Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
20 Mart 2021
66 Saat - 5,5 Hafta
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
Kontenjan 25 kişi.
Eğitimin Amacı

Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması  daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ;  kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını  ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları  kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Katılım Şartları

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul Institute® ve TÜV Austria® tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde Kalite Yöneticiliği Sertifikası ya da katılım belgesi verilecektir.

Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria® tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Kaliteye Giriş Eğitimi

 • Kalitenin Tanımlanması 
 • Kalitenin Tarihsel Gelişimi 
 • Genel Kavramlar
 • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması 
 • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler

Kalite Dokümantasyon Eğitimi
Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama  esaslarını anlatmak.

 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
 • Kalite El Kitabı,
 • Görev Tanımları, 
 • Prosedürler,
 • Proses Tanımları/Haritaları/Akışları,
 • Talimatlar,
 • Kontrol Planları,
 • Formlar, Spesifikasyonlar

Süreç Yönetimi Eğitimi

 • Tanımlar Ve Kavramlar Ve Süreç Türleri
 • ISO N544 kılavuzu
 • Süreç Öğeleri Ve Süreçlerin Tanımlanması
 • Süreçlerin Dokümantasyonu
 • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
 • İş Akış Şemaları
 • Süreç Yaklaşımı Kavramı Ve Süreç İyileştirme Metotları
 • Süreç İyileştirme Prensipleri Ve Kritik Süreç Kavramı
 • Sektörel Başarı Faktörleri Ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
 • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
 • Uygulamada Dikkat Edilmesi gereken Noktalar

ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi

 • Kalite Kavramı
 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
 • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
 • Kalite Sistem Standartları
 • Diğer Standartlarla İlişkiler
 • Doküman ve kayıt kavramı
 • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
 • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
 • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
 • Uygulama Örnekleri
 • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
 • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

ISO 10002:2018 Bilinçlendirme ve Genel Uygulama Eğitimi 

 • Yönetim Prensipleri,
 • Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi İçin Çerçeve,
 • Planlama Ve Tasarım,
 • Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi,
 • Süreklilik Ve Geliştirme

ISO 14001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi

 • Çevre Kavramı
 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
 • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
 • Çevre Yönetim Sistem Standartları
 • Diğer Standartlarla İlişkiler
 • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve  Yorumlanması
 • Uygulama Örnekleri
 • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi  Gereken Noktalar
 • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
 • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

ISO 45001:2018 Bilinçlendirme Eğitimi

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler
 • Standart Şartları
 • Risk Değerlendirme
 • Dokümantasyon
 • ISO 9001 Ve ISO 14001 İle İlişkilendirme (Entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı
 • İş sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler
 • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar vb.)

Kalite Liderliği Eğitimi

 • Kalite Liderliği Ve Organizasyondaki Yeri
 • Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı Ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler Ve Yetkinlikler, Taktik Ve Stratejik Beceriler
 • Kalite Liderinin Operasyonel Ve Yönetsel Görevleri Ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri
 • Kalite Lideri Ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim Ve Bilgi Akışı
 • Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler Ve Kalite Liderliğinin Önemi
 • Kalite Liderinin Performans Göstergeleri
 • Örnek Uygulamalar

İç Tetkik Eğitimi

 • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
 • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • Denetim Ve Denetçi Kavramları
 • Denetim Programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
 • Denetime hazırlık
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması
 • Denetim Raporlaması
 • Takip Denetimleri
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Denetimlerin Psikolojik Boyutları
 • Denetimde Etkin İletişim
 • Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri
 • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
 • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

Sistem Entegrasyonu Eğitimi

 • Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yapılır?
 • Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi
 • Ön Hazırlık Süreci
 • Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci
 • Entegrasyon Adımlarının Ve Hedefin Belirlenmesi
 • Uygulama
 • Kontrol
 • İyileştirme
 • Örnek Vaka Çalışması

Banu YÜKSEL

Banu YÜKSEL

Kadir BALCI

Kadir BALCI

Melek Meltem SANDIRAZ

Melek Meltem SANDIRAZ

Meltem ANIT

Meltem ANIT

Nalan ACAR

Nalan ACAR

Selen POLAT SEYYAR

Selen POLAT SEYYAR

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
 • TOLGAHAN BOZDAĞ 2020-01-04
  TOLGAHAN BOZDAĞ

  Alanında uzman eğitmenler sayesinde kalite hakkında beklediğimden çok daha fazla bilgiye sahip oldum.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 • TOLGA GÜMÜŞ 2017-10-28
  TOLGA GÜMÜŞ

  Eğitim boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimlerin verilmiş olması bizler için büyük bir artı değer oluşturdu. 5,5 hafta boyunca oldukça verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Sadece sözel olarak anlatımla değil, sınıf içerisinde yaptığımız gerçek sektörel bazlı uygulamalarla da eğitim desteklendi. Eğitim boyunca bizlerle olan tüm eğitmenlerimize ve İstanbul Institute çalışanlarına teşekkür ederim.

 • GÜLSÜM ÇİFÇİ 2020-12-12
  GÜLSÜM ÇİFÇİ

  GÜZEL BİR EĞİTİMDİ. EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜRLER.

 • ÖZGE ERDEM 2018-10-20
  ÖZGE ERDEM

  Eğitim veren hocalarınızdan çok memnun kaldım.

Tüm Yorumlar (13) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması  daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ;  kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını  ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları  kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.

  Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

 • Katılım Şartları

  Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

  Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

  Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul Institute® ve TÜV Austria® tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde Kalite Yöneticiliği Sertifikası ya da katılım belgesi verilecektir.

  Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria® tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

  Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  Kaliteye Giriş Eğitimi

  • Kalitenin Tanımlanması 
  • Kalitenin Tarihsel Gelişimi 
  • Genel Kavramlar
  • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması 
  • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler

  Kalite Dokümantasyon Eğitimi
  Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama  esaslarını anlatmak.

  • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
  • Kalite El Kitabı,
  • Görev Tanımları, 
  • Prosedürler,
  • Proses Tanımları/Haritaları/Akışları,
  • Talimatlar,
  • Kontrol Planları,
  • Formlar, Spesifikasyonlar

  Süreç Yönetimi Eğitimi

  • Tanımlar Ve Kavramlar Ve Süreç Türleri
  • ISO N544 kılavuzu
  • Süreç Öğeleri Ve Süreçlerin Tanımlanması
  • Süreçlerin Dokümantasyonu
  • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
  • İş Akış Şemaları
  • Süreç Yaklaşımı Kavramı Ve Süreç İyileştirme Metotları
  • Süreç İyileştirme Prensipleri Ve Kritik Süreç Kavramı
  • Sektörel Başarı Faktörleri Ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
  • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
  • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
  • Uygulamada Dikkat Edilmesi gereken Noktalar

  ISO 9001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi

  • Kalite Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
  • Kalite Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • Doküman ve kayıt kavramı
  • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
  • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
  • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

  ISO 10002:2018 Bilinçlendirme ve Genel Uygulama Eğitimi 

  • Yönetim Prensipleri,
  • Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi İçin Çerçeve,
  • Planlama Ve Tasarım,
  • Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi,
  • Süreklilik Ve Geliştirme

  ISO 14001:2015 Bilinçlendirme Eğitimi

  • Çevre Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
  • Çevre Yönetim Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve  Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi  Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

  ISO 45001:2018 Bilinçlendirme Eğitimi

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler
  • Standart Şartları
  • Risk Değerlendirme
  • Dokümantasyon
  • ISO 9001 Ve ISO 14001 İle İlişkilendirme (Entegrasyon)
  • Acil durum planları
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı
  • İş sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler
  • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar vb.)

  Kalite Liderliği Eğitimi

  • Kalite Liderliği Ve Organizasyondaki Yeri
  • Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı Ve Sorumlulukları
  • Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler Ve Yetkinlikler, Taktik Ve Stratejik Beceriler
  • Kalite Liderinin Operasyonel Ve Yönetsel Görevleri Ve Sorumlulukları
  • Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri
  • Kalite Lideri Ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim Ve Bilgi Akışı
  • Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri
  • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler Ve Kalite Liderliğinin Önemi
  • Kalite Liderinin Performans Göstergeleri
  • Örnek Uygulamalar

  İç Tetkik Eğitimi

  • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
  • Denetim Ve Denetçi Kavramları
  • Denetim Programlanması
  • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
  • Denetime hazırlık
  • Denetimin Gerçekleştirilmesi
  • Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması
  • Denetim Raporlaması
  • Takip Denetimleri
  • Düzeltici Faaliyetler
  • Denetimlerin Psikolojik Boyutları
  • Denetimde Etkin İletişim
  • Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri
  • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

  Sistem Entegrasyonu Eğitimi

  • Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yapılır?
  • Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi
  • Ön Hazırlık Süreci
  • Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci
  • Entegrasyon Adımlarının Ve Hedefin Belirlenmesi
  • Uygulama
  • Kontrol
  • İyileştirme
  • Örnek Vaka Çalışması

 • Eğitmenler

  Banu YÜKSEL

  Banu YÜKSEL

  Kadir BALCI

  Kadir BALCI

  Melek Meltem SANDIRAZ

  Melek Meltem SANDIRAZ

  Meltem ANIT

  Meltem ANIT

  Nalan ACAR

  Nalan ACAR

  Selen POLAT SEYYAR

  Selen POLAT SEYYAR

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
 • Katılımcı Yorumları

   HÜSEYİN ÖZGÜR CESUR
   HÜSEYİN ÖZGÜR CESUR
   2018-03-10
   Kendi alanlarında çok değerli iki eğitmenden dersler almak gerçekten hem iş hem de özel hayatım için çok büyük bir şans oldu. Eğitimi genel anlamda başarılı buldum.
   LEYLA ÜSTÜN
   LEYLA ÜSTÜN
   2018-03-10
   Çok memnun kaldim
   İSMAİL KAZAN
   İSMAİL KAZAN
   2018-01-13
   Girdi: Kalite Yöneciliği Eğitimine Başvuru Süreç: 11 gün boyunca Kalite, Süreç, Standartlar, Prosedürler, Talimatlar, Uygulama, Arkadaşlıklar. Çıktı: Kalite Yöneticiliği Sertifikası ve İç Tetkikçi Sertifikası :) Eğitim boyunca, bize destek olan herkese, değerli eğitmenlerimize ve sınıf arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Onlar sayesinde çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci yaşadım. Saygılarımlar.
   TOLGA GÜMÜŞ
   TOLGA GÜMÜŞ
   2017-10-28
   Eğitim boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimlerin verilmiş olması bizler için büyük bir artı değer oluşturdu. 5,5 hafta boyunca oldukça verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Sadece sözel olarak anlatımla değil, sınıf içerisinde yaptığımız gerçek sektörel bazlı uygulamalarla da eğitim desteklendi. Eğitim boyunca bizlerle olan tüm eğitmenlerimize ve İstanbul Institute çalışanlarına teşekkür ederim.
   Tüm Yorumlar (13) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı, 2021-03-20 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/kalite-yoneticiligi-sertifika-programi
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2020 Her Hakkı Saklıdır.