Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı) Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)
13 Mart 2021
42 Saat (4 Hafta)
Cmt - Paz / 9:30 - 16:30
Kontenjan 25 Kişi.
Eğitimin Amacı

Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.

Katılım Şartları

En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.

Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

Sertifika: Katılımcılara, en az %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK: LİDERLİK VE ORGANİZASYON BECERİLERİ

 • Yönetici Asistanlığı için Misyon ve Vizyon
 • Yönetici Asistanlığına Genel Bakış
 • Yönetici Asistanının Görev ve Sorumlulukları
 • Başarı Yönelimi Yüksek ve Etkin Asistan Özellikleri
 • Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
 • Sürekli Öğrenme Tanımı
 • Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
 • Eisenhower Modeli ile Zamanı Yönetmek
 • Yöneticiyi Tanımak ve Uyumlu Çalışmak
 • Yönetici Ajandasının Yönetimi
 • İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak

POZİTİF İLİŞKİ GELİŞTİRMEK: İLETİŞİM VE ÇÖZÜM BECERİLERİ

 • İletişim Tanımı ve Çeşitleri
 • Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi
 • İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl Aşılır?
 • Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?
 • Telefon ile İletişim Becerileri

-  Vaka Çalışmaları: Yaşanmış Örneklerin Tartışılması ve Çözümlenmesi

 • Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
 • Ben Dili/Sen Dili
 • Geri Bildirim Tanımı ve Önemi
 • Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
 • Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
 • Öfke Kontrolü
 • Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
 • Empati – Sempati – Apati
 • Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
 • İş Hayatındaki Zor Kişiliklerle İletişim Formülleri
 • İkna Teknikleri ve Uygulamaları

ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ İLE KİŞİSEL, PROFESYONEL, MANEVİ  GELİŞİM

 • Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi
 • Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama
 • Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu
 • Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları
 • Zaman Tuzakları
 • Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi
 • Zaman Yönetimi Matrisi
 • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
 • Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
 • Stresi Oluşturan Faktörler
 • Stresin Etkileri ve Yönetimi
 • A ve B Tipi Kişilik
 • Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri
 • Geleceği Canlandırma Uygulaması

İYİ, DAHA İYİ ve EN İYİ İÇİN MOTİVASYON YARATMAK

 • Yönetici Asistanları için Farkındalık: Kendi Beyninin Mühendisi Olmak
 • Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: İnancın Gücü
 • Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek
 • Özgüven Çalışması
 • Rengini Keşfet: Kişilik Analizi
 • Etki Alanı-İlgi Alanı
 • SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları
 • Öğrenen – Yargılayan Zihniyet
 • İçe Dönük Konuşmanın 5 seviyesi
 • Dışsal ve İçsel Güdülenme
 • Motivasyon Teknikleri

SESİM KİMLİĞİMDİR: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK

 • Konuşma Heyecanını Yenmek
 • Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
 • Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)
 • İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması
 • Ünlü Harflerin Söylenişi
 • Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon
 • Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği
 • Tonlama ve Vurgulama Alıştırmaları
 • Konuşmada Durak Yapmanın Önemi
 • Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi
 • Metin Okuma Uygulamaları
 • Doğaçlama Konuşma Egzersizleri

BUGÜNÜN ASİSTANI İÇİN ETKİN RAPORLAMA ve BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ

 • Raporlama Tanımı
 • Rapor Türleri
 • Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
 • Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
 • Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
 • Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
 • Yaratıcı Sunum Hazırlamak
 • Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları
 • Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç + Yarar İlkesi
 • Sunumda Görsellik Kuralları
 • Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri
 • Zor Dinleyicileri Kazanmak

ŞİRKETİN YÜZÜ OLMAK: PROTOKOL KURALLARI, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

 • Geçmişten Günümüze Protokol
 • Nezaket ve Görgü Kavramları
 • Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
 • İş Hayatında Protokol
 • Karşılama Kuralları
 • Selamlaşma Kuralları
 • Tanışma-Tanıştırma Kuralları
 • Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
 • Toplantı Masası Protokol Düzenleri
 • Konferans Protokol Düzenleri
 • Telefon ile Konuşma Kuralları
 • Duruş ve Oturuş Kuralları
 • Araç Makam Protokolü
 • Törenlerde Sunuş ve Takdim
 • Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
 • İş Mektubu Şekilleri
 • Mektup ve e-Posta Yazımında Uyulması Gereken Kurallar
 • Dosyalama Terminolojisi, Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar
 • Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj
 • Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
 • İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi

Ceyhun ÖZTAN

Ceyhun ÖZTAN

Konuk Konuşmacı

Esra ÖZKAN

Esra ÖZKAN

Esra SALİHREİSOĞLU

Esra SALİHREİSOĞLU

Hacer KAHRAMAN

Hacer KAHRAMAN

Konuk Konuşmacı

Kaan KUMKALE

Kaan KUMKALE

Konuk Konuşmacı

Semih BAYTOK

Semih BAYTOK

Konuk Konuşmacı

Sevinç DEMİR

Sevinç DEMİR

Konuk Konuşmacı

Yaprak BARAN TECİR

Yaprak BARAN TECİR

Dr. , ICF-PCC

Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

 •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
 •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
 •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

Garanti Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
Iban No:
TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

İş Bankası - Istanbul Institute

Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
Iban No:
TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • Hanife Asil 2013-12-21
  Hanife Asil

  "Merhabalar, Eğitimden memnun kaldığımızı ve bu tür eğitim olanağı sağladığınız için de tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

 • Elif Sucuoğlu 2013-03-23
  Elif Sucuoğlu

  "Programı tamamladıktan sonra iş kariyerimden ziyade kendimle ilgili değişmeleri gördüm. Dolayısı ile bu iş hayatımı da önemli ölçüde etkiledi. Topluluk içinde farkedilebilir hale geldim. Korkularımı yendim. Kısacası programınızın çok etkili oldğunu söyleyebilirim. Daha başarılı programlar hazırlamanız dileğiyle."

 • ALEV AKBAŞ 2014-12-27
  ALEV AKBAŞ

  Genel anlamda kullanabileceğim birçok detay ve bilgi edindim. Eğitmenlerimizin tümünden çok memnun kaldım. Yaklaşımları, yardımcı olmaya çalışmaları ve birebir ilgilenmeleri için kendilerine teşekkür ederim.

 • Burhanettin Gedik 2012-12-08
  Burhanettin Gedik

  "Öncelikle bu renkli eğitim için size ve programlarına katıldığımız kıymetli eğitmenlerimize, eğitim görmüş olduğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi yetkililerine çok teşekkür ederim. Her bir eğitmenimiz bizlere bir şeyler verebilmek; tecrübelerini, bilgilerini paylaşmak için maksimum çaba sarf etmişlerdir. Her birinin tecrübesinden muazzam etkilendim, böyle güzel insanlar tanıdığım için çok memnunum. Eğitmen seçimlerinde harika isimler seçmişsiniz ve bu bağlamda her bir eğitmen katma değer yaratabilen özel insanlar. Benim değerlendirmemi hepsi için bu açıdan artı olarak düşünebilirsiniz. Tekrar görüşmek ümidi ile. "

Tüm Yorumlar (19) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.

Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

 • Eğitim Amacı

  Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arzeder. Yönetici Asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık kazandırmayı ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.

 • Katılım Şartları

  En az 2 yıllık yüksek okul mezunu ya da en az 2 yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.

  Bu eğitime online olarak katılan kişiler Microsoft Teams programı üzerinde eğitimi baştan sona takip edebilir, sesli ve görüntülü olarak eğitmen ve derslikte bulunan diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve yine Microsoft Teams üzerinden dilerse eğitimin tüm paydaşları ile doküman, ekran ya da görüntü paylaşımı yapabilirler.

 • Sertifika Hakkında

  Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

  Sertifika: Katılımcılara, en az %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.

 • Eğitim İçeriği

  YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK: LİDERLİK VE ORGANİZASYON BECERİLERİ

  • Yönetici Asistanlığı için Misyon ve Vizyon
  • Yönetici Asistanlığına Genel Bakış
  • Yönetici Asistanının Görev ve Sorumlulukları
  • Başarı Yönelimi Yüksek ve Etkin Asistan Özellikleri
  • Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
  • Sürekli Öğrenme Tanımı
  • Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
  • Eisenhower Modeli ile Zamanı Yönetmek
  • Yöneticiyi Tanımak ve Uyumlu Çalışmak
  • Yönetici Ajandasının Yönetimi
  • İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak

  POZİTİF İLİŞKİ GELİŞTİRMEK: İLETİŞİM VE ÇÖZÜM BECERİLERİ

  • İletişim Tanımı ve Çeşitleri
  • Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi
  • İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl Aşılır?
  • Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz?
  • Telefon ile İletişim Becerileri

  -  Vaka Çalışmaları: Yaşanmış Örneklerin Tartışılması ve Çözümlenmesi

  • Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
  • Ben Dili/Sen Dili
  • Geri Bildirim Tanımı ve Önemi
  • Davranış Stilleri ve Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
  • Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
  • Öfke Kontrolü
  • Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
  • Empati – Sempati – Apati
  • Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
  • İş Hayatındaki Zor Kişiliklerle İletişim Formülleri
  • İkna Teknikleri ve Uygulamaları

  ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ İLE KİŞİSEL, PROFESYONEL, MANEVİ  GELİŞİM

  • Yönetici Asistanları Açısından Zamanın Önemi
  • Zaman Yönetimi ve Zamanı Planlama
  • Zamanı Etkin Kullanma Kılavuzu
  • Etkin Zaman Yönetiminin Avantajları
  • Zaman Tuzakları
  • Önceliklerin Belirlenmesi: Pareto Analizi
  • Zaman Yönetimi Matrisi
  • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
  • Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
  • Stresi Oluşturan Faktörler
  • Stresin Etkileri ve Yönetimi
  • A ve B Tipi Kişilik
  • Yönetici Asistanları için Stres Yönetim Teknikleri
  • Geleceği Canlandırma Uygulaması

  İYİ, DAHA İYİ ve EN İYİ İÇİN MOTİVASYON YARATMAK

  • Yönetici Asistanları için Farkındalık: Kendi Beyninin Mühendisi Olmak
  • Olaylara Bakış Açımızı Değiştirmek: İnancın Gücü
  • Olumlu Düşünmenin Büyüsünü Keşfetmek
  • Özgüven Çalışması
  • Rengini Keşfet: Kişilik Analizi
  • Etki Alanı-İlgi Alanı
  • SMART Hedef Koyarak Gelişme Adımları
  • Öğrenen – Yargılayan Zihniyet
  • İçe Dönük Konuşmanın 5 seviyesi
  • Dışsal ve İçsel Güdülenme
  • Motivasyon Teknikleri

  SESİM KİMLİĞİMDİR: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK

  • Konuşma Heyecanını Yenmek
  • Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
  • Nasıl Konuşuyoruz? (Uygulama)
  • İtibar ve Sempati Yaratmak için Temel Diksiyon Çalışması
  • Ünlü Harflerin Söylenişi
  • Sesin Doğru Kullanımı, Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak: Artikülasyon
  • Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği
  • Tonlama ve Vurgulama Alıştırmaları
  • Konuşmada Durak Yapmanın Önemi
  • Doğru Yazımın Önemi ve Konuşmaya Etkisi
  • Metin Okuma Uygulamaları
  • Doğaçlama Konuşma Egzersizleri

  BUGÜNÜN ASİSTANI İÇİN ETKİN RAPORLAMA ve BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ

  • Raporlama Tanımı
  • Rapor Türleri
  • Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
  • Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
  • Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
  • Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
  • Yaratıcı Sunum Hazırlamak
  • Zihinde Resim Yapmak: Zihin Haritaları
  • Sunumda Ana Mesajın Önemi: Amaç + Yarar İlkesi
  • Sunumda Görsellik Kuralları
  • Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri
  • Zor Dinleyicileri Kazanmak

  ŞİRKETİN YÜZÜ OLMAK: PROTOKOL KURALLARI, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

  • Geçmişten Günümüze Protokol
  • Nezaket ve Görgü Kavramları
  • Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
  • İş Hayatında Protokol
  • Karşılama Kuralları
  • Selamlaşma Kuralları
  • Tanışma-Tanıştırma Kuralları
  • Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
  • Toplantı Masası Protokol Düzenleri
  • Konferans Protokol Düzenleri
  • Telefon ile Konuşma Kuralları
  • Duruş ve Oturuş Kuralları
  • Araç Makam Protokolü
  • Törenlerde Sunuş ve Takdim
  • Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
  • İş Mektubu Şekilleri
  • Mektup ve e-Posta Yazımında Uyulması Gereken Kurallar
  • Dosyalama Terminolojisi, Dosyalama Sistemleri ve Etkili Dosyalama için Kurallar
  • Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj
  • Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
  • İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi

 • Eğitmenler

  Ceyhun ÖZTAN

  Ceyhun ÖZTAN

  Konuk Konuşmacı

  Esra ÖZKAN

  Esra ÖZKAN

  Esra SALİHREİSOĞLU

  Esra SALİHREİSOĞLU

  Hacer KAHRAMAN

  Hacer KAHRAMAN

  Konuk Konuşmacı

  Kaan KUMKALE

  Kaan KUMKALE

  Konuk Konuşmacı

  Semih BAYTOK

  Semih BAYTOK

  Konuk Konuşmacı

  Sevinç DEMİR

  Sevinç DEMİR

  Konuk Konuşmacı

  Yaprak BARAN TECİR

  Yaprak BARAN TECİR

  Dr. , ICF-PCC

 • Kayıt Bilgileri

  Bir eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki işlemler sıra ile tamamlanmalıdır;

  Kayıt işlemleri öncesinde 0212 283 24 02 nolu hat üzerinden ya da sağ alt köşede bulunan "BAŞVURU" butonunu kullanarak program danışmanınızdan eğitim hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. İlgili adımların tamamlanmasını takiben, program danışmanı size e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj yolu ile kaydınızın tamamladığı bilgisini ulaştıracaktır.

  •  Eğitime ait kayıt formu doldurulmalı. (Kayıt formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  Eğitim ücreti peşin ödenecek ise aşağıdaki hesaplardan birine ödenmeli ya da eğitim ücreti kredi kartı (peşin ya da taksitli işlem) ile ödenecek ise Mail Order formu doldurulmalı. (Mail Order formunun linki sol alt köşede bulunmaktadır.)
  •  İlgili eğitimin katılım şartları sayfasında (belirtilmiş ise) bu şartlar yerine getirilmeli.
  •  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben tüm formlar 0212 283 24 09 nolu faks hattına yada ik(at)istanbulinstitute.com adresine gönderilmelidir.

  Kayıt işlemleriniz tamamlanmıştır.

  Garanti Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  Garanti Bankası - Nispetiye Şubesi
  Iban No:
  TR41 0006 2000 7350 0006 2994 65

  İş Bankası - Istanbul Institute

  Alıcı İsmi : Yeditepe İstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.

  İş Bankası - Levent Çarşı Şubesi
  Iban No:
  TR28 0006 4000 0011 0351 1757 83
 • Katılımcı Yorumları

   ÇİĞDEM ÜNVERİR
   ÇİĞDEM ÜNVERİR
   2014-12-27
   Aldğım bu eğitim programının bana ve iş yaşamıma katkısı cok büyük oldu. Kendimde olan eksikleri tamamlamam için bu eğitim programına katılmış olmam vermiş olduğum en isabetli karar. Eğitmenlerimizin değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
   GİZEM OĞUZ
   GİZEM OĞUZ
   2019-09-28
   Hem meslek açısından hem de hayata dair işime yarayacak çok fazla şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi uygularken hem değişen sonuçları görmek beni çok mutlu ediyor hem de kendimi daha iyi yönde gelişmemi sağlıyor.
   ASLI ÇELEBİ
   ASLI ÇELEBİ
   2019-09-28
   3.5 hafta süren bu eğitime ilk başlayacağım zaman biraz terettüt etmiştim. acaba faydası olacak mı diye düşünmüştüm bir çok şeyi bildiğimi sanıyordum fakat bilmediğim çok şey varmış dedirten bir eğitim oldu benim için. Esra hocam ve Ceyhun hocamızla geçirdiğimiz eğitimi gerçekten çok keyifli ve yararlı buldum. Bir dk bile sıkılmadan ve her dersinde bana bir çok şey katan hocalarımıza güler yüz ve güzel kalplerine teşekkür ederim. her şey için sonsuz teşekkürler.
   Elif Sucuoğlu
   Elif Sucuoğlu
   2013-03-23
   "Programı tamamladıktan sonra iş kariyerimden ziyade kendimle ilgili değişmeleri gördüm. Dolayısı ile bu iş hayatımı da önemli ölçüde etkiledi. Topluluk içinde farkedilebilir hale geldim. Korkularımı yendim. Kısacası programınızın çok etkili oldğunu söyleyebilirim. Daha başarılı programlar hazırlamanız dileğiyle."
   Tüm Yorumlar (19) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
 • Eğitim Yeri

  Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı), 2021-03-13 tarihinde başlayacaktır.
Bulunduğunuz Sayfa : //www.istanbulinstitute.com/egitim/ust-duzey-yonetici-asistanligi-sertifika-programi.html
ISTANBUL INSTITUTE®
Facebook Istanbul Institute
Twitter Istanbul Institute
Linkedin Istanbul Institute
Istanbul Institute - Öğrenci İşleri Sistemi

Büyükdere Cad. No:119/4 Esentepe - Şişli - İstanbul
Tel : 90 212 283 24 02 (pbx) Faks : 90 212 283 24 09
© Copyright 2010-2020 Her Hakkı Saklıdır.