Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
Duyurulacak
66 Saat (6 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
30 Kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Amacı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları / kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

Katılım Şartları

Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın lojistik ile tedarik zinciri yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler bu programa katılabilir.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda %&70 başarı sağlamak ve %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Başarılı katılımcılar, ‘Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

 • Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Sektörü SWOT Analizi
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarik Zincirini Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Süreçler
  • Tedarik Zinciri Evrimi
  • Tedarik Zinciri Tasarımı
  • Tedarik Zincirinde Maliyetler
  • Tedarik Zincirinde Performans
  • Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
  • Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
  • Erteleme ve Konsolidasyon
  • Tedarik Zincirinde Hatalar
  • Dağıtım Kanalları
  • Bayi ilişkileri
  • Satın alma
  • Tedarikçi seçimi
 • Depo Tasarımı ve Yönetimi
  • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi
  • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
  • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
  • Depo Türleri
  • Depo Yönetiminin Amaçları
  • Depo Yeri Seçimi
  • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
  • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
  • Depo Sistem Elemanları
  • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri
  • Depo Tasarım Metodolojisi
 • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
  • Satış tahminleri
  • Talebe bağımlı stok yönetimi
  • Talebe Dayanan Stok Sistemleri
  • Stok kalemleri için PARETO analizi
  • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yatırım Kararlarının Analizi
  • Maliyet Etmenleri
  • Eş değerlik Kavramı ve Faiz Hesaplamaları
  • Yatırım Projelerini Değerleme Yöntemleri
  • İç Verim Oranı Yöntemi
  • Dış Verim Oranı Yöntemi
  • Risk ve Belirsizlik Altında Yatırım Kararları
 • Arz ve Talep Ağlarında Kalite ve Performans Yönetimi
  • Ürün, Süreç, Yönetim Kalitesi ve Performans Kavramları
  • Kalitenin kontrolü, üretimi ve ölçümü
  • Kalite, Müşteri Tatmini, Şikayet Yönetim Sistemleri
 • Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik gündemi ve sürdürülebilirliğin önemi
  • Müşteri beklentileri sonucu değişen lojistik ve tedarik zinciri talepleri
  • Müşteri talepleri sonucu oluşan standart ihtiyaçları (ISO standartları, güvenlik standartları, denetimler vs.)
  • Lojistik ve Tedarik Zincirinde kullanılan standartlaştırma çalışmaları (5S, 6Sigma, Yalın Yönetim, 8D vs)
  • İş devamlılığının yönetilmesi
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde İş Güvenliği ve Çevre  
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun getirdikleri ve sorumluluklar
  • İş kazası, ramak kala ve meslek hastalıkları tanımları
  • İş Güvenliği ve çevre kültürünün oluşturulması, hedefleri ve ölçme yöntemleri
  • Türkiye’de Lojistik iş kazaları ve çevre yönetimi mevcut durum
  • Lojistik sektöründe kullanılan risk analizi yöntemleri ve alınması gereken aksiyonlar
  • Lojistik ve tedarik zincirinde İş güvenliği ve çevresel faaliyet uygulama örnekleri
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetimi
  • Lojistik ve tedarik zinciri alanında güvenlik kavramı
  • Türkiye’de güvenlik kapsamında mevcut durum analizi
  • Güvenlikte Proaktif Bakış Açısı ve Önlemler Lojistik sektöründe güvenlik riskleri tespiti, analizi ve alınabilecek aksiyonları
  • Güvenlik Öz Değerlendirme Sistemi
  • Güvenlik hedefleri, izleme ve ölçme yöntemleri
  • Güvenlik Çemberlerinin Oluşturulması
  • Genel Güvenlik Sistemleri (dokümantasyon, elektronik, diğer güvenlik malzeme ve ekipmanları, yapısal önlemler, özel güvenlik personeli, K9, özel güvenlikte silah uygulaması
  • Güvenlik önlemlerinde yasal ve etik sınırlar
  • Güvenlik Kazaları
   • Kaza Çeşitleri,
   • Kaza Sırasında Davranış,
   • Kaza Tespiti ve Eşgal Tespiti,
   • Kaza Bildirimi, Raporlaması ve İzleme
  • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartları, yasal dayanaklar
  • Şirketlerde güvenlik organizasyonları ve roller ile iletişim modeli
  • Güvenlik Hizmeti Alınacak Firmanın Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
  • Fiziksel Güvenlik Servis Sağlayıcıları Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Sistemleri
  • Lojistikte bilişim sistemleri ve başlıca özellikleri
  • Elektronik ve mobil lojistik, stratejileri ve politikaları
  • Elektronik Veri Değişimi (EDI),
  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1)
  • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP 2)
  • Depo yazılım sistemleri (WMS),
  • Taşıma yönetim sistemleri (TMS),
  • Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
  • GPS, GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Araç Takip Sistemleri
  • Otomatik tanımlama sistemleri (Barkod, Karekod, ShorCode, RFID)
  • Tedarik zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
  • Tedarik zinciri yönetimi yazılımları
  • Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
  • Risk ile çalışma
  • Risk ve yönetimi
  • Tedarik zincirinde risk yönetimi ve prensipleri
  • Risklerin tanımlanması
  • Risklerin analizi
  • Riske tepki verme
  • Riski tedarik zinciri ağında tanımlama
  • Dirençli tedarik zincirlerinin oluşturulması
 • Lojistikte Sigorta ve Hasar Yönetimi
  • Sigortacılık İle ilgili temel kavramlar
  • Sigorta ve hasar çeşitleri
  • Sigortanın yararları ve ilkeleri
  • Sigorta hukuku
  • Örnek Sigorta sözleşmeleri
  • Hasarda sorumlu taraflar ve alınabilecek aksiyonlar
  • Sigorta tazminatının hesaplanması
 • Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  • Satın almanın önemi
  • Satın alma ve stratejik satın alma
  • Satın alma ve tedarik zinciri organizasyonu
  • Satın alma süreci ve temel satın alma teknikleri
  • Satın alma stratejileri
  • Satın alma performans yönetimi
  • Elektronik satın alma yönetimi
  • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • 5S Tanıtımı
  • 5S Metodu & 5S Ana Başlıkları
  • 5S Çalıştayı (30 Dk)
  • 5S Araçları ve Belgeleri
  • 5S Organizasyon Şeması
  • 5S Uygulama Prosedürü
  • 5S Sorumlularının Görevleri
  • 5S Denetlemesinde Süreç Akışı
 • Genel Program Gözden Geçirme ve Program Değerlendirme

Arzu Müge AĞCA

Arzu Müge AĞCA

Erkan ENGİN

Erkan ENGİN

Ezgi UZEL

Ezgi UZEL

Yrd. Doç. Dr.

Gamze YAĞIZ

Gamze YAĞIZ

Muazzez AĞCA

Muazzez AĞCA

Sevilay ÖZDEMİR GÜVEN

Sevilay ÖZDEMİR GÜVEN

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
 • MEHMET KESKİN 2017-12-09
  MEHMET KESKİN

  Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleğimle ilgili bir ilişkisinin olmaması sözcük anlamı dışında geniş bir perspektifle değerlendirilebileceğini bu eğitim sayesinde kavradım. Eğitmenlerin yaklaşımları, donanımlı bilgiye hakim olmaları, güncel örneklemeler, deneyimleri, görsel sunumlarla zenginleştirilmiş, konu ile ilgili alanda görev yapmaları oldukça önemli ve eğitimin verimli geçmesini sağlamıştır. Yer seçimi isabetli ve memnun vericiydi.

 • MEHMET NİZAM 2017-02-11
  MEHMET NİZAM

  Genel olarak programdan memnun kaldım fakat birkaç değerlendirmede bulunmak isterim ilk olarak eğitimi veren hocalar mükemmel hepsi işin eğitimini almış ve sadece teorik olarak değil bizzat işin mutfağında deneyim almış kişiler fakat bölümlere göre zaman ve müfredat katılımcı profiline göre değerlendirilmeli burada iki seçenek ortaya çıkıyor konuda çalışanlar ve bu konuda eğitim almak isteyenler şeklinde bizim grubumuzda herkes dolaylı olarak işin bir kısmında görev alan arkadaşlar bu şekilde eğitimin üzerine daha çok birşeyşer ilave edilmeli eksiltme olarakta siğorta ve güvenlik konularının zamanı biraz fazla biraz azaltılabilir emeği geçen herkese teşekkür ederim

Tüm Yorumlar (2) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları / kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

 • Katılım Şartları

  Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın lojistik ile tedarik zinciri yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler bu programa katılabilir.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda %&70 başarı sağlamak ve %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

  Başarılı katılımcılar, ‘Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

 • Eğitim İçeriği

  • Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi
   • Lojistik Kavramı
   • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
   • Lojistiğin Fonksiyonları
   • Taşımacılık Yönetimi
   • Taşımacılık Türleri
   • Depo Yönetimi
   • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
   • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
   • Lojistik Sektörü SWOT Analizi
   • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
   • Tedarik Zincirini Yönetimi
   • Tedarik Zinciri Süreçler
   • Tedarik Zinciri Evrimi
   • Tedarik Zinciri Tasarımı
   • Tedarik Zincirinde Maliyetler
   • Tedarik Zincirinde Performans
   • Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
   • Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
   • Erteleme ve Konsolidasyon
   • Tedarik Zincirinde Hatalar
   • Dağıtım Kanalları
   • Bayi ilişkileri
   • Satın alma
   • Tedarikçi seçimi
  • Depo Tasarımı ve Yönetimi
   • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi
   • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
   • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
   • Depo Türleri
   • Depo Yönetiminin Amaçları
   • Depo Yeri Seçimi
   • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
   • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
   • Depo Sistem Elemanları
   • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri
   • Depo Tasarım Metodolojisi
  • Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
   • Satış tahminleri
   • Talebe bağımlı stok yönetimi
   • Talebe Dayanan Stok Sistemleri
   • Stok kalemleri için PARETO analizi
   • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yönetimi
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yatırım Kararlarının Analizi
   • Maliyet Etmenleri
   • Eş değerlik Kavramı ve Faiz Hesaplamaları
   • Yatırım Projelerini Değerleme Yöntemleri
   • İç Verim Oranı Yöntemi
   • Dış Verim Oranı Yöntemi
   • Risk ve Belirsizlik Altında Yatırım Kararları
  • Arz ve Talep Ağlarında Kalite ve Performans Yönetimi
   • Ürün, Süreç, Yönetim Kalitesi ve Performans Kavramları
   • Kalitenin kontrolü, üretimi ve ölçümü
   • Kalite, Müşteri Tatmini, Şikayet Yönetim Sistemleri
  • Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
   • Sürdürülebilirlik gündemi ve sürdürülebilirliğin önemi
   • Müşteri beklentileri sonucu değişen lojistik ve tedarik zinciri talepleri
   • Müşteri talepleri sonucu oluşan standart ihtiyaçları (ISO standartları, güvenlik standartları, denetimler vs.)
   • Lojistik ve Tedarik Zincirinde kullanılan standartlaştırma çalışmaları (5S, 6Sigma, Yalın Yönetim, 8D vs)
   • İş devamlılığının yönetilmesi
  • Lojistik ve Tedarik Zincirinde İş Güvenliği ve Çevre  
   • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun getirdikleri ve sorumluluklar
   • İş kazası, ramak kala ve meslek hastalıkları tanımları
   • İş Güvenliği ve çevre kültürünün oluşturulması, hedefleri ve ölçme yöntemleri
   • Türkiye’de Lojistik iş kazaları ve çevre yönetimi mevcut durum
   • Lojistik sektöründe kullanılan risk analizi yöntemleri ve alınması gereken aksiyonlar
   • Lojistik ve tedarik zincirinde İş güvenliği ve çevresel faaliyet uygulama örnekleri
  • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetimi
   • Lojistik ve tedarik zinciri alanında güvenlik kavramı
   • Türkiye’de güvenlik kapsamında mevcut durum analizi
   • Güvenlikte Proaktif Bakış Açısı ve Önlemler Lojistik sektöründe güvenlik riskleri tespiti, analizi ve alınabilecek aksiyonları
   • Güvenlik Öz Değerlendirme Sistemi
   • Güvenlik hedefleri, izleme ve ölçme yöntemleri
   • Güvenlik Çemberlerinin Oluşturulması
   • Genel Güvenlik Sistemleri (dokümantasyon, elektronik, diğer güvenlik malzeme ve ekipmanları, yapısal önlemler, özel güvenlik personeli, K9, özel güvenlikte silah uygulaması
   • Güvenlik önlemlerinde yasal ve etik sınırlar
   • Güvenlik Kazaları
    • Kaza Çeşitleri,
    • Kaza Sırasında Davranış,
    • Kaza Tespiti ve Eşgal Tespiti,
    • Kaza Bildirimi, Raporlaması ve İzleme
   • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartları, yasal dayanaklar
   • Şirketlerde güvenlik organizasyonları ve roller ile iletişim modeli
   • Güvenlik Hizmeti Alınacak Firmanın Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
   • Fiziksel Güvenlik Servis Sağlayıcıları Seçim Kriterleri ve Sözleşme Standartları
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Sistemleri
   • Lojistikte bilişim sistemleri ve başlıca özellikleri
   • Elektronik ve mobil lojistik, stratejileri ve politikaları
   • Elektronik Veri Değişimi (EDI),
   • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
   • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1)
   • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP 2)
   • Depo yazılım sistemleri (WMS),
   • Taşıma yönetim sistemleri (TMS),
   • Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
   • GPS, GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Araç Takip Sistemleri
   • Otomatik tanımlama sistemleri (Barkod, Karekod, ShorCode, RFID)
   • Tedarik zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
   • Tedarik zinciri yönetimi yazılımları
   • Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar
  • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
   • Risk ile çalışma
   • Risk ve yönetimi
   • Tedarik zincirinde risk yönetimi ve prensipleri
   • Risklerin tanımlanması
   • Risklerin analizi
   • Riske tepki verme
   • Riski tedarik zinciri ağında tanımlama
   • Dirençli tedarik zincirlerinin oluşturulması
  • Lojistikte Sigorta ve Hasar Yönetimi
   • Sigortacılık İle ilgili temel kavramlar
   • Sigorta ve hasar çeşitleri
   • Sigortanın yararları ve ilkeleri
   • Sigorta hukuku
   • Örnek Sigorta sözleşmeleri
   • Hasarda sorumlu taraflar ve alınabilecek aksiyonlar
   • Sigorta tazminatının hesaplanması
  • Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
   • Satın almanın önemi
   • Satın alma ve stratejik satın alma
   • Satın alma ve tedarik zinciri organizasyonu
   • Satın alma süreci ve temel satın alma teknikleri
   • Satın alma stratejileri
   • Satın alma performans yönetimi
   • Elektronik satın alma yönetimi
   • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
  • 5S Tanıtımı
   • 5S Metodu & 5S Ana Başlıkları
   • 5S Çalıştayı (30 Dk)
   • 5S Araçları ve Belgeleri
   • 5S Organizasyon Şeması
   • 5S Uygulama Prosedürü
   • 5S Sorumlularının Görevleri
   • 5S Denetlemesinde Süreç Akışı
  • Genel Program Gözden Geçirme ve Program Değerlendirme

 • Eğitmenler

  Arzu Müge AĞCA

  Arzu Müge AĞCA

  Erkan ENGİN

  Erkan ENGİN

  Ezgi UZEL

  Ezgi UZEL

  Yrd. Doç. Dr.

  Gamze YAĞIZ

  Gamze YAĞIZ

  Muazzez AĞCA

  Muazzez AĞCA

  Sevilay ÖZDEMİR GÜVEN

  Sevilay ÖZDEMİR GÜVEN

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
 • Katılımcı Yorumları

   MEHMET KESKİN
   MEHMET KESKİN
   2017-12-09
   Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleğimle ilgili bir ilişkisinin olmaması sözcük anlamı dışında geniş bir perspektifle değerlendirilebileceğini bu eğitim sayesinde kavradım. Eğitmenlerin yaklaşımları, donanımlı bilgiye hakim olmaları, güncel örneklemeler, deneyimleri, görsel sunumlarla zenginleştirilmiş, konu ile ilgili alanda görev yapmaları oldukça önemli ve eğitimin verimli geçmesini sağlamıştır. Yer seçimi isabetli ve memnun vericiydi.
   MEHMET NİZAM
   MEHMET NİZAM
   2017-02-11
   Genel olarak programdan memnun kaldım fakat birkaç değerlendirmede bulunmak isterim ilk olarak eğitimi veren hocalar mükemmel hepsi işin eğitimini almış ve sadece teorik olarak değil bizzat işin mutfağında deneyim almış kişiler fakat bölümlere göre zaman ve müfredat katılımcı profiline göre değerlendirilmeli burada iki seçenek ortaya çıkıyor konuda çalışanlar ve bu konuda eğitim almak isteyenler şeklinde bizim grubumuzda herkes dolaylı olarak işin bir kısmında görev alan arkadaşlar bu şekilde eğitimin üzerine daha çok birşeyşer ilave edilmeli eksiltme olarakta siğorta ve güvenlik konularının zamanı biraz fazla biraz azaltılabilir emeği geçen herkese teşekkür ederim
   Tüm Yorumlar (2) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/lojistik-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.