Micro MBA Sertifika Programı
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Micro MBA Sertifika Programı

07 Nisan 2018
90 Saat (7,5 Hafta) Cumartesi - Pazar
9:30 - 16:30
Kontenjan
30 Kişi.

Eğitimin Amacı

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Detaylı Eğitim İçeriği

 • STRATEJİK YÖNETİM
  • Stratejik Yönetim Süreci
  • Temel Kavramlar
  • Dış Çevre Analizi
  • İç Çevre Analizi
  • İşletme Stratejisi
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
  • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
  • Finansal Tablolar
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
  • Bilanço
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
  • Kâr veya Zarar Tablosu
  • Gelir ve Gider Kalemleri
  • Muhasebe Döngüsü
  • Hesap Kavramı
  • Kayıt Sistemi
  • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Maliyet Davranışları
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
  • Planlama (Bütçeleme)
  • Kontrol (Sapmalar)
  • Karar Verme
 • PAZARLAMA İLKELERİ VE SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
  • STRATEJİK FOCUS VE PLAN
   • Misyon/Vizyon belirleme
  • DURUM ANALİZİ
   • Pazarı Tanıma
   • Ürün belirleme
   • Rakip İnceleme
   • SWOT analizi
  • MARKA KONUMLANDIRMA
   • Hedef pazar
   • Rekabet doğası
   • POP ve POD (marka önemli özellikleri ve diğerlerinden ayrışan noktalar)
   • Ana Marka Değerleri ve Marka Mantrası
  • TEMEL MARKA TANIMLARI
   • Marka Adı
   • Logo ve semboller
   • Karakterler
   • Sloganlar
   • URL
   • Jingle
   • Ambalaj
  • PAZARLAMA STRATEJİSİ
   • Ürün
   • Fiyatlandırma
   • Kanal stratejisi
   • İletişim stratejisi
  • MARKA BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMA
   • Dağıtım kanalları
   • Lansman Planı hazırlama
   • Event-Blogger-Celebrity ve PR çalışmaları
  • PAZAR ARAŞTIRMALARI
   • Kalitatif ve Ölçülebilir araştırma
  • MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI VE BAŞARILI BAŞARISIZ ÖRNEKLER
 • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
  • Başabaş Analizi
  • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
  • Yatırım Değerleme Yöntemleri
  • Risk Analizi
  • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
 • İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
  • Neyi, Nasıl Söylemeliyiz?
  • İletişim Kazaları ve Sonuçları ( ses tonu, beden dili)
  • İletişim Tarzları
  • Konuşma Biçimleri ve Yapılan Hatalar.
  • İkna Teknikleri ve İkna Konuşmalarında Yapılan Hatalar.
  • Konuşma Tarzı ve Kişilik İlişkisi
  • Konuşma Tarzı ve İçerik Seçimi.
  • Konuşma Tarzı ve Vurgu.
  • Uluslararası Hitabet Teknikleri.
  • Eleştiriyi Karşılamak.
  • İletişim ve Yüz ifadesi
  • İletişim ve Nezaket Bilinci
  • Kelime Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Gerçekten Dinlemek Nedir ve Ne Sağlar?
 • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
  • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
  • İş hayatında kuşakların beklentileri
  • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
  • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
  • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
  • İletişimde değer yaratmak
 • İŞ ETİĞİ
  • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
  • Kurum Değerleri Neden Önemli?
  • Etik İlkelerin Gerekliliği
  • Etik ve Hukuk İlişkisi
  • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
  • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
  • Etik İkilemler nedir?
  • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
  • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİNDE KOÇLUK YAKLAŞIMI
  • İnsan Kaynakları Rolü Yapısının Stratejik Değeri
  • Yıkıp Yeniden Mi Kurgulamalı? (Değişim kavramının İnsan Kaynaklarına Etkisi)
  • Güçlü Değişim Rüzgarları Karşısında İnsan Kaynakları Profesyonellerinden Beklenenler
  • İnsan Kaynakları Profesyonelleri Dün ve Bugün Kıyaslaması İçinde Kimler; Yarının İK’cıları Kimler Olacaktır?
  • Kişisel Değerlerin Kurumsal Değerlere Bağlanması Mümkün Mü?
  • Birey Bazlı Yaklaşımdan Kurumun Stratejisine Akışta Gerekli Yeni Beceriler
  • Pozitif Psikolojinin İnsan Kaynakları Dünyasına Etkisi: Yeni Beceriler, Teknikler, Araçlar
  • Koç Olarak Bu Süreçte Yer Alma
  • Güçlü Sorular Sormak
 • ÜRETİM YÖNETİMİ
  • Geçmişten Bugüne Değişen Üretim Yönetimi Anlayışı
  • Yalın Çevik Özelleştirilmiş Tedarik Zinciri
  • Planlamada Talep Tahmininin Önemi ve Teknikleri
  • Stok Kavramı
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Bütünleşik Üretim Planlama
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Temel Kavramlar – Giriş
   • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
   • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
   • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
   • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
  • Bütünleşik Proje Yönetimi
   • Kapsam Yönetimi
   • Zaman Yönetimi
   • Maliyet Yönetimi
   • Paydaş Yönetimi
   • Kalite Yönetimi
   • İnsan Kaynakları Yönetimi
   • Tedarik Yönetimi
   • İletişim Yönetimi
   • Risk Yönetimi
  • Uygulama - Proje Ekipleriyle Örnek Projeler ve Bazı Uygulamalarda MS Project Üzerinden
   • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
   • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
   • Zaman Yönetimi Uygulamaları: Kaynak Atama, Zaman Çizelgesi Oluşturma ve Kritik Yol Analizleri
   • Maliyet Yönetimi Uygulamaları: Kazanılmış Değer Hesaplamaları
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
  • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
  • Yeni Ürün Yönetimi
  • Medya Planlama
  • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
  • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
  • Online Dünyada İşveren Markası
  • Pazarlamada Yeni Trendler
   • Ağızdan Ağıza Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Gerçek Zamanlı Pazarlama
   • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
   • Inbound Pazarlama
  • E-ticaret Nedir?
   • E-ticaret Modelleri
   • E-ticaret Başarı Formülleri
  • Vaka Analizleri
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
  • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
  • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
  • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
  • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
  • Firmaların Dijital Varlıkları
   • Dijital Varlık Yönetimi
   • Veri Yönetimi – CRM
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
  • Değişim Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Girişimcilik
 • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
  • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
  • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
  • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
  • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
  • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
  • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
  • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
  • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
  • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
  • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
  • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
 • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK
  • İyi Marka
  • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
  • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
  • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Kurum Kültürü
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
  • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

Eğitmen Kadrosu

Aslı AĞCA

Aslı AĞCA

Burak KÖSEOĞLU

Burak KÖSEOĞLU

Dr.

Ergun BAĞCI

Ergun BAĞCI

PMP®, ITIL®

Feyza AK AKYOL

Feyza AK AKYOL

Doç. Dr.

Füsun BORLUK

Füsun BORLUK

Güler KAZMACI

Güler KAZMACI

Gülyan KABAŞ

Gülyan KABAŞ

Habibe AKŞİT

Habibe AKŞİT

Dr.

Meltem KINACI

Meltem KINACI

Özgür ESEN

Özgür ESEN

Yrd. Doç. Dr.

Özlem AKÇAY KASAPOĞLU

Özlem AKÇAY KASAPOĞLU

Doç. Dr.

Reyhan ÇELİK

Reyhan ÇELİK

Tolga SASIK

Tolga SASIK

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr.

Zafer ONURER

Zafer ONURER

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
 • HAKAN ÜŞAR 2017-02-04
  HAKAN ÜŞAR

  Eğitimlerin çoğu interaktifti. Yaşanmış örneklerle konular aktarıldı, eğitmen seçimleri çok başarılıydı. Genel olarak çok verimli bir eğitim olduğu görüşündeyim. Teşekkürler

 • ÖZGÜR DİLBERGİL 2017-09-23
  ÖZGÜR DİLBERGİL

  Eğitim içeriği ve veriliş sırası iyi planlanmış.Eğitmenlerin hepsi konusuna hakim ve eğitimlerde interaktif uygulamalar konuların daha iyi anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlıyor.Kişisel gelişimime ve iş hayatıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum.Emeği geçen herkese ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederim

Tüm Yorumlar (2) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Micro MBA Sertifika Programı, 2018-04-07 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/micro-mba-sertifika-programi.html
 

© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında