PROJE YÖNETİMİ
NEDİR, NE İŞE YARAR, NE ZAMAN VE NEDEN KULLANILIR?
Bu sayfa proje yönetimi konusunda genel bilgi sağlamak amacı ile Istanbul Institute® tarafından hazırlanmıştır.

Istanbul Institute - Ana Sayfa Eğitimler Proje Yönetimi Sertifika Programı Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Zaman ve Neden Kullanılır?

Proje Yönetimi Nedir, Ne İşe Yarar?

Proje yönetimi, proje hedeflerine ulaşmak için süreçler, yöntemler, bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulanmasıdır.

"Proje", çıktılar, çıktılar veya faydalar açısından tanımlanabilecek, planlanmış hedeflere ulaşmak için üstlenilen benzersiz, geçici bir çabadır. Bir proje, kabul edilen zaman çizelgesi ve bütçe dahilinde, kabul kriterlerine göre hedeflere ulaşması durumunda genellikle başarılı olarak kabul edilir.

Iron Trianle - Project Management
Proje yönetimini 'yönetim'den ayıran önemli bir faktör, devam eden bir süreç olan yönetimden farklı olarak, proje yönetiminin nihai, teslim edilebilir ve sınırlı bir zaman dilimine sahip olmasıdır. Bu nedenle bir proje yöneticisinin çok çeşitli becerilere ihtiyacı vardır; genellikle teknik beceriler ve kesinlikle insan yönetimi becerileri ve iyi iş bilinci.
Proje yönetiminin temel bileşenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
 • Bir projenin neden gerekli olduğunu tanımlamak;
 • Proje gereksinimlerini yakalamak, çıktıların kalitesini belirlemek, kaynakları ve zaman çizelgelerini tahmin etmek;
 • Yatırımı destekleyen bir iş planı hazırlamak;
 • Kurumsal anlaşma ve Finansman sağlama;
 • Proje için bir yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Proje teslim ekibini yönlendirmek ve motive etmek;
 • Projedeki riskleri, sorunları ve değişiklikleri yönetmek;
 • Plana karşı ilerlemenin izlenmesi;
 • Proje bütçesini yönetmek;
 • Paydaşlar ve proje organizasyonu ile iletişimi sürdürmek;
 • Tedarikçi yönetimi;
 • Uygun olduğunda projenin kontrollü bir şekilde kapatılması.
Proje Yönetimi Eğitimi Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Yaklaşımını Ne Zaman Kullanırız?

Projeler, olağan ticari faaliyetlerden ayrıdır ve insanların belirli proje hedeflerine odaklanmak için bir araya gelmelerini gerektirmektedir. Sonuç olarak, etkili takım çalışması başarılı projelerin merkezi konumundadır.

Proje yönetimi, belirli hedeflere ulaşmak için ayrı iş paketlerini yönetmekle ilgilidir. Çalışmanın yönetilme şekli çok çeşitli faktörlere bağlıdır.

Çalışmanın ölçeği, önemi ve karmaşıklığı bariz faktörlerdir: küçük bir ofisi yeniden konumlandırmak ve olimpiyatları organize etmek birçok temel ilkeyi paylaşır, ancak çok farklı yönetimsel zorluklar sunar.

Hedefler şu şekilde ifade edilebilir :
 • Çıktılar ( Örnek : yeni bir genel merkez binası )
 • Sonuçlar ( Örnek : Farklı lokasyonlardaki çalışanları yeni bir yere taşınması )
 • Faydalar ( Örnek : Azaltılmış seyahat giderleri ve zaman tasarrufu, tesis yönetim maliyetlerinde düşüş )
 • Stratejik hedefler ( Örnek : üç yıl içinde kuruluşun hisse fiyatını ikiye katlamak gibi )
Istanbul Institute - Proje Yönetimi Sertifika Programı Istanbul Institute - Proje Yönetimi Sertifika Programı

Proje Yönetimi Yaklaşımını Neden Kullanırız?

Proje yönetimi esas olarak, projeyi başlatan kuruluşun yararına bir nihai ürün üretmeyi amaçlamaktadır. Proje Yönetimi son ürünü sunmak için gereken çeşitli görevlerin başlatılması, planlanması ve kontrolüdür.

Düzenli bir yönetim gerektiren projeler şunlardır;

 • Yeni veya yenilenmiş, somut veya soyut bir şey üretmek;
 • Sonlu zaman dilimi : kesin bir başlangıç ve son olması;
 • İş veya ilgili gruplar açısından karmaşık olma olasılığı yüksekliği;
 • Değişimin yönetimini gerektirmesi durumu;
 • Risklerin yönetimini gerektirmesi durumu.
Etkin proje yönetimine yapılan yatırımın aşağıdaki gibi birtakım faydaları olacaktır:
 • İstenen sonuca ulaşma olasılığının daha yüksek olması;
 • Kaynakların verimli ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak;
 • Projenin paydaşlarının farklı ihtiyaçlarını karşılanması.
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.