Micro MBA Sertifika Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Micro MBA Sertifika Programı Micro MBA Sertifika Programı
16 Eylül 2023
90 Saat (8 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
30 Kişi
Üye Girişi yaparak ücret ve taksit bilgilerine erişebilirsiniz.
Eğitimin Amacı

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • STRATEJİK YÖNETİM (Modül:MBA01)
  • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
  • Yönetim ve Stratejik Yönetim
  • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
  • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
  • Stratejik Yönetimin Özellikleri
  • Temel Öğeler
  • Stratejik Analiz
   • Dış Çevre Analizi
   • İç Çevre Analizi
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Temel Stratejiler
  • Stratejik Yönetimin Yararları
  • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
  • Strateji Belirleme Adımları
  • Stratejinin Uygulanması
  • Uzun Dönemde Başarı için
  • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  • Kriz Dönemlerinde Yönetim
  • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
  • Uygulama
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR (Modül:MBA02)
  • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
  • Finansal Tablolar
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
  • Bilanço
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
  • Kâr veya Zarar Tablosu
  • Gelir ve Gider Kalemleri
  • Muhasebe Döngüsü
  • Hesap Kavramı
  • Kayıt Sistemi
  • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ (Modül:MBA03)
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Maliyet Davranışları
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
  • Planlama (Bütçeleme)
  • Kontrol (Sapmalar)
  • Karar Verme
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ (Modül:MBA04)
  • Pazarlama ve Günümüzde Kullanılan Pazarlama Yöntemleri
  • Temel Pazarlama Kuralları – 4P & 4C
  • ATL ve BTL Pazarlama Nedir?
   • ATL & BTL Pazarlamada Kullanılan Araçlar
  • İnsan Davranışlarının ve Çevresel Faktörlerin Pazarlamaya Etkisi
  • Shopper Journey (Müşteri Yolculuğu)
  • Pazarlamada Okazyonların Sahiplenilmesi
  • Pazarlamada Etkili Görsel Tasarımı İçin Kurallar
  • Neuro Marketing
  • Segmentasyon
   • Tüketici Segmentasyonu
   • Müşteri Segmentasyonu
  • Ürün Fiyatlaması
   • BCG Matrix
  • Promosyon Yönetimi
  • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Son Trendler
  • Vaka Çalışması ve Analizler
 • 5G DÖNÜŞEN TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI - METAVERSE, NFT, BLOCKCAHIN KAVRAMLARI (Modül:MBA05)
  1. Giriş: Yeni Değerler Sisteminin Günümüze Getirdikleri
   • Teknoloji ve İnsan
   • Pazarlama - İnsan
   • Müşteriden - Bireye, Bireyden İnsana

  BÖLÜM 1:

  • Teknolojik Erişkinlik ve Kurumlar ve Bireylerin Yolculuğu
  • Markalar ve Dönüşen Teknoloji : Metaverse?
   • Metaverse Evreninda Yatırım Kavramı?
   • Decantraland, Sand Box, Evrenleri : Neden önce Oyun Firmaları Girdi?
    • Tokenlar Dünyası
     • Mana, Land
  • Dönüşen Tüketici Kavramı - Metaverse’te Tüketici Adaptasyonu
  • Yeni Dünyanın Teknoloji Erişimi Neye Dönüşüyor?
   • VR Gözlükler
   • Internet Altyapı Gücü
   • Yazılımlar
   • Blockchain Nedir - Basit Anlaşılır Tanımını Yapabiliyor muyuz?
    • Nasıl Kullanılır?
    • TR ve Dünyadan Örnekler
    • Blockchain & NFT > Metaverse Ekseni Ne Sunuyor?
    • Benzersiz Token (NFT)  Nedir? Ne Sunuyor?
  • Sonuç : Yaratılan Evrenler ve Satılabilirlik, Taşınabilirlik Kavramlarına Genel Bakış (NFT) Dönüşen Mülkiyet kavramı

  BÖLÜM 2:

  1. Şirketlerin Önünde Metaverse İş Modeli
   • Şirketler ve Bireylere Hangi İş Fırsatlarını Sunuyor?
  2. Bir Marka Nasıl Metaverse’e Taşınır? (Case: Ferrari, Samsung, Balenciaga)
  3. Metaverse, İş ve Teknoloji Etiği
  4. Riskler
  5. Soru - Cevap
 • YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ (Modül:MBA06)
  • Yaratıcılık Nedir?
  • Günümüz Dünyasında Yaratıcılık
  • Yaratıcılığın Önemi
  • Yaratıcı Düşünme Nedir?
  • Yaratıcı Düşünme Süreci
  • İş Hayatı ve Yaratıcılık
  • Yaratıcı Düşünmenin Alt Boyutları
  • Çalışan ve Yaratıcılık
  • Yaratıcılığı Artıran Etmenler
  • Yaratıcılığı Azaltan Etmenler
  • Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamalar
 • LİDERLİKTE YENİ BİR KAVRAM “Dengeli Liderlik” (Modül:MBA07)
  • Liderlik Nedir?
  • Liderlik Teorileri
  • Denge Kavramı
  • Liderlik ve Özellikleri
  • Farkındalık
  • Dengeli olma
  • Bütünlük
  • Çeviklik
  • Sol Beyin ve Sağ Beyin Kavramı ve Liderlik
  • Liderlik Araştırmaları
  • Liderlik ve Motivasyon
  • Liderlik Çarkı Uygulaması
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Modül:MBA08)
  • Örgütsel Davranış Kapsamındaki Temel Kavramlar
  • Örgütsel Davranış Kavramına Etki Eden Bilim Dalları
  • Geçmişten Günümüze Örgüt Psikolojisinin Gelişimi
  • Bireyin Örgütle İlişkisi
  • Kurumlarda Çeşitlilik
  • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
  • İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Temel Kavramlar
  • Proje ve operasyon
  • Organizasyon türleri
  • Kısıtlar
  • Proje yönetimi süreç grupları
  • Proje yaşam döngüsü
  • PMI’a göre bütünleşik proje yönetimi ve uygulamalar
 • TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE (DESIGN THINKING)(Modül:MBA09)
  • Tasarım odaklı düşünce nedir?
  • Çevik yaklaşımla ilgisi nedir?
  • Empati
  • Persona
  • Bakış açısı cümlesi
  • Kullanıcı deneyimi haritası
  • Problem ve fikir önceliklendirme
  • Moskow ve Kano teknikleri
  • Prototip
 • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ (Modül:MBA10)
  • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
  • Yeni Ürün Yönetimi
  • Medya Planlama
  • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
  • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
  • Online Dünyada İşveren Markası
  • Pazarlamada Yeni Trendler
   • Ağızdan Ağıza Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Gerçek Zamanlı Pazarlama
   • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
   • Inbound Pazarlama
  • E-ticaret Nedir?
   • E-ticaret Modelleri
   • E-ticaret Başarı Formülleri
  • Vaka Analizleri
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI (Modül:MBA11)
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
  • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
  • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
  • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
  • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
  • Firmaların Dijital Varlıkları
   • Dijital Varlık Yönetimi
   • Veri Yönetimi – CRM
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
  • Değişim Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Girişimcilik
 • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME (Modül:MBA12)
  • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
  • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
  • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
  • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
  • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
  • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
  • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
  • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
  • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
  • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
  • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
  • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
 • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK (Modül:MBA13)
  • İyi Marka
  • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
  • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
  • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Kurum Kültürü
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
  • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

Dr.

Efsun FIRTINA

Efsun FIRTINA

Emre Selçuk SARI

Emre Selçuk SARI

Doç. Dr.

Eray ŞAHİNBAY

Eray ŞAHİNBAY

Esat Aysan DOĞANER

Esat Aysan DOĞANER

Esra S. ODABAŞI

Esra S. ODABAŞI

Füsun BORLUK

Füsun BORLUK

PMP®

Hazar DÖRDÜNCÜ

Hazar DÖRDÜNCÜ

Dr.

İpek KARADAĞ

İpek KARADAĞ

Özgür ESEN

Özgür ESEN

Doç. Dr.

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr. , ICF-MCC

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
Ücret ve Taksit bilgilerine erişmek için üye girişi yapınız. | Üye Girişi
 • ALEYNA DEMİRTAŞ 2021-01-23
  ALEYNA DEMİRTAŞ

  Eğitim hem içerik olarak hem de teknik olarak sorunsuzdu. Çok beğendim herkese tavsiye ederim..

 • BERNA NUR GENÇAY 2020-02-22
  BERNA NUR GENÇAY

  Farklı disiplinlerin bir araya toplanarak yoğun ve hap bilgilerin sunulduğu bu program benim için çok faydalı oldu. Değerli hocalarımızın ilgisi ve öğretme isteği ile interaktif bir şekilde işleyen dersler daha keyifli hale geldi. Bu programı düzenlemede emeği olan herkese teşekkür ederim.

 • FERİT AKYAZICI 2018-09-22
  FERİT AKYAZICI

  hem eğitmenler hemde katılımcılar çok kaliteli kişilerdi ve eğitim çok verimli geçti herşey için teşekkürler .

 • ÖZGÜR DİLBERGİL 2017-09-23
  ÖZGÜR DİLBERGİL

  Eğitim içeriği ve veriliş sırası iyi planlanmış.Eğitmenlerin hepsi konusuna hakim ve eğitimlerde interaktif uygulamalar konuların daha iyi anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlıyor.Kişisel gelişimime ve iş hayatıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum.Emeği geçen herkese ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederim

Tüm Yorumlar (7) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

  Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

 • Katılım Şartları

  En az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır.

  Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  • STRATEJİK YÖNETİM (Modül:MBA01)
   • Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
   • Yönetim ve Stratejik Yönetim
   • Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
   • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
   • Stratejik Yönetimin Özellikleri
   • Temel Öğeler
   • Stratejik Analiz
    • Dış Çevre Analizi
    • İç Çevre Analizi
   • Stratejik Yönetim Araçları
   • Temel Stratejiler
   • Stratejik Yönetimin Yararları
   • Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
   • Strateji Belirleme Adımları
   • Stratejinin Uygulanması
   • Uzun Dönemde Başarı için
   • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
   • Kriz Dönemlerinde Yönetim
   • Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
   • Uygulama
  • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR (Modül:MBA02)
   • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
   • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
   • Finansal Tablolar
   • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
   • Bilanço
   • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
   • Kâr veya Zarar Tablosu
   • Gelir ve Gider Kalemleri
   • Muhasebe Döngüsü
   • Hesap Kavramı
   • Kayıt Sistemi
   • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
  • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ (Modül:MBA03)
   • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
   • Maliyet Davranışları
   • Birim Maliyet Hesaplaması
   • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
   • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
   • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
   • Planlama (Bütçeleme)
   • Kontrol (Sapmalar)
   • Karar Verme
  • PAZARLAMA YÖNETİMİ (Modül:MBA04)
   • Pazarlama ve Günümüzde Kullanılan Pazarlama Yöntemleri
   • Temel Pazarlama Kuralları – 4P & 4C
   • ATL ve BTL Pazarlama Nedir?
    • ATL & BTL Pazarlamada Kullanılan Araçlar
   • İnsan Davranışlarının ve Çevresel Faktörlerin Pazarlamaya Etkisi
   • Shopper Journey (Müşteri Yolculuğu)
   • Pazarlamada Okazyonların Sahiplenilmesi
   • Pazarlamada Etkili Görsel Tasarımı İçin Kurallar
   • Neuro Marketing
   • Segmentasyon
    • Tüketici Segmentasyonu
    • Müşteri Segmentasyonu
   • Ürün Fiyatlaması
    • BCG Matrix
   • Promosyon Yönetimi
   • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Son Trendler
   • Vaka Çalışması ve Analizler
  • 5G DÖNÜŞEN TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI - METAVERSE, NFT, BLOCKCAHIN KAVRAMLARI (Modül:MBA05)
   1. Giriş: Yeni Değerler Sisteminin Günümüze Getirdikleri
    • Teknoloji ve İnsan
    • Pazarlama - İnsan
    • Müşteriden - Bireye, Bireyden İnsana

   BÖLÜM 1:

   • Teknolojik Erişkinlik ve Kurumlar ve Bireylerin Yolculuğu
   • Markalar ve Dönüşen Teknoloji : Metaverse?
    • Metaverse Evreninda Yatırım Kavramı?
    • Decantraland, Sand Box, Evrenleri : Neden önce Oyun Firmaları Girdi?
     • Tokenlar Dünyası
      • Mana, Land
   • Dönüşen Tüketici Kavramı - Metaverse’te Tüketici Adaptasyonu
   • Yeni Dünyanın Teknoloji Erişimi Neye Dönüşüyor?
    • VR Gözlükler
    • Internet Altyapı Gücü
    • Yazılımlar
    • Blockchain Nedir - Basit Anlaşılır Tanımını Yapabiliyor muyuz?
     • Nasıl Kullanılır?
     • TR ve Dünyadan Örnekler
     • Blockchain & NFT > Metaverse Ekseni Ne Sunuyor?
     • Benzersiz Token (NFT)  Nedir? Ne Sunuyor?
   • Sonuç : Yaratılan Evrenler ve Satılabilirlik, Taşınabilirlik Kavramlarına Genel Bakış (NFT) Dönüşen Mülkiyet kavramı

   BÖLÜM 2:

   1. Şirketlerin Önünde Metaverse İş Modeli
    • Şirketler ve Bireylere Hangi İş Fırsatlarını Sunuyor?
   2. Bir Marka Nasıl Metaverse’e Taşınır? (Case: Ferrari, Samsung, Balenciaga)
   3. Metaverse, İş ve Teknoloji Etiği
   4. Riskler
   5. Soru - Cevap
  • YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ (Modül:MBA06)
   • Yaratıcılık Nedir?
   • Günümüz Dünyasında Yaratıcılık
   • Yaratıcılığın Önemi
   • Yaratıcı Düşünme Nedir?
   • Yaratıcı Düşünme Süreci
   • İş Hayatı ve Yaratıcılık
   • Yaratıcı Düşünmenin Alt Boyutları
   • Çalışan ve Yaratıcılık
   • Yaratıcılığı Artıran Etmenler
   • Yaratıcılığı Azaltan Etmenler
   • Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamalar
  • LİDERLİKTE YENİ BİR KAVRAM “Dengeli Liderlik” (Modül:MBA07)
   • Liderlik Nedir?
   • Liderlik Teorileri
   • Denge Kavramı
   • Liderlik ve Özellikleri
   • Farkındalık
   • Dengeli olma
   • Bütünlük
   • Çeviklik
   • Sol Beyin ve Sağ Beyin Kavramı ve Liderlik
   • Liderlik Araştırmaları
   • Liderlik ve Motivasyon
   • Liderlik Çarkı Uygulaması
  • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Modül:MBA08)
   • Örgütsel Davranış Kapsamındaki Temel Kavramlar
   • Örgütsel Davranış Kavramına Etki Eden Bilim Dalları
   • Geçmişten Günümüze Örgüt Psikolojisinin Gelişimi
   • Bireyin Örgütle İlişkisi
   • Kurumlarda Çeşitlilik
   • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
   • İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
  • PROJE YÖNETİMİ
   • Temel Kavramlar
   • Proje ve operasyon
   • Organizasyon türleri
   • Kısıtlar
   • Proje yönetimi süreç grupları
   • Proje yaşam döngüsü
   • PMI’a göre bütünleşik proje yönetimi ve uygulamalar
  • TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE (DESIGN THINKING)(Modül:MBA09)
   • Tasarım odaklı düşünce nedir?
   • Çevik yaklaşımla ilgisi nedir?
   • Empati
   • Persona
   • Bakış açısı cümlesi
   • Kullanıcı deneyimi haritası
   • Problem ve fikir önceliklendirme
   • Moskow ve Kano teknikleri
   • Prototip
  • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ (Modül:MBA10)
   • Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
   • Yeni Ürün Yönetimi
   • Medya Planlama
   • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
   • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
   • Online Dünyada İşveren Markası
   • Pazarlamada Yeni Trendler
    • Ağızdan Ağıza Pazarlama
    • Gerilla Pazarlama
    • Gerçek Zamanlı Pazarlama
    • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
    • Inbound Pazarlama
   • E-ticaret Nedir?
    • E-ticaret Modelleri
    • E-ticaret Başarı Formülleri
   • Vaka Analizleri
  • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI (Modül:MBA11)
   • Dijital Dönüşüm Nedir?
   • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
   • Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
   • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
   • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
   • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
   • Firmaların Dijital Varlıkları
    • Dijital Varlık Yönetimi
    • Veri Yönetimi – CRM
   • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
   • Değişim Yönetimi ve Liderlik
   • Dijital Girişimcilik
  • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME (Modül:MBA12)
   • Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
   • Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
   • Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
   • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
   • Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
   • Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
   • Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
   • Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
   • Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
   • Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
   • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
   • Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
  • KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSALLAŞMA ve " TERCİH EDİLEN" MARKA OLUŞTURMAK (Modül:MBA13)
   • İyi Marka
   • Markayı Kimler Temsil Ediyor?
   • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
   • Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
   • Şirketlerde Müşteri Kimindir?
   • Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
   • Kurum Kültürü
   • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
   • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
   • Kurum Kültürü Nedir?
   • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
   • Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi

 • Eğitmenler

  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

  Dr.

  Efsun FIRTINA

  Efsun FIRTINA

  Emre Selçuk SARI

  Emre Selçuk SARI

  Doç. Dr.

  Eray ŞAHİNBAY

  Eray ŞAHİNBAY

  Esat Aysan DOĞANER

  Esat Aysan DOĞANER

  Esra S. ODABAŞI

  Esra S. ODABAŞI

  Füsun BORLUK

  Füsun BORLUK

  PMP®

  Hazar DÖRDÜNCÜ

  Hazar DÖRDÜNCÜ

  Dr.

  İpek KARADAĞ

  İpek KARADAĞ

  Özgür ESEN

  Özgür ESEN

  Doç. Dr.

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr. , ICF-MCC

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
  Ücret ve Taksit bilgileri için
  Üye Girişi yapınız.
 • Katılımcı Yorumları

   EBRU GÜRAY
   EBRU GÜRAY
   2018-09-22
   Çok kapsamlı ve hap bilgilerin olduğu güzel bir programdı. Dersleri veren eğitmenlerin %95'i konusunda profesyonel ve uzman kişilerdi. Eğitmen kadrosu çok başarılıydı.
   FERİT AKYAZICI
   FERİT AKYAZICI
   2018-09-22
   hem eğitmenler hemde katılımcılar çok kaliteli kişilerdi ve eğitim çok verimli geçti herşey için teşekkürler .
   BERNA NUR GENÇAY
   BERNA NUR GENÇAY
   2020-02-22
   Farklı disiplinlerin bir araya toplanarak yoğun ve hap bilgilerin sunulduğu bu program benim için çok faydalı oldu. Değerli hocalarımızın ilgisi ve öğretme isteği ile interaktif bir şekilde işleyen dersler daha keyifli hale geldi. Bu programı düzenlemede emeği olan herkese teşekkür ederim.
   HAKAN ÜŞAR
   HAKAN ÜŞAR
   2017-02-04
   Eğitimlerin çoğu interaktifti. Yaşanmış örneklerle konular aktarıldı, eğitmen seçimleri çok başarılıydı. Genel olarak çok verimli bir eğitim olduğu görüşündeyim. Teşekkürler
   Tüm Yorumlar (7) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Micro MBA Sertifika Programı, 2023-09-16 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/micro-mba-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.