Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı) Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)
18 Kasım 2023
42 Saat (3,5 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
25 Kişi
Üye Girişi yaparak ücret ve taksit bilgilerine erişebilirsiniz.
Eğitimin Amacı

Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.

Katılım Şartları

En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.

Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK: LİDERLİK VE ORGANİZASYON BECERİLERİ

 • Yönetici Asistanlığına Genel Bakış: Tanım, Misyon ve Vizyon
 • Başarı Yönelimi ve Temsil Yeteneği Yüksek Proaktif Asistanın Özellikleri
 • Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
 • Yönetici ile Etkin İletişim Kurmak
  • Yöneticiyi Tanımak ve Uygun Çalışma Davranışı Geliştirmek
  • Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
  • Yöneticinin Tüm Gündemini Takip Etme ve Yönetme
  • Yöneticinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? (Uygulama)
 • Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
 • Kontrollü ve Duyarlı Asistanlık-Yönetici Asistanın Liderlik Becerileri
 • Konfor Alanından Çıkmak
 • Sürekli Öğrenme, Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
 • İletişimde Olumlu İfadenin Gücü: Olumsuz İfadeler Çöpe (Uygulama)
 • Eisenhower Modeli ile Doğru Planlama Yapmak
 • 4 Temel Asistanlık Becerisi – (Uygulama)
  • Yönetici Ajandasının Yönetimi
  • Ziyaretçi Karşılama, Ağırlama Organizasyonu
  • Toplantı Planlamak: Toplantıya Aktif katılım ve Not Tutma Teknikleri
  • İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak

POZİTİF İLİŞKİ GELİŞTİRMEK: İLETİŞİM VE ÇÖZÜM BECERİLERİ

 • İletişim Tanımı ve Çeşitleri
 • Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi (Uygulama)
 • İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl aşılır?
 • Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?
 • Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
 • Ben Dili/Sen Dili
 • Geri Bildirim Tanımı ve Önemi
 • Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
 • Öfke Kontrolü
 • Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
 • Empati – Sempati – Apati
 • Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
 • Hayır Diyebilmek için İpuçları
 • Telefon ile İletişim Becerileri (Uygulama)
 • Vaka Çalışmaları: Yaşanmış örneklerin tartışılması ve çözümlenmesi

ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ İLE KİŞİSEL, PROFESYONEL, MANEVİ  GELİŞİM

 • Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi
 • Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama
 • Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu: Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları
 • Zaman Tuzakları
 • Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi
 • Öğrenen ve Yargılayan Zihniyet
 • Zaman Yönetimi Matrisi
 • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
 • Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
 • Stresi Oluşturan Faktörler
 • A ve B Tipi Kişilik
 • Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri
 • Geleceği Canlandırma Uygulaması

İYİ, DAHA İYİ ve EN İYİ İÇİN MOTİVASYON YARATMAK

 • Motivasyon nedir? Bizi neler motive eder?
 • Dışsal ve İçsel Güdülenme Kontrol Çekirdeği (Uygulama)
 • Özgüven Çalışması
 • Rengini Keşfet: Kişilik Analizi
 • Etki Alanı-İlgi Alanı
 • SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları
 • Öğrenen – Yargılayan Zihniyet
 • Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek
 • Motivasyon Teknikleri

SESİM KİMLİĞİMDİR: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK

 • Konuşma Heyecanını Yenmek
 • Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
 • Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği
 • Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon
 • Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)
 • Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi
 • İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması (Uygulama)
  • Ünlü Harflerin Diksiyon Etkisi
  • Tonlama ve Vurgulama Alıştırmaları
 • Konuşmada Durak Yapmanın Önemi
  • Metin Okuma Çalışması
 • Doğaçlama Konuşma Egzersizleri

BUGÜNÜN ASİSTANI İÇİN ETKİN RAPORLAMA ve BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ

 • Raporlama Tanımı
 • Rapor Türleri
 • Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
 • Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
 • Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
 • Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
 • 12 Temel İkna Tekniği
 • Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları
 • Yaratıcı Sunum Hazırlamak: Kural, Teknik ve İpuçları
 • Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç+Yarar İlkesi
 • Sunumda Görsellik Kuralları
 • Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri
 • Zor Dinleyicileri Kazanmak

ŞİRKETİN YÜZÜ OLMAK: PROTOKOL KURALLARI, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

 • Geçmişten Günümüze Protokol
 • Nezaket ve Görgü Kavramları
 • Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
 • İş Yaşamında Protokol
  • Karşılama Kuralları
  • Selamlaşma Kuralları
  • Tanışma-Tanıştırma Kuralları
  • Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
  • Toplantı Masası Protokol Düzenleri
  • Konferans Protokol Düzenleri
  • Telefon ile Konuşma Kuralları
  • Duruş ve Oturuş Kuralları
  • Araç Makam Protokolü
  • Törenlerde Sunuş ve Takdim
  • Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
  • Resmi Yazışma Şekilleri ve Resmi Yazışma Protokol Kuralları
  • e-Posta Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hitap ve Saygı İfadeleri
 • Kişisel Mektup Yazımı için İpuçları ve Örnekler
 • Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar
 • İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi
 • Olumlu İlk İzlenim için İpuçları
 • Beden Dili Hareketleri ve Anlamları
 • İletişimde Mesafe Tablosu
 • Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj
  • Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
  • Sektörlere Göre Giyim
  • Yönetici Asistanları İmaj Kırıcılar
  • Güçlü İmaj için Renklerin Kullanımı

Ceyhun ÖZTAN

Ceyhun ÖZTAN

Konuk Konuşmacı

Esra ÖZKAN

Esra ÖZKAN

Esra S. ODABAŞI

Esra S. ODABAŞI

Sevinç DEMİR

Sevinç DEMİR

Konuk Konuşmacı

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr. , ICF-MCC

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

Akbank - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Akbank - Esentepe Şubesi
Iban No:
TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
Ücret ve Taksit bilgilerine erişmek için üye girişi yapınız. | Üye Girişi
 • GÜNNUR ÖZKURT 2016-03-05
  GÜNNUR ÖZKURT

  Eğitimcilerin katkıları bakımından kesinlikle faydalı bir program oldu. Bundan sonraki süreçte hem iş hem de sosyal yaşamımda kullanabileceğim faydalı bilgiler kazandım.Eğitim içeriğine ek olarak Office programları, on parmak klavye kullanımı dersleri de ilave edilerek zenginleştirilebilir.

 • GÖKÇE YİĞİT 2016-03-05
  GÖKÇE YİĞİT

  Aldığım eğitim sürecinden inanılmaz mutluluk duydum.

 • İLKNUR ORDU 2023-01-14
  İLKNUR ORDU

  Esra Hanım alanında çok bilgili, yardımcı, ilgili ve donanımlı bir eğitmen. Eğitim içerikleri yenilikleri içinde barındırıyor ve size tecrübeli/tecrübesiz de biri olarak A\'dan Z\'ye bir sürü bilgiyi kazandırıyor. Hem teorik olarak hem de pratik olarak konu ile ilgili bir çok şey öğreniyorsunuz ve işinizde anında uygulayabiliyorsunuz. Hatta tecrübeliyseniz de mesleğinize bir çok katkı sağlıyor bu eğitim. İnteraktiflik düzeyi oldukça iyi, case studyler, takım çalışmaları, bireysel testler ile kesinlikle size çok faydalı bir tecrübe imkanı da sunuyor. Esra Hanım\'a katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

 • CANSU ACAR 2022-01-29
  CANSU ACAR

  Merhaba, çok verimli 4 hafta geçirdiğimi söyleyebilirim. Eğitimin süresi, içeriği, işleniş tarzı, uygulamalar, eğitmenlerin yetkinliği,her şey kusursuzdu. Derslerin online sınıf ortamında interaktif olarak işlenmesi de ayrıca keyifli. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Kursu almayı düşünüp tereddüt eden herkese tavsiye ederim. Sevgiler.

Tüm Yorumlar (29) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.

 • Katılım Şartları

  En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.

  Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK: LİDERLİK VE ORGANİZASYON BECERİLERİ

  • Yönetici Asistanlığına Genel Bakış: Tanım, Misyon ve Vizyon
  • Başarı Yönelimi ve Temsil Yeteneği Yüksek Proaktif Asistanın Özellikleri
  • Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
  • Yönetici ile Etkin İletişim Kurmak
   • Yöneticiyi Tanımak ve Uygun Çalışma Davranışı Geliştirmek
   • Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
   • Yöneticinin Tüm Gündemini Takip Etme ve Yönetme
   • Yöneticinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? (Uygulama)
  • Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
  • Kontrollü ve Duyarlı Asistanlık-Yönetici Asistanın Liderlik Becerileri
  • Konfor Alanından Çıkmak
  • Sürekli Öğrenme, Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
  • İletişimde Olumlu İfadenin Gücü: Olumsuz İfadeler Çöpe (Uygulama)
  • Eisenhower Modeli ile Doğru Planlama Yapmak
  • 4 Temel Asistanlık Becerisi – (Uygulama)
   • Yönetici Ajandasının Yönetimi
   • Ziyaretçi Karşılama, Ağırlama Organizasyonu
   • Toplantı Planlamak: Toplantıya Aktif katılım ve Not Tutma Teknikleri
   • İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak

  POZİTİF İLİŞKİ GELİŞTİRMEK: İLETİŞİM VE ÇÖZÜM BECERİLERİ

  • İletişim Tanımı ve Çeşitleri
  • Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi (Uygulama)
  • İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl aşılır?
  • Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?
  • Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
  • Ben Dili/Sen Dili
  • Geri Bildirim Tanımı ve Önemi
  • Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
  • Öfke Kontrolü
  • Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
  • Empati – Sempati – Apati
  • Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
  • Hayır Diyebilmek için İpuçları
  • Telefon ile İletişim Becerileri (Uygulama)
  • Vaka Çalışmaları: Yaşanmış örneklerin tartışılması ve çözümlenmesi

  ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ İLE KİŞİSEL, PROFESYONEL, MANEVİ  GELİŞİM

  • Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi
  • Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama
  • Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu: Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları
  • Zaman Tuzakları
  • Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi
  • Öğrenen ve Yargılayan Zihniyet
  • Zaman Yönetimi Matrisi
  • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
  • Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
  • Stresi Oluşturan Faktörler
  • A ve B Tipi Kişilik
  • Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri
  • Geleceği Canlandırma Uygulaması

  İYİ, DAHA İYİ ve EN İYİ İÇİN MOTİVASYON YARATMAK

  • Motivasyon nedir? Bizi neler motive eder?
  • Dışsal ve İçsel Güdülenme Kontrol Çekirdeği (Uygulama)
  • Özgüven Çalışması
  • Rengini Keşfet: Kişilik Analizi
  • Etki Alanı-İlgi Alanı
  • SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları
  • Öğrenen – Yargılayan Zihniyet
  • Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek
  • Motivasyon Teknikleri

  SESİM KİMLİĞİMDİR: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK

  • Konuşma Heyecanını Yenmek
  • Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
  • Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği
  • Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon
  • Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)
  • Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi
  • İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması (Uygulama)
   • Ünlü Harflerin Diksiyon Etkisi
   • Tonlama ve Vurgulama Alıştırmaları
  • Konuşmada Durak Yapmanın Önemi
   • Metin Okuma Çalışması
  • Doğaçlama Konuşma Egzersizleri

  BUGÜNÜN ASİSTANI İÇİN ETKİN RAPORLAMA ve BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ

  • Raporlama Tanımı
  • Rapor Türleri
  • Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
  • Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
  • Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
  • Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
  • 12 Temel İkna Tekniği
  • Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları
  • Yaratıcı Sunum Hazırlamak: Kural, Teknik ve İpuçları
  • Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç+Yarar İlkesi
  • Sunumda Görsellik Kuralları
  • Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri
  • Zor Dinleyicileri Kazanmak

  ŞİRKETİN YÜZÜ OLMAK: PROTOKOL KURALLARI, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

  • Geçmişten Günümüze Protokol
  • Nezaket ve Görgü Kavramları
  • Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
  • İş Yaşamında Protokol
   • Karşılama Kuralları
   • Selamlaşma Kuralları
   • Tanışma-Tanıştırma Kuralları
   • Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
   • Toplantı Masası Protokol Düzenleri
   • Konferans Protokol Düzenleri
   • Telefon ile Konuşma Kuralları
   • Duruş ve Oturuş Kuralları
   • Araç Makam Protokolü
   • Törenlerde Sunuş ve Takdim
   • Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
   • Resmi Yazışma Şekilleri ve Resmi Yazışma Protokol Kuralları
   • e-Posta Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hitap ve Saygı İfadeleri
  • Kişisel Mektup Yazımı için İpuçları ve Örnekler
  • Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar
  • İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi
  • Olumlu İlk İzlenim için İpuçları
  • Beden Dili Hareketleri ve Anlamları
  • İletişimde Mesafe Tablosu
  • Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj
   • Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
   • Sektörlere Göre Giyim
   • Yönetici Asistanları İmaj Kırıcılar
   • Güçlü İmaj için Renklerin Kullanımı

 • Eğitmenler

  Ceyhun ÖZTAN

  Ceyhun ÖZTAN

  Konuk Konuşmacı

  Esra ÖZKAN

  Esra ÖZKAN

  Esra S. ODABAŞI

  Esra S. ODABAŞI

  Sevinç DEMİR

  Sevinç DEMİR

  Konuk Konuşmacı

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr. , ICF-MCC

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83

  Akbank - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Akbank - Esentepe Şubesi
  Iban No:
  TR56 0004 6004 2088 8000 1667 97
  Ücret ve Taksit bilgileri için
  Üye Girişi yapınız.
 • Katılımcı Yorumları

   SİBEL DURNA
   SİBEL DURNA
   2019-01-26
   merhabalar öncelikle eğitimden çok memnun olduğumu belirtmek isterim.eğitimin uygulamalı olması bizim için avantajdı. deneyimli ve uzman kadrosu ile gerçekleştirdiğiniz bu eğitimin bize kattığı değerlerden dolayı İstanbul Institute teşekkür ediyorum.
   SENA CANDAN DOĞAN
   SENA CANDAN DOĞAN
   2022-04-09
   Çok verimli bir program. Öğretilenler, deneyimler ile birlikte kalıcı bir hale geliyor. Programı hazırlayanlara teşekkür ederim.
   Elif Sucuoğlu
   Elif Sucuoğlu
   2013-03-23
   "Programı tamamladıktan sonra iş kariyerimden ziyade kendimle ilgili değişmeleri gördüm. Dolayısı ile bu iş hayatımı da önemli ölçüde etkiledi. Topluluk içinde farkedilebilir hale geldim. Korkularımı yendim. Kısacası programınızın çok etkili oldğunu söyleyebilirim. Daha başarılı programlar hazırlamanız dileğiyle."
   ÇİĞDEM ÜNVERİR
   ÇİĞDEM ÜNVERİR
   2014-12-27
   Aldğım bu eğitim programının bana ve iş yaşamıma katkısı cok büyük oldu. Kendimde olan eksikleri tamamlamam için bu eğitim programına katılmış olmam vermiş olduğum en isabetli karar. Eğitmenlerimizin değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
   Tüm Yorumlar (29) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı), 2023-11-18 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/ust-duzey-yonetici-asistanligi-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2022 Her Hakkı Saklıdır.