Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

31 Mart 2018
66 Saat (5,5 Hafta) Cumartesi - Pazar 9:30-16:30
Kontenjan
30 Kişi.

Eğitimin Amacı

Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programının katılımcılarına, % 80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

Detaylı Eğitim İçeriği

 • LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK
  • Yönetim ve Yönetici Kavramı
  • Lider ve Yönetici Tanımları
  • Bahçevan İlkesi
  • Liderin Özellikleri
  • Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
  • Türk Kültüründe Lider Kimdir?
  • Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
  • Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
  • Türkiye'de Liderlik Tarzları
  • İyi Lider- Kötü Lider
  • Liderin Bilinç Düzeyi
  • Beşinci Düzey Liderlik ve Karizma
  • Liderlik Çarkı Uygulaması
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ
  • Örgütsel Çatışma tanımı
  • Çatışma Fırsat mı Tehlike mi?
  • Bölüm içi ve Bölümler arası Çatışma nedenleri
  • İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli ve Açık Çatışma
  • Çatışma Yönetimi stratejileri
   • Ödün verme
   • Baskı Kurma
   • Kaçınma
   • İşbirliği ve Uzlaşma
  • Çatışma Yönetimi Uygulamaları
 • ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI
  • Yüksek Performanslı Takım özellikleri
  • Yüksek Performanslı takımlarda liderler
  • Farklılıkları yönetebilme
  • İfade edilmeyen duyguların Takım performansına etkisi
  • Takımlarda Güven ve İşbirliği
  • Değerler/Sonuç İlişkisi
  • Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
  • Toplam Fayda için başarı algısı
 • LİDERLER İÇİN KOÇLUK
  • Koçluk ve diğer kavramların farkı
  • Bakış Açımız
  • Değişim ve Koçluk
  • Yöneticiden Koç Liderlere:
   • Yapmaktan Yönetmeye
   • Vizyon ve Planlama
  • Güçlü Yönler
  • Yetkinlik Çarkı
  • Koçluk Becerileri 
  • Geribildirim
  • Uygulamalar ve Kapanış
  • Açılış ve Isınma
  • Yaratılan İletişim Engelleri
  • Doğru İletişim  
  • Koçlukta  4D
  • Mahşerin 4 Atlısı
  • Koçluk Modeli
  • Takdir
  • Uygulamalar ve Kapanış
 • ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ
  • Zaman Nedir?
  • Zamanın Önemi
  • Zaman Yönetimi
  • Pareto Analizi
  • Zamanı Etkin Kullanmanın Avantajları
  • Zamanın Etkin Kullanımını Etkileyen Faktörler
  • Zaman Tuzakları
  • Zamanı İyi kullanma Klavuzu
  • Zaman Yönetim Matriksi
  • Yöneticiler açısından Zaman Matriksi
  • Önceliklerin Belirlenebilmesi
  • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
  • Zamanı Etkin Kullanmak İçin Teknikler
  • Zamanı İyi Değerlendirmenin Olumlu Etkileri
  • Stresin tanımı
  • Stresi Oluşturan Faktörler
  • Stresin Etkileri
  • Stresi Nasıl Yönetiriz?
  • Stres İle Başa Çıkma Yolları
  • A Tipi Kişilik- B Tipi Kişilik
  • Geleceği Canlandırma Uygulaması
 • DUYGUSAL ZEKA
  • Duygusal Zekanın Tanımı
  • Bilişsel Zeka ve Duygusal Zeka Arasındaki Fark
  • Duyguların Ö zellikleri
  • Duygusal Zekanın Boyutları
  • Kendini tanımak
  • Çevreyi hissetmek
  • Değişimi yakalamak
  • İç dengeyi kurmak
  • Olumlu enerjiyi yaymak
  • Çalışanın duygusal zekası
  • Liderlik ve Duygusal Zeka
  • Duygusal Zekayı geliştirmek
  • İçimizdeki Leonardo
 • LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
  • Uygulama: Değişime Uyum
  • Değişim Nedir?
  • Değişim Türleri
  • Bireysel ve Kurumsal Değişim
  • Değişim Yönetimi
  • Değişim Süreci
  • Kotter’in 8 Adımda Değişim Modeli
  • Değişime Direnç ve Tepkiler Nedenleri
  • Değişimde Liderin Rolü
  • Değişime Direnç ve Tepkilerin Yönetilmesi
  • Değişim Hikayeleri
 • TOPLULUKLARI İKNA SANATI - YÖNETİCİLER İÇİN SUNUM TEKNİKLERİ
  • Profesyonel Sunum Yöntemlerine Giriş
   • Mesaj ve İletim Sistemi
  • Sunum Teknikleri I
   • Sunum İçeriğinin Tasarlanması ve Hazırlanması
   • Sunuma Hazırlık
  • Sunum Teknikleri II
   • Ses Tonu, Konuşma Hızı ve Dilin Kullanımı
   • Göz Teması, Duruş ve Hareketler, Beden Dili
  • Sunum Teknikleri III
   • Sahneye Hakimiyet ve Katılımcılarla İletişim
   • Tartışma Yaratma ve Kontrol Etme Yöntemleri
   • Soruları Yanıtlama Teknikler
 • ETKİN  TOPLANTI YÖNETİMİ
  • Toplantılara Kavramsal Yaklaşım
   • İletişim Aracı Olarak Toplantılar
   • Toplantı İhtiyacının Belirlenmesi
   • Toplantıların Amaçları
   • Toplantının Planlanması
   • Toplantıların Özellikleri
   • Toplantı Süreci Toplantı Denetimi
  • Verimli Bir Toplantının İlkeleri -  Toplantı Türleri
   • Örgüt içi toplantılar
   • Örgütler arası toplantılar
   • İşlevlerine Göre Toplantı Türleri
   • Ekip Toplantısı ve Performans Değerlendirmesi
   • Danışmanlık ve Müşteri Toplantıları
  • Toplantı Yönetimi 
   • Toplantı Süreci ve Aşamaları
   • Toplantı Kuralları
   • Toplantı Gündeminin Hazırlanması
   • Gündemin İçeriği
   • Toplantıya Katılacakların Belirlenmesi
   • Toplantı Yerini Belirlemek
   • Toplantı yöneticisinin liderlik rolü
  • Toplantılarda Zaman Yönetimi 
   • Etkin Şekilde Zamanın Yönetilmesi
   • Zaman Önceliklerini Tanımlama
  • Toplantı Katılımcılarının Değerlendirilmesi Uygulaması
  • Toplantılarda Etkin Sunuş Ve Özellikler
   • Etkili Sunuşun Özellikleri
   • Etkili Sunuşun Bileşenleri
   • Sunuş İçeriğinin ve Görsellerin Düzenlenmesi
   • Etkin Sunuş Becerileri Uygulaması Çalışması
  • Vak’a Çalışmaları Ve Değerlendirme Uygulamaları
 • YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞTİRME
  • Yaratıcılık Kavramı ve Yaratıcı Düşünce
   • Yaratıcılık nedir ve ne değildir?
   • Yaratıcılığı engelleyen kişilik özellikleri
   • Yaratıcı bireyi tanıma: yaratıcı kişilerin özellikleri
  • Yaratıcı Potansiyeli Ortaya Koyma ve Bilişsel Karmaşıklık Analizi
   • Çizgi tasarımı testi uygulaması
    • Değerlendirme/Paylaşım
   • Basit düşünce örnekleri
  • Düşünce Türleri ve Yaratıcılık
   • Yakınsak ve Iraksak Düşünme
   • Problem çözme
   • Soyut ve somut düşünce
   • Mantıksal ve matematiksel düşünce
   • Kavramlar, boyutlar, dönüşümler, çıkarımlar
   • Düşünsel işlemler: Büyütme, küçültme, ekleme, çıkarma, birleştirme, çevirme
   • SCAMPER düşünce yolu
   • Sinektik ve analoji
   • Simülasyon
  • Görsel Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Tetikleme Çalışmaları
   • Sanatsal ve sürrealist bakış açısı
   • René Magritte’in çalışmalarının yaratıcı ve eleştirel bakış açısıyla incelenmesi (Gösterim)
   • Salvador Dali örneğinin incelenmesi (Gösterim)
   • M.C. Escher (Gösterim)
   • Fraktallar (Gösterim)
   • Flugtag (Gösterim)
   • Guiseppe Archimboldo (Gösterim)
   • Erwin Wurm ve One Minute Sculptures (Gösterim)
   • Smallworld Contest (Gösterim)
  • Bedensel Yaratıcılık ve Kendinden Yararlanarak Zihin Çalıştırma
   • Hareketler ve yaratıcı hareketler
   • Bedensel yaratıcılık egzersizi (Uygulama)
   • Quidam (Gösteri)
   • M. Flatley (Gösteri)
  • 21.Yüzyıl İnovasyon Kültürü
   • Yaratıcı potansiyeli inovatif değerlendirmek
   • İnovatif organizasyon bileşenleri (uygulama-paylaşım)
   • Yaratıcı network yazılım örneği
   • Takeuchi-Nonaka: Knowledge Creating Company ve getirdiği değişiklikler
   • Toyota’yı öldürmek (Toyota inovasyon kültürü)
   • Örnek Yaratıcılık-İnovasyon Döngüsü (Kore’de uygulanmış yaratıcı Network çalışması)
  • Geometri ile Zihin Tetikleme
   • Leonardo Da Vinci, Albrecht Dürer, René Magritte ve geometriden esinlenme şekilleri
   • Bazı özgün mimari yapıların incelenmesi
   • Modern sanat müzeleri
  • Klasik Problem Çözme Uygulamaları
   • Yaratıcı problem çözme süreci
   • Beyin Fırtınası
   • PUKO döngüsü
   • Kök neden analizi
   • Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramları
   • Problem çözümüne yönelik önerileri eleme sistemleri
   • Yaratıcı problem çözme uygulaması
  • Saçmalama ve Bilerek Saçmalama
   • Saçma düşünce nedir?
   • Bilerek saçmalama alıştırması (Uygulama)
  • Tasarım ve Ürün Ortaya Koyma Aşaması
   • Örnek Obje tasarlama ve uygulaması
   • Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Uygulaması ile tasarıma yönelik bir çalışma
   • Yaratıcı tasarımların özellikleri
  • TRIZ (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch)
   • Genrich Altshuller ve problem sınıflaması
   • Çelişki parametreleri
   • Yaratıcı işin bilimsel yapısı
   • Karar matrisi uygulaması
  • Beyin ve Yaratıcılık
   • Beyin başatlığı profili nedir?
   • Beyin başatlığı modelinin insan düşünmesine etkisi
   • A, B, C ve D beyin çeyrekliklerinin özellikleri ve yaratıcı etkinlik türleri
   • Erkek ve kadın iletişimine beyin çeyrekliklerinin etkisi
   • Kendi yaratıcı düşünce profilini belirleme
   • Kolay olandan zor olana doğru yaratıcı düşünce geliştirilm

Eğitmen Kadrosu

Ali KİRMAN

Ali KİRMAN

Cengiz KARAGÖZOĞLU

Cengiz KARAGÖZOĞLU

Doç. Dr.

Esra SALİHREİSOĞLU

Esra SALİHREİSOĞLU

Güler KAZMACI

Güler KAZMACI

Meltem KINACI

Meltem KINACI

Ömer UZUN

Ömer UZUN

Serdar BOZKURT

Serdar BOZKURT

Doç. Dr.

Turhan ERKMEN

Turhan ERKMEN

Doç. Dr.

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr.

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
 • Mehmet Kurnaz 2014-03-22
  Mehmet Kurnaz

  "Merhaba, Eğitimden ilk haberim olduğunda açıkcası bana göre olup olmadığı konusunda şüphelerim vardı. Zaman ve para ayırmam gerekiyordu. Diğer taraftan kariyer planımda yöneticilik basamaklarına az kalmıştı ve ben bunun için bir şey yapmıyordum. İlk ders sona ermeden iyi ki katılmışım dedim, değişik firmalardan gelmiş onlarca yönetici adayı ile tanıştım, çoğu ile hala görüşmekteyiz. Eğitmen arkadaşları tanıdıkça ve uygulamalı dersler ilerledikçe keşke daha önce haberim olsaymış diyorum. Eğitim öncesinde de yazılım müdürüydüm ama şimdi gerçekten yazılım müdürüyüm. İlgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten faydası olduğuna inanıyorum. "

 • BAHRUZ RASULOV 2016-11-26
  BAHRUZ RASULOV

  Çok memnun kaldık

 • ALİ BARIŞ BİNGÜLER

  Eğitimciler oldukça deneyimli, sıcak ve bize bildiklerini anlatma konusunda heveslilerdi. Sadece kariyer anlamında değil günlük yaşantımız için de faydalı olabilecek birçok şey kattılar bize. Anlatılanların uygulamalar ile sürekli desteklenmesi de konuları özümseme adına çok önemliydi. Kesinlikle başkalarına da tavsiye edeceğim bir eğitim oldu. Umarım bu eğitimci kadrosunu değiştirmeden program devam eder. Teşekkürler.

 • BURAK TUNÇLUDEMİR 2015-02-21
  BURAK TUNÇLUDEMİR

  Eğitmenlerin yetkinlik ve ilgisi, programın içeriği ve doyuruculuğu ile bütünleşerek, farklı katılımcı profilleri tarafından harmanlanıp geniş perspektifli bir eğitime dönüşüyor. Bence eğitimin kalitesi ve başarısı buradan geliyor. Tüm emeği geçenlere tebrikler ve teşekkürler.

Tüm Yorumlar (12) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı, 2018-03-31 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/liderlik-ve-etkin-yoneticilik-sertifika-programi.html
 

© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında