Eğitim Sepetim

Bilgi Güvenliği Yöneticiliği Sertifika Programı

48 saat (8 gün)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • 20 Kişi
 • 11 Kasım 2023
 • Uzaktan Eğitim
Bilgi Güvenliği Yöneticiliği Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Bilişim mevzuatı ve sanal ortam dünya gelişme süreci kapsamında birincil öneme sahip olunan bu dönemde, profesyonellerin bilgi, bilgi güvenliği, veri koruma, veri yönetim ve uygulamaları kapsamında yetkinliklerinin yasal mevzuat ve uluslararası hukuk ve standart gerekliliklerince sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu ihtiyaç ve talep özelinde Istanbul Institute ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile Bilgi Güvenliği Yöneticiliği sertifika programı yürütülmektedir. Bu programda katılımcıların çalıştıkları ve/veya çalışacakları kurumlarında bilişim mevzuat gereklilikleri (ulusal ve uluslararası) ve uluslarası teknik ve idari standardizasyon gerekliliklerini kurmaları, işletmeleri, uygulamaları ve kontrol ederek sürekliliğini sağlayabilmelerine dair yetkinliği; uygulama bazlı kazanmaları hedeflenmektedir. Fark yaratmak için program özelinde katılımcıların, her süreçte uygulamalarla bilgi güvenliği esasları kapsamındaki tüm örnek olay vakalarını hem hukuki hem de standardizasyon kapsamında deneyimlemesi sağlanmaktadır.

Katılım Şartları

En az ön lisans veya lisans mezunu, KVKK irtibat kişileri, bilişim kapsamında çalışan veya çalışacak olan profesyonellerle konuya ilgi duyan ilgili herkes katılabilir.

Sertifika Hakkında
 • Aşağıdaki koşulları sağlayanlara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Uzmanlık Sertifikası verilecektir.

  • %80 devam koşulunu sağlamak.
  • Program süresince gerçekleştirilecek uygulama çalışmalarının %70’ini tamamlamış olmak.
  • Program sonundaki sınavdan en az 60 almak.
  • Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

  Ayrıca aşağıda yazılı standartlardaki iç tetkikçilik sınavlarında başarılı olanlar ilgili alanlarda iç tetkikçilik belgesi de alabileceklerdir. 

   • ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  Böylece programı başarıyla tamamlayan katılımcılar 1 adet uzmanlık sertifikası ve 1 adet standardı kapsayan iç tetkikçi belgesinin de sahibi olacaktır.

Eğitimin sonunda alacağınız belgenizi e-devlet sistemi üzerinden görüntüleyebileceksiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  MODUL 1 - ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi & ANNEX Standart Bilgilendirmesi 

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir?
  • ISO 27001'in tarihsel gelişimi
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin faydaları
  • Terimler ve tanımlar
  • Temel kavramlar ve yapı
  • ISO 27001 şartlarının yorumlanması
  • Dokümantasyon şartları
  • İlgili mevzuat
  • Risk tabanlı düşünme
  • Sürekli iyileştirme
  • Pratik çalışmalar

  MODUL 2- ISO 27701: 2021 Güvenlik Teknikleri - Kişiye Özel Bilgilerin Yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 Standartlarına Yapılan Eklemeler - Gereksinimler ve Kılavuz Standart Bilgilendirmesi 

  MODUL 3 -TS ISO/IEC 20000-1:2019 Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi – Bölüm 1: Hizmet Yönetim Sistemi Gereklilikleri Standart Bilgilendirmesi

  • Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi nedir?
  • ISO 20000-1'in - ISO 27701: 2021 tarihsel gelişimi
  • Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sisteminin faydaları
  • Terimler ve tanımlar
  • Temel kavramlar ve yapı
  • ISO 20000-1, ISO 27701: 2021 şartlarının yorumlanması
  • Dokümantasyon şartları
  • İlgili mevzuat
  • Risk tabanlı düşünme
  • Sürekli iyileştirme
  • Pratik çalışmalar

  MODUL 4 - Bilişim Mevzuatı & GDPR Uygulama Bilgilendirmesi 

  • Avrupa’da GDPR’ın tarihçesi ve gelişimi
  • GDPR’da kullanılan terimler ve tarifler
  • Veri işleme prensipleri
  • Veri sorumlusu ve veri işleyenlerin sorumlulukları
  • GDPR’a giriş ve planlama süreçleri
  • GDPR gereklilikleri, teknik ve idari gereklilikler
  • Yasal otorite ile iş birliği
  • Veri işleme usul ve esaslarının belirlenmesi
  • İhlal olayları yönetimi
  • Periyodik kontrol ve denetim süreçleri

  MODUL 5 - ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı, İş sürekliliği ve Felaketten Kurtarma Yöntemleri 

  • İş sürekliliği yönetim sistemi nedir?
  • ISO 22301'in tarihsel gelişimi
  • İş sürekliliği yönetim sisteminin faydaları
  • Terimler ve tanımlar
  • Temel kavramlar ve yapı
  • ISO 22301 şartlarının yorumlanması
  • Dokümantasyon şartları
  • İlgili mevzuat
  • Risk tabanlı düşünme
  • Sürekli iyileştirme
  • Pratik çalışmalar

  MODUL 6 - Bilişim Standartları Entegre Yönetim Sistem İç Denetçilik Yetkinlik Eğitimi 

  • Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği
  • Denetçi sorumlulukları ve görevleri
  • Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması
  • Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama
  • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
  • Uygunsuzluk tespiti
  • Takip faaliyetleri

  Bilgi Güvenliği Yöneticiliği Sınav Uygulaması

Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

Bilgi Güvenliği Yöneticiliği Sertifika Programı Bilgi Güvenliği Yöneticiliği Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 11 Kasım 2023
 • Kontenjan
 • 20 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim