Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı

Duyurulacak
75 Saat (6,5 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
Kontenjan 30 kişi.
MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

21. yüzyılın küresel pazarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve etkili iş süreçlerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirkete ait tüm iş süreçlerinin başarısı için ise yeni teknolojilerin ve de özellikle bilişim sistemlerinin yönetimi hayati öneme sahiptir.
Bu sertifika programının amacı; Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan yöneticilerin, MIS alanındaki teknik ve yönetsel bilgilerini zenginleştirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının Hedefleri
MIS programının hedefleri katılımcıların;

 • Bilişim Sistemleri (BS) yönetimi alanındaki yetkinliklerini geliştirmek,
 • BS alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerilerini iyileştirmek,
 • BS'nin iş yönetimine nasıl liderlik yapabileceğini göstermek,
 • BS ile ilgili kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini güçlendirmek,
 • BS'nin süreçleriyle ilgili vizyonlarını genişletmek,
 • BS alanındaki temel teknik terimlere, en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyetlerini pekiştirmek,
 • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenmelerini sağlamak,
 • Programda öğrenilenleri iş hayatında uygulamaya geçirmek için motivasyonlarını artırmaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Sertifika Programında Kazanımlar
MIS sertifika programı katılımcılarının en önemli kazanımı hem "teorik" ve hem de "pratik" mesleki bilgileri uzmanlarından birebir alabilme fırsatına sahip olmalarıdır. Programda yer alan eğitmen kadromuz alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden ve Bilişim Sektöründe üst düzey yöneticilik yapan lider Bilişim Teknolojileri profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu karma eğitim kadrosu; katılımcılarımızın, Bilişim Sistemleri alanında gelişimine, bilgi ve becerilerini artırmasına olanak sağlayacaktır.

Katılım Şartları

En az ön lisans mezunu ve BS alanında deneyimli orta düzey yöneticiler ve/veya BS alanındaki üst düzey yönetici pozisyonlarına aday olan profesyonellere azami fayda sağlayacaktır.

Sertifika Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Türkçe sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

MIS - Management Information Systems

Detaylı Eğitim İçeriği

 • ORGANİZASYON YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  • Bilişim sistemlerinin organizasyonu, yönetimi ve stratejileri
  • Bilişim sistemlerinin planlanması ve geliştirilmesi
  • Bilişim sistemlerinde veri kaynaklarının ve bilginin yönetilmesi
  • Bilişim sistemlerinde karar verme ve karar destek sistemleri
  • Bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı
  • Bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımı, uluslararası bilişim sistemleri
  • Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
 • KURUMSAL RAPORLAMA
  • Yıllık Faaliyet Raporları
  • Finansal Raporlama
  • Kurumsal Yönetim Raporları
  • Sosyal Sorumluluk Raporları
  • Sürdürülebilir Büyüme Raporları
  • Entelektüel Sermaye Raporlaması
  • Entegre Raporlama
 • E-TİCARET VE ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ
  • Web sitesinin donanım ve yazılım altyapısı
  • Servisler (Arama motoru, tavsiye, pazarlama)
  • Trafik kaynakları
  • Dijital pazarlama ve sosyal medya
  • Mobil dünya
  • Analitik ve raporlama
  • Çoklu kanalın süreçleri
 • BİLİŞİM SEKTÖRÜ’NDE SATIŞ, SATIŞ YÖNETİMİ’NDE BİLİŞİM
  • Hedef Kitle Kim? Satış kanalı oluşturma
  • “Çapraz Satış”ın önemi
  • Strateji Kurma ve Planlama
  • Fırsat / Tehlikeler, Güçlü/ Zayıf Yönler : İç ve Dış Koşulların Analizi
  • Ekip Oluşturma ve Yönetme
  • Satışçının ajandası
  • Bilişimde Satış / Satınalma süreci
  • Sözleşme Süreci
  • Teklif ve firma değerlendirme teknikleri
  • İkna ve satış yöntemleri
 • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
  • Temel CRM kavramları
  • CRM nedir?
  • CRM çeşitleri
  • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
  • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
  • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
  • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
  • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
 • BİLİŞİM HUKUKU VE SİBER GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI
  • İş hayatının düzenlenmesi
  • İşverenin genel hak ve yükümlülükleri
  • İşçinin genel hak ve yükümlülükleri
  • İşverenin işçiyi denetleme ve kontrol hakkı ve bunun sınırları
  • İşçinin çalışma süresi içerisinde rekabet etmeme borcu
  • İşçinin çalışma süresi içerisinde sır saklama borcu
  • İşçinin bilişim sistemi kullanımlarının izlenmesi
  • E postaların izlenmesi
  • Bilgisayarların izlenmesi ve loglanması
  • Telefon dinlenmesi
  • Kamera kayıtları
  • İşyeri bilişim politikalarının hazırlanması
  • Bilişim sistemi kullanım politikalarında bulunması gereken temel hususlar
  • Sosyal medya kullanımının kontrolü
  • İşçiye sunulan bilişim sistemlerinin teslimi
  • Bilişim sistemi kullanım politikalarına uymamanın sonuçları
 • SİBER GÜVENLİK VE PROJE YÖNETİMİ
  • Siber güvenlik teknolojilerine genel bakış
  • Siber Güvenlikte Proje Yönetimi
  • Proje ve Operasyon
  • Başlangıç Süreçleri
  • Planlama Süreçleri
  • Yürütme Süreçleri
  • İzleme ve Kontrol Süreçleri
  • Kapanış Süreçleri
  • Maliyet Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Proje Aşamaları ve Yaşam Döngüsü
 • GLOBAL ÖRNEKLER İLE SİBER GÜVENLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI
  • Neler Yapıyoruz ; Yanlışlarımızın Önüne Nasıl Geçeriz?
  • Genel Hatları ile KVK (Kişisel verilerin Korunması)
  • Dünyanın En büyük 5 Kişisel Veri Hırsızlığı Saldırısı ve İşlenişi
  • Sosyal Medya Kullanımının Kurum ve Birey Başlığı Altında Tehlikeleri
 • Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi
  • Sözleşme kavramı
   • Sözleşme nedir?
   • Sözleşmelerin kurulması
   • Tipik – atipik sözleşmeler
   • Sözleşmelerin kurulma anı
   • Sözleşmede şekil ve elektronik ortamdaki sözleşmelerin hukuki nitelikleri
  • Bilişim sektöründe en sık kullanılan sözleşme türleri
  • Yazılım geliştirme sözleşmeleri
   • Şekil şartı
   • Kaynak kodlara ve gizliliğe ilişkin sorunlar
   • Tamamlanamayan projelerde geliştirilen kısma ilişkin hakediş
  • Bakım ve güncelleme sözleşmeleri
   • Satış veya yazılım geliştirme sözleşmesi ile bağlantısı
   • Sözleşme yapmaya zorlama ve rekabeti bozucu eylemler
   • Fesih
  • Know–How sözleşmeleri
   • Teknik bilginin kapsamı
   • Bilginin korunması ve gizlilik
   • Fesih ve iade
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım lisansı sözleşmeleri
   • Sınai mülkiyet nedir?
   • Uluslar arası koruma
   • Fesih
  • Anlaşmazlıkların çözüm yolları
  • Tahkim
  • Adli yargılama
  • Teknolojik araçlar ile elde edilen veya oluşturulan kayıtların delil niteliği
  • E-postalar
  • Özel bilişim sistemleri
  • Ses ve görüntü kayıtları
  • Faks
 • STRATEJİK BT YÖNETİMİ VE İŞ ZEKASI
  • İş değeri yaratmak için BT strateji planlaması
  • Bilgi sistemlerinin iş birimleri ve operasyonel teknolojilerle bütünleşmesi
  • Program portföy yönetimi
  • Bütçe, satın alma ve kontrat yönetimi
  • Proje yönetim prensipleri ve kritik başarı faktörleri
  • Organizasyonel liderlik
  • BT ortak hizmetler yönetimi
  • İş zekası yol haritası
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİMİ
  • Bilgi Teknolojileri (BT) Yönetişimi Nedir?
  • BT Yönetişim ve BT Yönetim Arasındaki Farklılıklar
  • BT Hizmetlerinin İş Birimleri Tarafından Görünümü
  • Popüler BT Yönetişim Yaklaşımları: ISO38500 ve COBIT5 Nedir?
  • COBIT5 ile BT Strateji ve İş Hedeflerinin Oluşturulması
  • COBIT5’in Kurumlara Uyarlanması
  • COBIT5 Süreçleri Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
 • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
  • Temel CRM kavramları
  • CRM nedir?
  • CRM çeşitleri
  • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
  • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
  • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
  • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
  • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASYONUNA GİRİŞ (ISO27001) VE SOME
  • ISO27001 Nedir?
  • BGYS Üst Politikalar
  • Risk Analizleri
  • Güvenlik Politikaları
  • Denetim Süreçleri
  • Güvenlik Tehditleri
  • SOME
  • SOME Kurulumu ve Örnek Olay İncelemeleri
  • Global Örnekler İle SOME
  • SOME Örnek Proje Planları
  • Case Study

Eğitmen Kadrosu

Berfin SEYDAN

Berfin SEYDAN

Burak KÖSEOĞLU

Burak KÖSEOĞLU

Dr.

Burak TAHMAZ

Burak TAHMAZ

Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Avukat

Filiz DEMİRCİ

Filiz DEMİRCİ

PMP

Mert BATU

Mert BATU

Serkan KIRAÇ

Serkan KIRAÇ

Tolga SASIK

Tolga SASIK

Ümit KIRBAŞLI

Ümit KIRBAŞLI

Zerrin CELAYİR

Zerrin CELAYİR

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
Tüm Yorumlar (0) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız / Beşiktaş / İstanbul

 • EĞİTİM AMACI

  21. yüzyılın küresel pazarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve etkili iş süreçlerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirkete ait tüm iş süreçlerinin başarısı için ise yeni teknolojilerin ve de özellikle bilişim sistemlerinin yönetimi hayati öneme sahiptir.
  Bu sertifika programının amacı; Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan yöneticilerin, MIS alanındaki teknik ve yönetsel bilgilerini zenginleştirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

  MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının Hedefleri
  MIS programının hedefleri katılımcıların;

  • Bilişim Sistemleri (BS) yönetimi alanındaki yetkinliklerini geliştirmek,
  • BS alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerilerini iyileştirmek,
  • BS'nin iş yönetimine nasıl liderlik yapabileceğini göstermek,
  • BS ile ilgili kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini güçlendirmek,
  • BS'nin süreçleriyle ilgili vizyonlarını genişletmek,
  • BS alanındaki temel teknik terimlere, en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyetlerini pekiştirmek,
  • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenmelerini sağlamak,
  • Programda öğrenilenleri iş hayatında uygulamaya geçirmek için motivasyonlarını artırmaktır.

  Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Sertifika Programında Kazanımlar
  MIS sertifika programı katılımcılarının en önemli kazanımı hem "teorik" ve hem de "pratik" mesleki bilgileri uzmanlarından birebir alabilme fırsatına sahip olmalarıdır. Programda yer alan eğitmen kadromuz alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden ve Bilişim Sektöründe üst düzey yöneticilik yapan lider Bilişim Teknolojileri profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu karma eğitim kadrosu; katılımcılarımızın, Bilişim Sistemleri alanında gelişimine, bilgi ve becerilerini artırmasına olanak sağlayacaktır.

 • KATILIM ŞARTLARI

  En az ön lisans mezunu ve BS alanında deneyimli orta düzey yöneticiler ve/veya BS alanındaki üst düzey yönetici pozisyonlarına aday olan profesyonellere azami fayda sağlayacaktır.

 • SERTİFİKA HAKKINDA

  Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen MIS - Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Türkçe sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

  MIS - Management Information Systems

 • EĞİTİM İÇERİĞİ

  • ORGANİZASYON YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
   • Bilişim sistemlerinin organizasyonu, yönetimi ve stratejileri
   • Bilişim sistemlerinin planlanması ve geliştirilmesi
   • Bilişim sistemlerinde veri kaynaklarının ve bilginin yönetilmesi
   • Bilişim sistemlerinde karar verme ve karar destek sistemleri
   • Bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı
   • Bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımı, uluslararası bilişim sistemleri
   • Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
  • KURUMSAL RAPORLAMA
   • Yıllık Faaliyet Raporları
   • Finansal Raporlama
   • Kurumsal Yönetim Raporları
   • Sosyal Sorumluluk Raporları
   • Sürdürülebilir Büyüme Raporları
   • Entelektüel Sermaye Raporlaması
   • Entegre Raporlama
  • E-TİCARET VE ÇOKLU KANAL YÖNETİMİ
   • Web sitesinin donanım ve yazılım altyapısı
   • Servisler (Arama motoru, tavsiye, pazarlama)
   • Trafik kaynakları
   • Dijital pazarlama ve sosyal medya
   • Mobil dünya
   • Analitik ve raporlama
   • Çoklu kanalın süreçleri
  • BİLİŞİM SEKTÖRÜ’NDE SATIŞ, SATIŞ YÖNETİMİ’NDE BİLİŞİM
   • Hedef Kitle Kim? Satış kanalı oluşturma
   • “Çapraz Satış”ın önemi
   • Strateji Kurma ve Planlama
   • Fırsat / Tehlikeler, Güçlü/ Zayıf Yönler : İç ve Dış Koşulların Analizi
   • Ekip Oluşturma ve Yönetme
   • Satışçının ajandası
   • Bilişimde Satış / Satınalma süreci
   • Sözleşme Süreci
   • Teklif ve firma değerlendirme teknikleri
   • İkna ve satış yöntemleri
  • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
   • Temel CRM kavramları
   • CRM nedir?
   • CRM çeşitleri
   • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
   • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
   • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
   • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
   • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
  • BİLİŞİM HUKUKU VE SİBER GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI
   • İş hayatının düzenlenmesi
   • İşverenin genel hak ve yükümlülükleri
   • İşçinin genel hak ve yükümlülükleri
   • İşverenin işçiyi denetleme ve kontrol hakkı ve bunun sınırları
   • İşçinin çalışma süresi içerisinde rekabet etmeme borcu
   • İşçinin çalışma süresi içerisinde sır saklama borcu
   • İşçinin bilişim sistemi kullanımlarının izlenmesi
   • E postaların izlenmesi
   • Bilgisayarların izlenmesi ve loglanması
   • Telefon dinlenmesi
   • Kamera kayıtları
   • İşyeri bilişim politikalarının hazırlanması
   • Bilişim sistemi kullanım politikalarında bulunması gereken temel hususlar
   • Sosyal medya kullanımının kontrolü
   • İşçiye sunulan bilişim sistemlerinin teslimi
   • Bilişim sistemi kullanım politikalarına uymamanın sonuçları
  • SİBER GÜVENLİK VE PROJE YÖNETİMİ
   • Siber güvenlik teknolojilerine genel bakış
   • Siber Güvenlikte Proje Yönetimi
   • Proje ve Operasyon
   • Başlangıç Süreçleri
   • Planlama Süreçleri
   • Yürütme Süreçleri
   • İzleme ve Kontrol Süreçleri
   • Kapanış Süreçleri
   • Maliyet Yönetimi
   • Risk Yönetimi
   • Proje Aşamaları ve Yaşam Döngüsü
  • GLOBAL ÖRNEKLER İLE SİBER GÜVENLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI
   • Neler Yapıyoruz ; Yanlışlarımızın Önüne Nasıl Geçeriz?
   • Genel Hatları ile KVK (Kişisel verilerin Korunması)
   • Dünyanın En büyük 5 Kişisel Veri Hırsızlığı Saldırısı ve İşlenişi
   • Sosyal Medya Kullanımının Kurum ve Birey Başlığı Altında Tehlikeleri
  • Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi
   • Sözleşme kavramı
    • Sözleşme nedir?
    • Sözleşmelerin kurulması
    • Tipik – atipik sözleşmeler
    • Sözleşmelerin kurulma anı
    • Sözleşmede şekil ve elektronik ortamdaki sözleşmelerin hukuki nitelikleri
   • Bilişim sektöründe en sık kullanılan sözleşme türleri
   • Yazılım geliştirme sözleşmeleri
    • Şekil şartı
    • Kaynak kodlara ve gizliliğe ilişkin sorunlar
    • Tamamlanamayan projelerde geliştirilen kısma ilişkin hakediş
   • Bakım ve güncelleme sözleşmeleri
    • Satış veya yazılım geliştirme sözleşmesi ile bağlantısı
    • Sözleşme yapmaya zorlama ve rekabeti bozucu eylemler
    • Fesih
   • Know–How sözleşmeleri
    • Teknik bilginin kapsamı
    • Bilginin korunması ve gizlilik
    • Fesih ve iade
   • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım lisansı sözleşmeleri
    • Sınai mülkiyet nedir?
    • Uluslar arası koruma
    • Fesih
   • Anlaşmazlıkların çözüm yolları
   • Tahkim
   • Adli yargılama
   • Teknolojik araçlar ile elde edilen veya oluşturulan kayıtların delil niteliği
   • E-postalar
   • Özel bilişim sistemleri
   • Ses ve görüntü kayıtları
   • Faks
  • STRATEJİK BT YÖNETİMİ VE İŞ ZEKASI
   • İş değeri yaratmak için BT strateji planlaması
   • Bilgi sistemlerinin iş birimleri ve operasyonel teknolojilerle bütünleşmesi
   • Program portföy yönetimi
   • Bütçe, satın alma ve kontrat yönetimi
   • Proje yönetim prensipleri ve kritik başarı faktörleri
   • Organizasyonel liderlik
   • BT ortak hizmetler yönetimi
   • İş zekası yol haritası
  • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİMİ
   • Bilgi Teknolojileri (BT) Yönetişimi Nedir?
   • BT Yönetişim ve BT Yönetim Arasındaki Farklılıklar
   • BT Hizmetlerinin İş Birimleri Tarafından Görünümü
   • Popüler BT Yönetişim Yaklaşımları: ISO38500 ve COBIT5 Nedir?
   • COBIT5 ile BT Strateji ve İş Hedeflerinin Oluşturulması
   • COBIT5’in Kurumlara Uyarlanması
   • COBIT5 Süreçleri Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
  • CRM VE UYGULAMA PROJELERİ
   • Temel CRM kavramları
   • CRM nedir?
   • CRM çeşitleri
   • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
   • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
   • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
   • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
   • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
  • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASYONUNA GİRİŞ (ISO27001) VE SOME
   • ISO27001 Nedir?
   • BGYS Üst Politikalar
   • Risk Analizleri
   • Güvenlik Politikaları
   • Denetim Süreçleri
   • Güvenlik Tehditleri
   • SOME
   • SOME Kurulumu ve Örnek Olay İncelemeleri
   • Global Örnekler İle SOME
   • SOME Örnek Proje Planları
   • Case Study

 • EĞİTMENLER

  Berfin SEYDAN

  Berfin SEYDAN

  Burak KÖSEOĞLU

  Burak KÖSEOĞLU

  Dr.

  Burak TAHMAZ

  Burak TAHMAZ

  Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

  Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

  Avukat

  Filiz DEMİRCİ

  Filiz DEMİRCİ

  PMP

  Mert BATU

  Mert BATU

  Serkan KIRAÇ

  Serkan KIRAÇ

  Tolga SASIK

  Tolga SASIK

  Ümit KIRBAŞLI

  Ümit KIRBAŞLI

  Zerrin CELAYİR

  Zerrin CELAYİR

 • KAYIT BİLGİLERİ

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • KATILIMCI YORUMLARI

  Tüm Yorumlar (0) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • EĞİTİM YERİ

  Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
  Yıldız / Beşiktaş / İstanbul

ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Google+ Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Yıldız Residence | Yıldız Posta Caddesi No:24 K:2 Gayrettepe - Beşiktaş - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2020 Her Hakkı Saklıdır.