Eğitim Sepetim

 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)

42 saat (3,5 hafta)

BAU BAUSEM
 • 25 Kişi
 • 21 Eylül 2024
 • 42 Saat (3,5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Sürekli gelişen dünyada yöneticiler için hızlı ve etkili kararlar verebilmek büyük önem arz eder. Yönetici asistanı, yöneticisinin iş akışını iyi planlayan ve takip eden, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Üst düzey yönetici asistanlığı sertifika programı, bu alanda uzmanlık ve etkin bir yönetimin parçası olmanız için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu programla birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek; bir yöneticinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hareket kabiliyeti kazanacaktır.

Katılım Şartları

En az iki yıllık yüksek okul mezunu ya da en az iki yıllık sektör tecrübesi aranmaktadır.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Yönetici Asistanlığı sertifika programında aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılara, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK I 

  LİDERLİK VE ORGANİZASYON BECERİLERİ

  Birinci Modülümüzde gerek tecrübeli gerekse mesleğe yeni başlayan Yönetici Asistanlarına zihinsel bir hazırlık ve farkındalık kazandırmayı amaçlamaktayız. 
  Katılımcılarımızın raporladıkları Yönetici ya da Yöneticiler ile etkin iletişim geliştirebilmeleri, varsa mevcutta yaşadıkları problemlerinin üstesinden gelerek yaşanması olası olanlarının da önüne geçmeleri için proaktif ve güvenli davranış özelliklerini eğitim sonrasında davranış kalıbı haline getirmeleri hedeflenen, akılda kalacak interaktif uygulamalarla zenginleştirilmiş şekilde aktarılan ilk gün içeriğimiz, devamındaki “Yönetici Asistanlığında Fark Yaratmak -II-: İletişim ve Çözüm Becerileri” modülümüze de zemin hazırlamamaktadır. 
  İlk günün sonunda katılımcılarımız mesleki deformasyonla yerleşmiş ya da alışkanlıkla sarf ettikleri olumsuz ifadelerin yarattığı iletişim problemlerini fark edip, ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimizin önemini kavramış gerek yöneticileriyle ve gerekse iç-dış müşteriler düzeyinde gerçekleştirecekleri iletişimin olumluya odaklı şekilde güçlü kurulması adına da pek çok bilgi ile modülü tamamlayacaklardır. 

  • Yönetici Asistanlığına Genel Bakış: Tanım, Misyon ve Vizyon
  • Başarı Yönelimi ve Temsil Yeteneği Yüksek Proaktif Asistanın Özellikleri
  • Yöneticiniz ile İletişiminize Ne Kadar Etkin? – (Uygulama)
  • Kişisel SWOT Analizi ile Farkındalık Geliştirme
  • Yönetici ile Etkin İletişim Kurmak
   • Yöneticiyi Tanımak ve Uygun Çalışma Davranışı Geliştirmek
   • Yöneticinizden Beklentilerinizin İfade Şekli
   • Yöneticinin Tüm Gündemini Takip Etme ve Yönetme
   • Yöneticinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? (Uygulama)
  • Yöneticinin Tüm Gündemini Takip Etme ve Yönetme
  • Yöneticinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? (Uygulama)
  • Yönetici Asistanlığına Liderlik Penceresinden Bakış
  • Konfor Alanı Tanımı ve Çıkış Stratejileri
  • Güvenli Davranış ile Farklılıkları Yönetmek
  • İletişimde Olumlu İfadenin Gücü: Olumsuz İfadeler Çöpe (Uygulama)

   

  YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA FARK YARATMAK  II 

  İLETİŞİM VE ÇÖZÜM BECERİLERİ

  İkinci Modülümüz, ilk modülün devamı niteliğinde olup ilk gün temeli atılan kavramlar üzerine katılımcılarımızın kendilerine farklı bir pencereden bakarak, iletişim dillerini keşfetmeleri, iletişimde karşı tarafın ve aynı zamanda kendilerinin benlik durumunu tanımlayarak, güçlü sorularla zenginleştirilen, empatik, geri bildirimlerle destekli etkili iletişim kurmaları amaçlanmıştır.
  Bu modül bitiminde katılımcılar, çatışmanın aslında iletişimi zenginleştirdiğini, daha önce anlamlandırmakta güçlük çektikleri davranış kalıplarını anlamayı, gerektiğinde “Hayır” diyebilmeyi ve bunun yöntemlerini, iş yaşamında güçlük yaşadıkları iletişimi profesyonelce yönetmeyi kavramış olacaklardır. 

  • İletişim Tanımı ve Çeşitleri
  • Kendine Farklı Bir Bakış: Johari Penceresi (Uygulama)
  • İletişim Dilleri ve Engelleri nelerdir? Nasıl aşılır? 
  • Empati Becerisi: Kazanmak ve Geliştirmek
  • EGO Benlik Durumları ile İletişimde Farklılıkları Yönetmek
  • Soru Çeşitleri ve İletişimde Etkili Sorular Sormak
  • Sürekli Öğrenme, Öğrenme Yöntemleri – Kendi Öğrenme Yöntemini Keşfetme
  • Geri Bildirim ile Güçlü İletişim Kurmak
  • Etkili Dinleme Seviyeleri - Nasıl Bir Dinleyicisiniz? (Uygulama)
  • Davranış Stiller: Sözlü Saldırganlarla Başa Çıkma Yolları
  • Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
  • Hayır Diyebilmek 
  • Yönetici Asistanları için Telefon ile İletişim Becerileri (Uygulama)
  • Vaka Çalışmaları: Yaşanmış örneklerin tartışılması ve çözümlenmesi

   

  SESİM KİMLİĞİMDİR: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK 

  Üçüncü modülümüz, kurumsal ve sosyal yaşamda kendimizi güvenle ortaya koyma yetkinliklerinin başında gelen sözlü iletişimde ses tonu, aktarış, doğru nefes-doğru ses kavramlarının temel düzeyde diksiyon çalışmalarını içerecek şekilde uygulamalarla zenginleştirilerek kurgulanmıştır. 
  Modül sonunda katılımcıların, Türkçe okunuş ve söyleniş kuralları ile yazılı iletişimi etkileyen yönleri, sözcüklerin doğru sesletimlerini, artikülasyon hatalarını, durak, vurgu ve boğumlama kurallarını keşfetmeleri ve bunları nasıl daha iyi hale getirebilecekleri konusundaki bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

  • Etkili Konuşma Ögeleri ve Kullanımları
  • Konuşma Heyecanını Yenmek
  • Nefes ve Beden Egzersizleri ile Konuşmaya Hazırlık
  • Ses Kontrolü ve Doğru Nefes Tekniği 
  • Aristoteles Retorik Üçgeni ve Retorik Teknikler
  • Özgüven Nedir? Özgüven Kazanmak ve Geliştirme İpuçları
  • Özgüven Seviyem (Uygulama) 
  • Yazımı Sıklıkla Karıştırılan Sözcükler ile Temel İmla Kuralları
  • Ses Teknisyeni (Uygulama)
  • Temel Diksiyon Çalışması (Uygulama)
   • Ünlü Harflerin Diksiyon Etkisi
   • Ulama Kuralları ve Örnekleri ile Akıcı Konuşma
   • Önemli Türkçe Okunuş Söyleniş Kuralları
   • Boğumlama, Vurgulama, Büküm ve Tonlama, Durak Alıştırmaları
  • Metin Okuma Çalışması (Uygulama)

   

  DİJİTAL DÜNYADA ASİSTANLIK: ETKİN RAPORLAMA ve NOT TUMA TEKNİKLERİ, YAZIŞMA KURALLARI ile SUNUM BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

  Dördüncü modülümüz, tüm düzeydeki asistanların dijital dünyadaki asistanlık becerilerini güçlendirmeyi hedefleyerek sahip oldukları yetkinlikleri daha etkin ve verimli kullanmaları ve yeni beceriler geliştirerek görev tanımlarında mevcut ya da gelecekte olacak sorumlulukları kolaylıkla yerine getirebilmeleri yönünde kurgulanmıştır. 
  Modül sonunda katılımcıların, rapor yazım ve sunum tekniklerine hâkim, toplantılarda not alma, becerisi edinmiş, e-posta yazımında dikkat noktalarına duyarlı, nezaket mektup örneklerini uygulama eşliğinde deneyimlemiş, sunum hazırlama ve düzenleme konularında yetkin olmaları amaçlanmaktadır.

  • Rapor Türleri
  • Rapor Yazarken Dikkat Noktaları
  • Niçin Sunum ve Rapor Hazırlarız?
  • Rapor ve Sunumlar Neden ve Ne Zaman İşe Yaramaz?
  • Raporda Anlaşılırlık ve Kontrol Çizelgesi
  • Raporun İçeriğini Oluşturma, Kapsanacak Konular ve Raporu Yazmak
  • Etkili Not Tutma Teknikleri –Toplantı Notları, Gündem ve Kararlar için İpuçları- 
  • Dijital Beden Dili 
  • E-Posta Yazım Kuralları
  • Asistanlar için Nezaket Mektupları Yazımı (Uygulama)
  • Yaratıcı Sunum Hazırlamak: Kural, Teknik ve İpuçları
  • Sunumda Ana Mesajın Önemi
  • Yönetici Özeti Nedir? Nasıl Olmalıdır?
  • Sunumda Görsellik Kuralları
  • Etkili Sunumlar için Dikkati Koruma ve Aktarış Teknikleri 
  • Zor Dinleyicileri Kazanma Teknikleri

   

  İYİ, DAHA İYİ ve EN İYİ İÇİN MOTİVASYON YARATMAK 

  • Motivasyon nedir? Bizi neler motive eder?
  • Dışsal ve İçsel Güdülenme 
  • Kontrol Çekirdeği (Uygulama)
  • Yönetici Asistanları İçin Motivasyon Kırıcı Vakaların Analizi ve Çözüm Önerileri (Uygulama)
  • Etki ve İlgi Alanı
  • Rengini Keşfet: Sosyal Stiller Testi (Uygulama)
  • İçe Dönük Konuşma Seviyeleri
  • Akılcıl Hedef ile Gelişme Adımları: SMART Tekniği 
  • Güçlü Motivasyon Soruları ile İç Motivasyonu Artırmak
  • Öfkenin Yarar-Zarar İlişkisi
  • Öfke Kontrolü

   

  ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ İLE KİŞİSEL, PROFESYONEL GELİŞİM

  • Zaman: Tanımı, Çeşitleri ve Tuzakları
  • Eisenhower Matrisi ile Zamanı Yönetmek
  • Yapılacak İşler Listesi (Uygulama)
  • Pareto İlkesi Nedir? Kişiselleştirilmiş Kullanım Örnekleri
  • Parkinson Yasası: TimeBoxing Tekniği
  • 4 Temel Asistanlık Becerisi – (Uygulama)
  • Yönetici Ajandasının Yönetiminde Dikkat Noktaları
  • Ziyaretçi Karşılama, Ağırlama Organizasyonu Yapmak
  • Toplantı Organizasyonları: Planlama, Davet, İkram ve Tutanaklar 
  • İş Seyahatleri Organizasyon Adımları- Kusursuz Seyahat Planlamak
  • Yönetici Asistanları için MS-Word Zaman Kazandıran İpuçları
  • Stresin Tanımı ve Yönetici Asistanları Açısından Önemi
  • Stresi Oluşturan Faktörler
  • Yapıcı ve Yıkıcı Stres
  • Stresi Yönetmek: 4 Adım Tekniği 

   

  ŞİRKETİN YÜZÜ OLMAK: ASİSTANLAR İÇİN PROTOKOL KURALLARI, BEDEN DİLİ ve KİŞİSEL İMAJ

  • Geçmişten Günümüze Protokol
  • Nezaket ve Görgü Kavramları
  • Kamusal ve Sosyal Alanda Davranış Kuralları
  • İş Yaşamında Protokol 
   • Karşılama Kuralları
   • Selamlaşma Kuralları
   • Tanışma-Tanıştırma Kuralları
   • Toplantı Hazırlığı ve Toplantı Kuralları
   • Toplantı Masası Protokol Düzenleri
   • Konferans Protokol Düzenleri
   • Telefon ile Konuşma Kuralları
   • Duruş ve Oturuş Kuralları
   • Araç Makam Protokolü
   • Resmi ve Resmi Olmayan İş Yemeklerinde Sofra Düzeni
   • Resmi Yazışma Şekilleri ve Resmi Yazışma Protokol Kuralları
  • İş Yaşamında Beden Dilinin Önemi
  • Olumlu İlk İzlenim için İpuçları 
  • Beden Dili Hareketleri ve Anlamları
  • İletişimde Mesafe Tablosu
  • Yönetici Asistanları için Kişisel İmaj 
   • Resmi, Yarı Resmi ve Serbest Giyim Farkları ve Örnekleri
   • Sektörlere Göre Giyim
   • Yönetici Asistanları İmaj Kırıcılar
   • Güçlü İmaj için Renklerin Kullanımı
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitmenler

Profesyonel iş hayatının 23 yılında ülkemiz sermaye piyasasının önemli kuruluşlarından olan Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ de Genel Müdür seviyesinde Üst Düzey Yönetici Asistanlığı yapmış ve bu görevi ile eş zamanlı İstanbul Borsası Başkanı’nın başkanlığında, üst düzey bürokratlardan oluşan Banka Yönetim Kurulu’nu da başarı ile asiste ederek Raportörlük görevini üstlenmiştir. Takasbank İnsan Kaynakları Kariyer ve Organizasyon Bölümüne eğitim planlama desteği vererek kurum içi MT Oryantasyon Programında “İş Yaşamında Profesyonel Duruş” eğitim modülünü planlamış ve sunumunu gerçekleştirmiştir. Denizbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Albaraka Portföy gibi çeşitli finansal kuruluşlarda üst düzey asistan ve yönetim kurulu büro yöneticisi olarak görev alan ÖZKAN, halen ülkemizin ilk dijital katılım bankası olan Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Raportörü olarak görev yapmaktadır. Esra ÖZKAN, 2016 yılından bu yana İstanbul Institute iş birliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen “Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı”nda eğitmen olarak görev almakta olup ülkemizin önde gelen birçok firmasına da kurumsal bazda eğitimler vermektedir.


Değerlendirmeler

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı) Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı)
 • Eğitim Tarihi
 • 21 Eylül 2024
 • Eğitim Süresi
 • 42 Saat (3,5 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim