Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Micro MBA Sertifika Programı

Micro MBA Sertifika Programı
Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır... []   Eğitim Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi / Beşiktaş Kampüsü
 
Eğitim Kontenjanı : 30 Kişi   Eğitim Süresi : 90 Saat (7,5 Hafta) Cumartesi - Pazar
9:30 - 16:30
Eğitimin Amacı

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olmak.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • STRATEJİK YÖNETİM
  • Stratejik Yönetim Süreci
  • Temel Kavramlar
  • Dış Çevre Analizi
  • İç Çevre Analizi
  • İşletme Stratejisi
 • KURUMSAL MARKA YÖNETİMİ
  • Marka Kimliği,Kişiliği Ve Kültürü
  • Kurum-Ürün-Hizmet-Marka-Müşteri Geçiş Süreci
  • Segmentasyon, Marka Konumlandırma Ve Markalama Stratejileri
  • Markanın Kurumsal Çağrışımları
  • Marka Saadeti
  • Marka Değeri Belirleme Ve Bunlara İlişkin Örnek Uygulamalar
 • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
  • Muhasebe Bilgi Sistemi
  • Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Kar / Zarar Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Muhasebe Döngüsü
  • Varlık, Borç, Özkaynak, Gelir ve Gider Kalemleri
 • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
  • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
  • Birim Maliyet Hesaplaması
  • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
  • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
  • Planlama
  • Kontrol
  • Karar Verme
 • PAZARLAMA İLKELERİ VE SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
  • Temel İlkeler
  • Ürün, fiyat, konum ve promosyon ilişkisi ve gerçek hayata
  • Yansımış başarılı başarısız örnekler
  • Pazar araştırmaları
  • Sorulması Gereken Sorular
  • Simülasyon ve bu araştırmaların iş hayatında kullanılması
  • Pazar Araştırmalarını İş Hayatında Etkin Kullanmak
  • Alışverişçi Davranışları
 • İSTATİSTİK
  • Temel Kavramlar
  • Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
  • Veri Yapısı/Dağılımı
  • Verilere İlişkin Çıkarımsal İstatistikler
  • Performans Analiz Yöntemleri
 • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
  • Başabaş Analizi
  • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
  • Yatırım Değerleme Yöntemleri
  • Risk Analizi
  • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  • Örgütsel Davranış Konularına Bakış
  • Örgütsel Davranışın Önemi
  • Liderlik Teorileri ve Liderlik Kavramı
  • Motivasyon Teorileri ve Motivasyon Kavramı
  • Kurum İçi Kuşak Farklılıklarını Yönetme
 • İŞ ETİĞİ
  • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
  • Kurum Değerleri Neden Önemli?
  • Etik İlkelerin Gerekliliği
  • Etik ve Hukuk İlişkisi
  • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
  • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
  • Etik İkilemler nedir?
  • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
  • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI
  • Bütünsel Yaklaşım
  • Gerçeklerle Yüzleşme: Uygulama
  • İKY’de Stratejik Dönüşüm
  • İKY’nin Temel Fonksiyonlarında Stratejik Dönüşüme Bakış
  • Strateji ve İKY buluşması
  • İKY Planlaması Çekme Oranları
  • İşe Alım ve Oryantasyondaki Tuzaklar Gelişim, Eğitimde Dönüşümler
  • Kariyeri mi, Yeteneği mi Yönetelim İkilemi
  • Performanstan, Diyaloga Ödüllendirme
  • Bağlılık Garanti Edilebilir mi?
  • Kanuni Çerçeve Stratejimi Etkiler
  • İşletmenin Genel Yönetimi ve İKY
 • ÜRETİM YÖNETİMİ
  • Geçmişten Bugüne Değişen Üretim Yönetimi Anlayışı
  • Yalın Çevik Özelleştirilmiş Tedarik Zinciri
  • Planlamada Talep Tahmininin Önemi ve Teknikleri
  • Stok Kavramı
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Bütünleşik Üretim Planlama
 • PROJE YÖNETİMİ
  • Pmı Yaklaşımıyla Proje Yönetimi Kavramları
  • Proje Nedir?
  • Proje Yaşam Döngüsü
  • Proje Yönetimi Temel Kavramları 
  • Proje Yönetim Süreçleri
  • Pmı Metodolojisinde Bilgi Alanları & Süreç Grupları
  • Proje Yöneticisi Kimdir?
  • Temel Proje Yönetim Prensipleri
  • Takım Çalışmaları ve Uygulamalar
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ
  • Lojistik Kavramı
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistiğin Fonksiyonları
  • Taşımacılık Yönetimi
  • Taşımacılık Türleri
  • Depo Yönetimi
  • Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü
  • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
  • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
 • DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA’YA GENEL BAKIŞ
  • Yeni Dünya Düzeninde Şirketlerin  Inovatif Süreç Yönetimi
   • Değerler İnşası
   • Kurumsal İletişimde Marka Yönetimi
    • Medya Ajanslarıyla İş Stratejisi
   • İş Zekası Yönetimi & Yeni Pazarlama Stratejisi
   • Yönetsel Karar Alma ve Üçüncü Parti Çözümlere Yaklaşım
    • Yeni Dünya Düzeninde “Know How” Yönetimi, Bilgi ve Ekip İnşası
   • Haklar & Yükümlülükler
  • Dijital Pazarlama  Yönetimi
   • Ticari Değerler Sisteminde Çevrimiçi Yapılanma Stratejisi –
    • Ürün Yönetiminden E-ticarete Adım Adım
   • Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi
   • İçerik Yönetimi
   • Growth Marketing Ne Zaman Şirketimiz İçin Doğru Reçetedir ?
   • Mobil Stratejimizi Kurgulayalım
   • Performans Pazarlaması ve Şirketlerin Değişmez KPI Seti
   • Ölçümleme Araçları

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/micro-mba-sertifika-programi.html
Tüm Yorumlar (1) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
HAKAN ÜŞAR
Micro MBA Sertifika Programı
Eğitimlerin çoğu interaktifti. Yaşanmış örneklerle konular aktarıldı, eğitmen seçimleri çok başarılıydı. Genel olarak çok verimli bir eğitim olduğu görüşündeyim. Teşekkürler
2017-02-04
© Copyright 2010-2017 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında