Eğitim Sepetim

İnşaat Hukukunda Sözleşmeler ve FIDIC Seminer Programı

12 saat (2 gün)

Istanbul Institute
  Yakında
 • 25 Kişi
 • 12 saat (2 gün) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
İnşaat Hukukunda Sözleşmeler ve FIDIC Seminer Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

İnşaat hukukunda sözleşmeler ve FIDIC konulu eğitimimiz, iki günlük bir programdan oluşmaktadır. Eğitimimizin ilk gününde, kişiler arasında inşaat hukuku alanında akdedilen çeşitli tipteki sözleşmelerle tarafların haklarının ve borçlarının ifade edilmesi, kişiler arasında kurulan bu sözleşmesel ilişkide yasal mevzuatın öngördüğü süreçlerin anlatılması ile katılımcılara inşaat hukukuna dair her vakanın somutlaştırılması ve teşhis edilebilmesi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitimimizin ikinci gününde, FIDIC sözleşmeleri eğitimi, çeşitli tipteki FIDIC sözleşme formları, işveren ve yükleniciler açsından önemli konular, değişiklikler, süre uzatımı, tazminatlar ve hak taleplerinin hazırlanması konuları ile FIDIC’te uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlık çözüm kurulları (DAB), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (ADR) ve tahkim konularının Türkiye’de ve uluslararası alanlarda uygulanış şekillerinin örnek olaylarla anlatılması ile katılımcıların FIDIC sözleşmeleri alanında yeterli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Katılım Şartları
 • Avukatlar.
 • İnşaat projelerinde görev alan inşaat mühendisi, mimar, makine, elektrik mühendisleri ve hukuk danışmanları.
 • Her kademeden yöneticiler ile inşaat hukuku ve FIDIC sözleşmeleri alanında ilgili kişiler katılabilir.
Sertifika Hakkında

Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnşaat Hukukunda Sözleşmeler ve FIDIC seminer programında %100 devam koşulunu sağlayan katılımcılara Istanbul Institute® tarafından sertifika verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  İNŞAAT HUKUKUNUN SÖZLEŞMELER ALANLARI

  • İnşaat Sözleşmeleri
   • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
   • Hasılat paylaşımı sözleşmeleri
   • Özel taahhütlü inşaat sözleşmeleri
   • Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
   • Kredi ve proje finansmanı işlemlerine ilişkin (due diligence) hukuki inceleme ve sözleşmeler
   • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri
  • Sözleşmeden dönmenin ve sözleşmeyi bozmanın sonuçları
  • Sözleşmeyi teslim tarihini beklemeden bozma hakkı
  • Yüklenicinin özen ve sadakat borcu
  • Topraktan Daire
   • Topraktan daire almak ne demektir?
   • Topraktan daire alınırken dikkat edilmesi gerekenler
  • Müteahhit, alıcı, arsa sahibi hak ve yükümlülükleri
  • İnşaatın uygun bitirilmesi
  • Pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri
  • Eserin bozuk, eksik yapılması ve bunun sonuçları
  • Ruhsat ve İnşaat İlişkisi
   • İnşaat izni ve iskan ne demektir?
   • Ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi
   • İnşaatlarda ruhsat zorunluluğu
  • Kat mülkiyeti ve irtifa kurulumu
  • Tadilatlar izne tabi midir?
  • Tapu şerhleri
  • Kira sözleşmeleri
  • Tescil, istihkak davaları
  • İpotek işlemleri
   • İpotek tesisi
   • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • İntifa hakkı
  • Geçit hakkı
   • Aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • Yapı Denetim
   • Yapı Denetim kuruluşları
   • Denetim kuruluşlarının görevleri
   • Yapı denetimi hizmet sözleşmesi
   • İmara aykırılığın yaptırımı
   • Depremin neden olduğu sorunlarda devletin sorumluluğu

  FIDIC SÖZLEŞMELERİNİN TÜRKİYE’DE VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA UYGULANIŞ ŞEKİLLERİ

  • FIDIC ile İlgili Genel Bilgilendirme
  • FIDIC Sözleşme Formları: Kırmızı, Sarı, Gümüş, Yeşil ve Altın Kitapların Özellikleri ve Kullanım Alanları
  • FIDIC Sözleşme Süreçleri
  • FIDIC Sözleşmesinin Tarafları
  • Özel Şartların Oluşturulması
  • İşe Başlama, Gecikme, Askıya Alma
  • İşin Teslim Alınması, Kusur Bildirim Süresi, İşin Kabulü
  • Hak Ediş ve Ödeme Süreçleri, Ölçüm ve Değerlendirme, Sözleşme Bedelinin Belirlenmesi
  • Hak Talepleri, Uyuşmazlıklar ve Tahkim
  • Değişiklikler ve Zeyilname
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

İnşaat Hukukunda Sözleşmeler ve FIDIC Seminer Programı İnşaat Hukukunda Sözleşmeler ve FIDIC Seminer Programı
 • Eğitim Süresi
 • 12 saat (2 gün) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim