Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Micro MBA Sertifika Programı

22 Aralık 2018
90 Saat (7,5 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
Kontenjan 30 Kişi.
Micro MBA Sertifika Programı Micro MBA Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Detaylı Eğitim İçeriği

 • STRATEJİK YÖNETİM
  • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
  • Yönetim ve Stratejik Yönetim
  • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
  • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
  • Stratejik Yönetimin Özellikleri
  • Temel Öğeler
  • Stratejik Analiz
   • Dış Çevre Analizi
   • İç Çevre Analizi
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Temel Stratejiler
  • Stratejik Yönetimin Yararları
  • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
  • Strateji Belirleme Adımları
  • Stratejinin Uygulanması
  • Uzun Dönemde Başarı için
  • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  • Kriz Dönemlerinde Yönetim
  • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
  • Uygulama
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
  • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
  • Finansal Tablolar
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
  • Bilanço
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
  • Kâr veya Zarar Tablosu
  • Gelir ve Gider Kalemleri
  • Muhasebe Döngüsü
  • Hesap Kavramı
  • Kayıt Sistemi
  • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Maliyet Davranışları
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
  • Planlama (Bütçeleme)
  • Kontrol (Sapmalar)
  • Karar Verme
 • BTL (ÇİZGİ ALTI) PAZARLAMA VE TÜKETİCİ PAZARLAMASI YÖNETİMİ
  • Alışveriş Çeşitleri
   • Planlı & Plansız Alışveriş
  • ATL ve BTL Pazarlama Nedir? Farkları Nelerdir?
  • 4P Kavramı
  • BTL Pazarlama Yolları
   • BTL Pazarlamada Hangi Araçlar Kullanılır?
  • Tüketici Araştırması
   • Sahada Stratejik Bir Pazarlama Kararı Almadan Önce Hangi Adımlardan Geçilmelidir?
   • Tüketiciyi Tanımak ve Tüketici Segmentasyonu
  • Sahada Etkili Görsel Kullanımı
   • Görsel Malzeme Konumlandırma
   • Görsel Malzeme Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Renklerin Pazarlaması
   • Neuro Marketing
   • Görsel Malzemelerin Sahada Kontrolü (Günlük Doğru Uygulama Rehberi)
  • Ürün Fiyatlaması
   • Pazara Yeni Giriş ve Ürün Tutundurma İçin Fiyatlama Stratejisi
  • Promosyon Yönetimi
   • Doğru Promosyon İçin Ana Maddeler Nelerdir?
  • Ürün Portföy Yönetimi
   • BCG (Boston Consulting Group Matrix) 
  • Ürün Konumlandırma
  • Segmentasyon
  • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Trendler
 • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
  • Başabaş Analizi
  • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
  • Yatırım Değerleme Yöntemleri
  • Risk Analizi
  • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
 • KURUMLARDA DUYGULARIN YÖNETİMİ
  • İnsan ve Organizasyon Üzerine
   • İnsan Duygu & Davranışları
   • Organizasyonlarda Yönetim ve Değişim
   • Günümüz ve Gelecekteki Çalışma Biçimleri
   • Çalışanların Kurumlarda Yeni Dönem Beklentileri
  • Kurumlarda Yönetim Tarzları
  • Duyguları Tanıma ve Anlama
  • İşyerinde Duyguların Sınıflandırılması
  • Örgütlerde Duygu Düzeyleri
  • Duygusal Çatışmaların Yönetimi
  • Modern Yaşam Çıktısı olarak Stres ve Yönetimi
  • Self Motivasyon ve Kurumlarda Motivasyon Kavramının Ele Alınışı
  • Duyguların Yönetimi Mümkün mü?
  • Liderlik ve Duygular
  • Duygusal Zekânın Geliştirilmesi
  • Pozitif Psikoloji Uygulamaları Aracılığı ile Duyguların Yönetimi
 • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
  • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
  • İş hayatında kuşakların beklentileri
  • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
  • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
  • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
  • İletişimde değer yaratmak
 • İŞ ETİĞİ
  • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
  • Kurum Değerleri Neden Önemli?
  • Etik İlkelerin Gerekliliği
  • Etik ve Hukuk İlişkisi
  • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
  • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
  • Etik İkilemler nedir?
  • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
  • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Temel Kavramlar – Giriş
   • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
   • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
   • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
   • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
  • Bütünleşik Proje Yönetimi ve Örnekler/Uygulamalar
   • Kapsam Yönetimi
   • Zaman Yönetimi
   • Maliyet Yönetimi
   • Paydaş Yönetimi
   • Kalite Yönetimi
   • İnsan Kaynakları Yönetimi
   • Tedarik Yönetimi
   • İletişim Yönetimi
   • Risk Yönetimi
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
  • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
  • Yeni Ürün Yönetimi
  • Medya Planlama
  • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
  • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
  • Online Dünyada İşveren Markası
  • Pazarlamada Yeni Trendler
   • Ağızdan Ağıza Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Gerçek Zamanlı Pazarlama
   • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
   • Inbound Pazarlama
  • E-ticaret Nedir?
   • E-ticaret Modelleri
   • E-ticaret Başarı Formülleri
  • Vaka Analizleri
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
  • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
  • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
  • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
  • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
  • Firmaların Dijital Varlıkları
   • Dijital Varlık Yönetimi
   • Veri Yönetimi – CRM
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
  • Değişim Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Girişimcilik
 • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
  • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
  • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
  • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
  • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
  • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
  • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
  • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
  • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
  • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
  • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
  • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
 • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK
  • İyi Marka
  • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
  • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
  • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Kurum Kültürü
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
  • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

Eğitmen Kadrosu

Burak KÖSEOĞLU

Burak KÖSEOĞLU

Dr.

Eray ŞAHİNBAY

Eray ŞAHİNBAY

Füsun BORLUK

Füsun BORLUK

Gülyan KABAŞ

Gülyan KABAŞ

Özgür ESEN

Özgür ESEN

Doç. Dr.

Reyhan ÇELİK

Reyhan ÇELİK

Tolga SASIK

Tolga SASIK

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr.

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • HAKAN ÜŞAR 2017-02-04
  HAKAN ÜŞAR

  Eğitimlerin çoğu interaktifti. Yaşanmış örneklerle konular aktarıldı, eğitmen seçimleri çok başarılıydı. Genel olarak çok verimli bir eğitim olduğu görüşündeyim. Teşekkürler

 • ÖZGÜR DİLBERGİL 2017-09-23
  ÖZGÜR DİLBERGİL

  Eğitim içeriği ve veriliş sırası iyi planlanmış.Eğitmenlerin hepsi konusuna hakim ve eğitimlerde interaktif uygulamalar konuların daha iyi anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlıyor.Kişisel gelişimime ve iş hayatıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum.Emeği geçen herkese ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederim

 • FERİT AKYAZICI 2018-09-22
  FERİT AKYAZICI

  hem eğitmenler hemde katılımcılar çok kaliteli kişilerdi ve eğitim çok verimli geçti herşey için teşekkürler .

 • EBRU GÜRAY 2018-09-22
  EBRU GÜRAY

  Çok kapsamlı ve hap bilgilerin olduğu güzel bir programdı. Dersleri veren eğitmenlerin %95'i konusunda profesyonel ve uzman kişilerdi. Eğitmen kadrosu çok başarılıydı.

Tüm Yorumlar (4) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • EĞİTİM AMACI

  Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

  Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

 • KATILIM ŞARTLARI

  En az lisans mezunu olmak.

 • SERTİFİKA HAKKINDA

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • EĞİTİM İÇERİĞİ

  • STRATEJİK YÖNETİM
   • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
   • Yönetim ve Stratejik Yönetim
   • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
   • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
   • Stratejik Yönetimin Özellikleri
   • Temel Öğeler
   • Stratejik Analiz
    • Dış Çevre Analizi
    • İç Çevre Analizi
   • Stratejik Yönetim Araçları
   • Temel Stratejiler
   • Stratejik Yönetimin Yararları
   • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
   • Strateji Belirleme Adımları
   • Stratejinin Uygulanması
   • Uzun Dönemde Başarı için
   • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
   • Kriz Dönemlerinde Yönetim
   • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
   • Uygulama
  • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
   • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
   • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
   • Finansal Tablolar
   • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
   • Bilanço
   • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
   • Kâr veya Zarar Tablosu
   • Gelir ve Gider Kalemleri
   • Muhasebe Döngüsü
   • Hesap Kavramı
   • Kayıt Sistemi
   • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
  • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
   • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
   • Maliyet Davranışları
   • Birim Maliyet Hesaplaması
   • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
   • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
   • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
   • Planlama (Bütçeleme)
   • Kontrol (Sapmalar)
   • Karar Verme
  • BTL (ÇİZGİ ALTI) PAZARLAMA VE TÜKETİCİ PAZARLAMASI YÖNETİMİ
   • Alışveriş Çeşitleri
    • Planlı & Plansız Alışveriş
   • ATL ve BTL Pazarlama Nedir? Farkları Nelerdir?
   • 4P Kavramı
   • BTL Pazarlama Yolları
    • BTL Pazarlamada Hangi Araçlar Kullanılır?
   • Tüketici Araştırması
    • Sahada Stratejik Bir Pazarlama Kararı Almadan Önce Hangi Adımlardan Geçilmelidir?
    • Tüketiciyi Tanımak ve Tüketici Segmentasyonu
   • Sahada Etkili Görsel Kullanımı
    • Görsel Malzeme Konumlandırma
    • Görsel Malzeme Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
    • Renklerin Pazarlaması
    • Neuro Marketing
    • Görsel Malzemelerin Sahada Kontrolü (Günlük Doğru Uygulama Rehberi)
   • Ürün Fiyatlaması
    • Pazara Yeni Giriş ve Ürün Tutundurma İçin Fiyatlama Stratejisi
   • Promosyon Yönetimi
    • Doğru Promosyon İçin Ana Maddeler Nelerdir?
   • Ürün Portföy Yönetimi
    • BCG (Boston Consulting Group Matrix) 
   • Ürün Konumlandırma
   • Segmentasyon
   • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Trendler
  • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
   • Başabaş Analizi
   • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
   • Yatırım Değerleme Yöntemleri
   • Risk Analizi
   • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
  • KURUMLARDA DUYGULARIN YÖNETİMİ
   • İnsan ve Organizasyon Üzerine
    • İnsan Duygu & Davranışları
    • Organizasyonlarda Yönetim ve Değişim
    • Günümüz ve Gelecekteki Çalışma Biçimleri
    • Çalışanların Kurumlarda Yeni Dönem Beklentileri
   • Kurumlarda Yönetim Tarzları
   • Duyguları Tanıma ve Anlama
   • İşyerinde Duyguların Sınıflandırılması
   • Örgütlerde Duygu Düzeyleri
   • Duygusal Çatışmaların Yönetimi
   • Modern Yaşam Çıktısı olarak Stres ve Yönetimi
   • Self Motivasyon ve Kurumlarda Motivasyon Kavramının Ele Alınışı
   • Duyguların Yönetimi Mümkün mü?
   • Liderlik ve Duygular
   • Duygusal Zekânın Geliştirilmesi
   • Pozitif Psikoloji Uygulamaları Aracılığı ile Duyguların Yönetimi
  • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
   • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
   • İş hayatında kuşakların beklentileri
   • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
   • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
   • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
   • İletişimde değer yaratmak
  • İŞ ETİĞİ
   • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
   • Kurum Değerleri Neden Önemli?
   • Etik İlkelerin Gerekliliği
   • Etik ve Hukuk İlişkisi
   • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
   • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
   • Etik İkilemler nedir?
   • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
   • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
  • PROJE YÖNETİMİ
   • Temel Kavramlar – Giriş
    • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
    • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
    • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
    • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
   • Bütünleşik Proje Yönetimi ve Örnekler/Uygulamalar
    • Kapsam Yönetimi
    • Zaman Yönetimi
    • Maliyet Yönetimi
    • Paydaş Yönetimi
    • Kalite Yönetimi
    • İnsan Kaynakları Yönetimi
    • Tedarik Yönetimi
    • İletişim Yönetimi
    • Risk Yönetimi
  • LOJİSTİK YÖNETİMİ
   • Lojistik Kavramı
   • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
   • Lojistiğin Fonksiyonları
   • Taşımacılık Yönetimi
   • Taşımacılık Türleri
   • Depo Yönetimi
   • Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü
   • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
   • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
  • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
   • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
   • Yeni Ürün Yönetimi
   • Medya Planlama
   • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
   • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
   • Online Dünyada İşveren Markası
   • Pazarlamada Yeni Trendler
    • Ağızdan Ağıza Pazarlama
    • Gerilla Pazarlama
    • Gerçek Zamanlı Pazarlama
    • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
    • Inbound Pazarlama
   • E-ticaret Nedir?
    • E-ticaret Modelleri
    • E-ticaret Başarı Formülleri
   • Vaka Analizleri
  • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI
   • Dijital Dönüşüm Nedir?
   • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
   • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
   • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
   • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
   • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
   • Firmaların Dijital Varlıkları
    • Dijital Varlık Yönetimi
    • Veri Yönetimi – CRM
   • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
   • Değişim Yönetimi ve Liderlik
   • Dijital Girişimcilik
  • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
   • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
   • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
   • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
   • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
   • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
   • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
   • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
   • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
   • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
   • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
   • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
   • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
  • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK
   • İyi Marka
   • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
   • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
   • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
   • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
   • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
   • Kurum Kültürü
   • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
   • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
   • Kurum Kültürü Nedir?
   • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
   • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

 • EĞİTMENLER

  Burak KÖSEOĞLU

  Burak KÖSEOĞLU

  Dr.

  Eray ŞAHİNBAY

  Eray ŞAHİNBAY

  Füsun BORLUK

  Füsun BORLUK

  Gülyan KABAŞ

  Gülyan KABAŞ

  Özgür ESEN

  Özgür ESEN

  Doç. Dr.

  Reyhan ÇELİK

  Reyhan ÇELİK

  Tolga SASIK

  Tolga SASIK

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr.

 • KAYIT BİLGİLERİ

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • KATILIMCI YORUMLARI

   HAKAN ÜŞAR
   HAKAN ÜŞAR
   2017-02-04
   Eğitimlerin çoğu interaktifti. Yaşanmış örneklerle konular aktarıldı, eğitmen seçimleri çok başarılıydı. Genel olarak çok verimli bir eğitim olduğu görüşündeyim. Teşekkürler
   ÖZGÜR DİLBERGİL
   ÖZGÜR DİLBERGİL
   2017-09-23
   Eğitim içeriği ve veriliş sırası iyi planlanmış.Eğitmenlerin hepsi konusuna hakim ve eğitimlerde interaktif uygulamalar konuların daha iyi anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlıyor.Kişisel gelişimime ve iş hayatıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum.Emeği geçen herkese ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederim
   FERİT AKYAZICI
   FERİT AKYAZICI
   2018-09-22
   hem eğitmenler hemde katılımcılar çok kaliteli kişilerdi ve eğitim çok verimli geçti herşey için teşekkürler .
   EBRU GÜRAY
   EBRU GÜRAY
   2018-09-22
   Çok kapsamlı ve hap bilgilerin olduğu güzel bir programdı. Dersleri veren eğitmenlerin %95'i konusunda profesyonel ve uzman kişilerdi. Eğitmen kadrosu çok başarılıydı.
   Tüm Yorumlar (4) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • EĞİTİM YERİ

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Micro MBA Sertifika Programı, 2018-12-22 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/micro-mba-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Google+ Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Yıldız Residence | Yıldız Posta Caddesi No:24 K:2 Gayrettepe - Beşiktaş - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2020 Her Hakkı Saklıdır.