabetçi ortamında şirketlerin yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Kaynakların verimli stratejik yönetimi, başarılı bir iş biriminin hayati bir gereksinimidir. Herhangi bir iş organizasyonundaki en canlı kaynak İnsan Kaynaklarıdır (İK)  Çalışanlarından en üst düzeyde optimum performans elde etmek için insan kaynaklarına yatırım yapan şirketler, varlıklarından her zaman daha yüksek getiri elde eder. Grupları yetkin bir şekilde yönetmek, yeteneği elde tutmak ve yüksek performans almak motive olmuş bir takıma yol açar ve bu da sonunda bir organizasyonun büyümesine ve karlılığına yol açar. Başarılı yönetim ve iyi liderlik, çalışan gelişimini ve çalışan katılımını teşvik eder.

   Yöneticiler ve çalışan profesyoneller, kurumsal amaç ve hedeflere katkıda bulunmaya yardımcı olmak için insan kaynaklarını ustaca yönetmek için özel uzmanlık gerektirir.  İnsan Kaynakları profesyonelleri tarafından işe alım sürecinden itibaren kazanılan ekonomik, fonksiyonel ve psikolojik başarılar iyi bir işveren markası yönetiminin anahtarıdır. Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini, Yeni Nesil İnsan Kaynakları uygulamalarını, işveren markası ve iş hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

 • Katılım Şartları

  • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler.
  • İnsan Kaynakları Yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
  • İnsan Kaynakları Uygulamalarını stratejiyle uyumlu hale getirmek, entegre etmek ve sürekli yenileyip iyileştirmek isteyen İK uzman ve yöneticileri.
  • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

 • Sertifika Hakkında

  Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Eğitim Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde katılım belgesi verilecektir.

  Katılım Belgesi : En az %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  YETENEK VE YEDEKLEME YÖNETİMİ

  • Yetenek ve Yeteneğin Diğer Kavramlarla İlişkisi
   • Yetenek Tanımı
   • Yetenek Yetkinlik İlişkisi
   • Yetenek Beceri İlişkisi
   • Yetenek Potansiyel İlişkisi
   • Yetenek Performans İlişkisi
  • Yetenek Yönetimi
   • Yetenekli Çalışanların Özellikleri
   • Yetenek Yönetiminin Oluşumuna Sebep Olan Faktörler
  • Yetenek Ve Yedekleme Yönetimi Uygulamaları
   • Potansiyel Değerlendirme
  • Kilit ve Kritik Pozisyonların Saptanması
  • Yedekleme Planlaması
  • Yetenek Yönetimi Yaklaşımları
  • Kariyer Hedefi ve Bireysel Gelişim Planı Oluşturma
  • Bireysel Gelişim Aksiyon Planları Oluşturma
  • Yönetici Değerlendirme ve Kalibrasyon Süreci
   • Çalışan Değerlendirme
   • Kilit ve Kritik Pozisyon Belirleme
   • Yedekleme Planlaması
  • Potansiyel Değerlendirme Sonucu
   • Performans-Potansiyel Matrisi (9`lu Kutu)
   • Değerlendirme Gelişim Merkezi Uygulamaları

  PERFORMANS YÖNETİMİ

  • Performans Nedir?
  • Performans Tarihçesi
  • Performans Değerlendirmenin Amacı
  • Performans Değerlendirmenin yararları
  • Performans Değerlendirme ve Yönetimi arasındaki farklar
  • Performans Değerlendirme Hedefleri Nasıl olmalı
  • Swot Analizi
  • Performans Değerlendirmede Temel Unsurlar
  • Smart Hedefler
  • Yetkinlik
  • Yetkinlik Setleri
  • Performans Değerlendirme Kurguları(360,Yetkinlik Bazlı, Geleneksel)
  • Performans Değerlendirmenin unsurları
  • Kurum stratejisi, amaç ve hedefleri
  • İş analizi
  • Ölçümlemeler
  • Süreç takvimi ve akışı
  • Geri bildirim verme
  • Takdir ve ödüllendirme
  • Eğitim
  • Performans Değerlendirme Hataları

  STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

  • İKY'nin Tarihsel Gelişimi
  • İKY'nin Tanımı
  • İKY'yi Etkileyen Çevresel Faktörler
  • İş Odaklı Yaklaşımlardan İnsan Odaklı Yaklaşımlara Geçiş
  • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
  • Stratejik Yönetim
  • Personel Yönetimden Stratejik İKY'ye
  • Stratejik İKY personel yönetimi arasındaki farklılık
  • Yeni İK Departmanı Yapılanması ve İK Profesyonellerinin Yeni Rolleri
  • Stratejik İKY 
  • İK'nın Stratejik Rolleri
  • İK Stratejileri
  • Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler
  • İKY'nin Stratejik Konumu
  • Rekabet Stratejileri ve İKY
  • Stratejik İK Fonksiyonları
  • İşletme Stratejisi ve İK Stratejisi
  • Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Stratejik İKY
  • İKY Stratejilerinin Geliştirilmesi
  • Kurumsal Stratejilerin İK Uygulamaları

  KAYNAĞIM İNSAN (İK ve İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

  • İşveren Markası Nedir?
  • İşveren markası tanımları( Kaynakça) geçmiş kişilerden tanımlar.
  • İş veren markasının faydaları? (Neden İşveren Markası Yaratıyoruz)
  • İşveren Markası ne işe Yarar?
  • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
  • İşveren Markası Yönetimi Nedir
  • İşveren markası ile insan kaynakları yönetimi arasında ilişki
  • İşveren markası yönetiminde 5 temel aşama.
  • İşveren markasını güçlendiren örnekler ve sosyal platform yönetimi

  ETKİLİ ORYANTASYON YÖNETİMİ

  • Oryantasyonun şirket için önemi
  • Oryantasyonun çalışan için önemi
  • Oryantasyon programı hazırlıklıları
  • Oryantasyon içerikleri oluşturma
  • Oryantasyon Programı Örnekleri
  • Oryantasyon da Oyunlaştırma
  • "Aramıza Hoşgeldiniz" Uygulamaları

  İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİMİ

  İş Değerleme

  Teori

  • İş Değerlemenin Tanımı
  • İş Değerleme Ücret Yönetimi İlişkisi
  • İş Değerleme ve Kavramlar
   • Ücret Düzeyi
   • Ücret Yapısı
   • Ücret Yapısı
   • Mapping, Grading…
  • Amaç, Fayda
  • İş Değerleme Yöntemleri
   • Sınıflama
   • Sıralama
   • Faktör
   • Puan

  Şirketlerde Durum (Güncel)

  • Örnek Şirket Uygulamaları
  • Şirketlerin Tercihleri
  • Satın Alınan Piyasa Verilerinin içeriği
  • Satın Alınan Danışmanlık Hizmetleri

  Uygulama

  • Örnek Şirket
  • Örnek Organizasyon Oluşturma
  • Organizasyonda iş büyüklükleri belirleme
  • Mapping yaparken dikkat edilecek noktalar

  Ücret Yönetimi

  Teori

  • Ücretin Tanımı
  • Ücret Bileşenleri
   • Baz Ücret
   • Değişken Ücret
   • Toplam Paket
  • Kavram
   • Brüt - Net
   • Ayni - Nakdi
   • Asgari Ücret
   • Ödül
   • Yan Haklar - Ödenekler
  • Şirketler Ücret ve Yan Haklar İlişkisi
  • Ücret Yönetimi ve Diğer İK Fonksiyonları ile İlişkisi
   • İşe Alım
   • Performans Yönetimi

  Şirketlerde Durum (Güncel)

  • Örnek Şirket Uygulamaları
  • Şirketler Hangi Aralıklarda Ücret Yönetiyor
  • Piyasa Verileri ve Sektör Gerçeklerinden Nasıl Etkileniyorlar
  • Enflasyon

  Uygulama

  • Örnek Şirket
  • Şirkette Örnek Pozisyon için Görev Tanımları Oluşturma
  • İş Değerleme Uygulamasından Faydalanarak Ücret Çalışmasının Yapılması
  • Şirket Ücret Politikası Oluşturma

  İNSAN KAYNAKLARI İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

  • İş Hukukunun Temel Kavramları
  • İş Sözleşmesi
  • İş Sözleşmesinin Türleri
  • İş Sözleşmesinin Kurulması
  • Tarafların Hakları Ve Borçları
  • Ücret
  • Çalışma Süreleri
  • Dinlenme Süreleri
  • Fazla Mesai
  • Yıllık İzin
  • Haklı Nedenle Fesih
  • İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih
  • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih
  • Geçerli Nedenle Fesih
  • İşe İade Davası
  • İşe İade Davasının Sonuçları
  • Hafta Tatili
  • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmaları
  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Kötüniyet Tazminatı
  • Çıkış Kodları Ve Önemi,
  • Mobbing (Psikolojik Taciz)
  • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
  • Arabuluculuk
  • Kişisel Verilerin Korunması

  SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

  • Personel Temini
  • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
  • Personel Temin Kaynakları
  • Personel Temin Süreci
  • Mülakat Nedir?
  • Mülakatın Amacı ve Önemi
  • Mülakat Süreci
  • Mülakat Öncesi Hazırlık
  • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Mülakat uygulamaları
  • KVKK acısından seçme ve yerleştirme süreci
  • Digital Dünya’da seçme ve yerleştirme süreci

  İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE GELİŞTİRME

  • Eğitim ve Geliştirme Süreci
  • Eğitim Planlaması ve Süreci
  • Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Modeli
  • Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması
  • Eğitim Yöntemleri
   • İş Başı ve İş Dışı Eğitim Yöntemleri
  • Eğitim Değerlendirme Yöntemleri
  • Dijital Eğitim ve Öğrenme
  • Uygulamalar

  KAYNAĞIM İNSAN (İK ve İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

  • İşveren Markası Nedir?
  • İşveren Markası Tanımları (Kaynakça) Geçmiş Kişilerden Tanımlar.
  • İşveren Markasının Faydaları? (Neden İşveren Markası Yaratıyoruz)
  • İşveren Markası Ne İşe Yarar?
  • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
  • İşveren Markası Yönetimi Nedir
  • İşveren Markası ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasında İlişki
  • İşveren Markası Yönetiminde 5 Temel Aşama.
  • İşveren Markasını Güçlendiren Örnekler ve Sosyal Platform Yönetimi

  İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE KOÇLUK DURUŞU

  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
  • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  • Koçluğun Dünya’da ve Türkiye’de uygulamaları
  • İnsan Kaynakları Sürecinde Koçluk Duruşunun Önemi
  • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları

 • Eğitmenler

  Ali EKİN

  Ali EKİN

  Doç. Dr.

  Bilge ARSLAN

  Bilge ARSLAN

  Çiğdem Karakuş

  Çiğdem Karakuş

  Ebru KURBAN

  Ebru KURBAN

  Serdar BOZKURT

  Serdar BOZKURT

  Doç. Dr.

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr. , ICF-PCC

  Yonca Deniz GÜROL

  Yonca Deniz GÜROL

  Prof. Dr.

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
  Ücret ve Taksit bilgileri için
  Üye Girişi yapınız.
 • Katılımcı Yorumları

  Tüm Yorumlar (0) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş Kampüsü

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı - [YTU], 2022-10-08 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/insan-kaynaklari-yonetimi
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.