Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

23 Şubat 2019
66 Saat - 5,5 Hafta
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
Kontenjan 25 kişi.
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması  daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ;  kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını  ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları  kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Katılım Şartları

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul Institute® ve TÜV Austria® tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde Kalite Yöneticiliği Sertifikası ya da katılım belgesi verilecektir.

Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria® tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Detaylı Eğitim İçeriği

 • KALİTEYE GİRİŞ
  • Kalitenin Tanımlanması
  • Kalitenin Tarihsel Gelişimi
  • Genel Kavramlar
  • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması
  • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler
 • KALİTE DOKÜMANTASYON
  • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
  • Kalite El Kitabı,
  • Görev Tanımları,
  • Prosedürler,
  • Proses Tanımları / Haritaları / Akışları,
  • Talimatlar,
  • Kontrol Planları,
  • Formlar, Spesifikasyonlar
 • SÜREÇ YÖNETİMİ
  • Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç Türleri
  • ISO N544 Kılavuzu
  • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması
  • Süreçlerin Dokümantasyonu
  • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
  • İş Akış Şemaları
  • Süreç Yaklaşımı Kavramı Ve Süreç İyileştirme Metotları
  • Süreç İyileştirme Prensipleri Ve Kritik Süreç Kavramı
  • Sektörel Başarı Faktörleri Ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
  • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
  • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
  • Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • ISO 9001 BİLİNÇLENDİRME
  • Kalite Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
  • Kalite Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • Doküman Ve Kayıt Kavramı
  • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
  • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
  • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • ISO 14001 BİLİNÇLENDİRME
  • Çevre Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
  • Çevre Yönetim Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
 • ISO 10002 BİLİNÇLENDİRME
  • Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Kavramı
  • Kalite Yönetim Sistem Standartları
  • ISO 10002 Standardının Tarihçesi
  • ISO 9000 Standartlarıyla İlişkiler
  • ISO 10002 Standart Şartları
  • Atıf Yapılan Standartlar/Dokümanlar
  • Terimler Ve Tarifler
  • Kılavuzluk Prensipleri
  • Şikâyetleri Ele Alma Çerçevesi
  • Planlama Ve Tasarım
  • Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
  • Sürdürme Ve İyileştirme
  • Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sisteminin Kurulması
  • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • ISO 45001:2018 BİLİNÇLENDİRME
  • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı
  • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartları
  • Diğer Standartlarla İlişkiler
  • OHSAS18001:2007 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
  • OHSAS 18001 standardının ISO 45001:2018 ile karşılaştırması
  • Uygulamaya Yönelik Entegrasyon ve Revizyon Önerileri ve Değerlendirmeler
  • Geçiş Süreci Bilgilendirmesi
 • UYGULAMA
  • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartları konusunda sektörel örneklerle grup çalışmaları yapılacaktır.
 • İÇ TETKİK
  • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
  • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
  • Denetim Ve Denetçi Kavramları
  • Denetim Programlanması
  • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
  • Denetime Hazırlık
  • Denetimin Gerçekleştirilmesi
  • Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması
  • Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler
  • Denetimlerin Psikolojik Boyutları
  • Denetimde Etkin İletişim
  • Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri
  • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
  • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

Eğitmen Kadrosu

Banu YÜKSEL

Banu YÜKSEL

Esra GİRİTLİOĞLU

Esra GİRİTLİOĞLU

Lead auditor ( FSMS , ISO 22000 :2005 and ISO 9001: 2015 )

Kaan GENCEL

Kaan GENCEL

Kadir BALCI

Kadir BALCI

Meltem ANIT

Meltem ANIT

Nalan ACAR

Nalan ACAR

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • YASİN GÖKALP 2017-09-16
  YASİN GÖKALP

  Genel olarak iyi eğlenceli ve güzel bir eğitimdi...

 • SİNEM KAYAR 2017-09-16
  SİNEM KAYAR

  Eğitim genel olarak iyiydi. Eğitmenlerimiz konularına hakim uyumluydular. Bu güzel eğitim için sizlere teşekkür ederim.

 • HÜSEYİN ÖZGÜR CESUR

  Kendi alanlarında çok değerli iki eğitmenden dersler almak gerçekten hem iş hem de özel hayatım için çok büyük bir şans oldu. Eğitimi genel anlamda başarılı buldum.

 • ÖZGE ERDEM 2018-10-20
  ÖZGE ERDEM

  Eğitim veren hocalarınızdan çok memnun kaldım.

Tüm Yorumlar (10) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • EĞİTİM AMACI

  Değişen ve gelişen iş süreçlerinin etkin kontrol edilebilmesi ve sistem bakış açısı ile süreçlerin kontrol altında tutulması açısından, her sektörden kurum ve işletmede yönetim sistemlerinin uygulanması  daha da önem kazanmıştır. Yönetim sistemi yaklaşımları kılavuz niteliğinde olup ;  kurum ve işletmelerde bilimsel tekniklerin kullanılmasını, güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını  ve bu şekle subjektif uygulamalardan ve kararlardan kurum ve işletmeleri uzaklaştırmayı sağlamaya büyük destek vermektedir. Yönetim sistemleri uygulamaları  kurum ve işletmelere başta prestij, düzen ve bunlara bağlı olarak da ilerleme ve başarı getirmektedir.

  Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

 • KATILIM ŞARTLARI

  Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

  Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

 • SERTİFİKA HAKKINDA

  Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul Institute® ve TÜV Austria® tarafından gerçekleştirilen Kalite Yöneticiliği Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde Kalite Yöneticiliği Sertifikası ya da katılım belgesi verilecektir.

  Aynı koşulları sağlayan katılımcılarımız TÜV Austria® tarafından ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İÇ DENETÇİ AKREDİTE SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

  Sertifika : Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi : Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • EĞİTİM İÇERİĞİ

  • KALİTEYE GİRİŞ
   • Kalitenin Tanımlanması
   • Kalitenin Tarihsel Gelişimi
   • Genel Kavramlar
   • Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması
   • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler
  • KALİTE DOKÜMANTASYON
   • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı
   • Kalite El Kitabı,
   • Görev Tanımları,
   • Prosedürler,
   • Proses Tanımları / Haritaları / Akışları,
   • Talimatlar,
   • Kontrol Planları,
   • Formlar, Spesifikasyonlar
  • SÜREÇ YÖNETİMİ
   • Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç Türleri
   • ISO N544 Kılavuzu
   • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması
   • Süreçlerin Dokümantasyonu
   • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi
   • İş Akış Şemaları
   • Süreç Yaklaşımı Kavramı Ve Süreç İyileştirme Metotları
   • Süreç İyileştirme Prensipleri Ve Kritik Süreç Kavramı
   • Sektörel Başarı Faktörleri Ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
   • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
   • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi
   • Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • ISO 9001 BİLİNÇLENDİRME
   • Kalite Kavramı
   • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
   • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
   • Kalite Sistem Standartları
   • Diğer Standartlarla İlişkiler
   • Doküman Ve Kayıt Kavramı
   • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar Ve Kayıtlar
   • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
   • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
   • Uygulama Örnekleri
   • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
   • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
  • ISO 14001 BİLİNÇLENDİRME
   • Çevre Kavramı
   • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
   • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
   • Çevre Yönetim Sistem Standartları
   • Diğer Standartlarla İlişkiler
   • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
   • Uygulama Örnekleri
   • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
   • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
  • ISO 10002 BİLİNÇLENDİRME
   • Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Kavramı
   • Kalite Yönetim Sistem Standartları
   • ISO 10002 Standardının Tarihçesi
   • ISO 9000 Standartlarıyla İlişkiler
   • ISO 10002 Standart Şartları
   • Atıf Yapılan Standartlar/Dokümanlar
   • Terimler Ve Tarifler
   • Kılavuzluk Prensipleri
   • Şikâyetleri Ele Alma Çerçevesi
   • Planlama Ve Tasarım
   • Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
   • Sürdürme Ve İyileştirme
   • Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sisteminin Kurulması
   • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
   • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
  • ISO 45001:2018 BİLİNÇLENDİRME
   • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı
   • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı
   • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
   • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartları
   • Diğer Standartlarla İlişkiler
   • OHSAS18001:2007 Standart Maddelerinin Açıklanması Ve Yorumlanması
   • Uygulama Örnekleri
   • Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
   • Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi
   • OHSAS 18001 standardının ISO 45001:2018 ile karşılaştırması
   • Uygulamaya Yönelik Entegrasyon ve Revizyon Önerileri ve Değerlendirmeler
   • Geçiş Süreci Bilgilendirmesi
  • UYGULAMA
   • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartları konusunda sektörel örneklerle grup çalışmaları yapılacaktır.
  • İÇ TETKİK
   • Pratik Çalışmalar Ve Egzersizler
   • Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
   • Denetim Ve Denetçi Kavramları
   • Denetim Programlanması
   • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi
   • Denetime Hazırlık
   • Denetimin Gerçekleştirilmesi
   • Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması
   • Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler
   • Denetimlerin Psikolojik Boyutları
   • Denetimde Etkin İletişim
   • Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri
   • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
   • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları
   • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi

 • EĞİTMENLER

  Banu YÜKSEL

  Banu YÜKSEL

  Esra GİRİTLİOĞLU

  Esra GİRİTLİOĞLU

  Lead auditor ( FSMS , ISO 22000 :2005 and ISO 9001: 2015 )

  Kaan GENCEL

  Kaan GENCEL

  Kadir BALCI

  Kadir BALCI

  Meltem ANIT

  Meltem ANIT

  Nalan ACAR

  Nalan ACAR

 • KAYIT BİLGİLERİ

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • KATILIMCI YORUMLARI

   HÜSEYİN ÖZGÜR CESUR
   HÜSEYİN ÖZGÜR CESUR
   2018-03-10
   Kendi alanlarında çok değerli iki eğitmenden dersler almak gerçekten hem iş hem de özel hayatım için çok büyük bir şans oldu. Eğitimi genel anlamda başarılı buldum.
   TOLGA GÜMÜŞ
   TOLGA GÜMÜŞ
   2017-10-28
   Eğitim boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimlerin verilmiş olması bizler için büyük bir artı değer oluşturdu. 5,5 hafta boyunca oldukça verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Sadece sözel olarak anlatımla değil, sınıf içerisinde yaptığımız gerçek sektörel bazlı uygulamalarla da eğitim desteklendi. Eğitim boyunca bizlerle olan tüm eğitmenlerimize ve İstanbul Institute çalışanlarına teşekkür ederim.
   SİNEM KAYAR
   SİNEM KAYAR
   2017-09-16
   Eğitim genel olarak iyiydi. Eğitmenlerimiz konularına hakim uyumluydular. Bu güzel eğitim için sizlere teşekkür ederim.
   YASİN GÖKALP
   YASİN GÖKALP
   2017-09-16
   Genel olarak iyi eğlenceli ve güzel bir eğitimdi...
   Tüm Yorumlar (10) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • EĞİTİM YERİ

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı, 2019-02-23 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/toplam-kalite-yonetimi-egitim-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Google+ Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Yıldız Residence | Yıldız Posta Caddesi No:24 K:2 Gayrettepe - Beşiktaş - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2020 Her Hakkı Saklıdır.