Eğitim Sepetim

Micro MBA Sertifika Programı

90 saat (8 hafta)

BAU BAUSEM
  Yakında
 • 30 Kişi
 • 90 Saat (8 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
Micro MBA Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki altyapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneği aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini artırmış olacaklardır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Micro MBA sertifika programında aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılara, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı belge verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • BÜYÜK RESMİ GÖRME VE STRATEJİK YÖNETİM 
   • Stratejik Yönetimin Kavramsal Boyutuyla İncelenmesi
   • Temel Tanımlar
    • Stratejik Yönetim
    • Stratejik Bakış Açısı
    • Büyük Resim
    • Vizyon, Misyon ve Değerler
   • Strateji ve Büyük Resmi Görme Neden Önemlidir?
   • Strateji, Taktik ve politika arasındaki farklar.
   • Stratejiler, Büyüme, Küçülme ve Mevcut Durumu Koruma
   • V.U.C.A
   • Stratejik Planlama
   • Strateji için Analizler
  • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR 
   • Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
   • Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
   • Finansal Tablolar
   • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
   • Bilanço
   • Varlık, Borç, Özkaynak Kalemleri
   • Kâr veya Zarar Tablosu
   • Gelir ve Gider Kalemleri
   • Muhasebe Döngüsü
   • Hesap Kavramı
   • Kayıt Sistemi
   • Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
  • DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK (Modül: MBA03)
   • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
   • Maliyet Davranışları
   • Birim Maliyet Hesaplaması
   • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
   • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
   • Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başabaş Noktası
   • Planlama (Bütçeleme)
   • Kontrol (Sapmalar)
   • Karar Verme
  • PAZARLAMA YÖNETİMİ (Modül: MBA04)
   • Pazarlama ve Günümüzde Kullanılan Pazarlama Yöntemleri
   • Temel Pazarlama Kuralları – 4P & 4C
   • ATL ve BTL Pazarlama Nedir?
    • ATL & BTL Pazarlamada Kullanılan Araçlar
   • İnsan Davranışlarının ve Çevresel Faktörlerin Pazarlamaya Etkisi
   • Shopper Journey (Müşteri Yolculuğu)
   • Pazarlamada Okazyonların Sahiplenilmesi
   • Pazarlamada Etkili Görsel Tasarım için Kurallar
   • Neuro Marketing
   • Segmentasyon
    • Tüketici Segmentasyonu
    • Müşteri Segmentasyonu
   • Ürün Fiyatlaması
    • BCG Matrix
   • Promosyon Yönetimi
   • Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Son Trendler
   • Vaka Çalışması ve Analizler
  • 5G DÖNÜŞEN TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI - METAVERSE, NFT, BLOCKCHAIN KAVRAMLARI (Modül: MBA05)
   1. Giriş: Yeni Değerler Sisteminin Günümüze Getirdikleri
    • Teknoloji - İnsan
    • Pazarlama - İnsan
    • Müşteriden Bireye, Bireyden İnsana
   • Teknolojik Erişkinlik, Kurumlar ve Bireylerin Yolculuğu
   • Markalar ve Dönüşen Teknoloji: Metaverse
    • Metaverse Evreninde Yatırım Kavramı
    • Decantraland, Sand Box, Evrenleri: Neden Önce Oyun Firmaları Girdi?
     • Tokenlar Dünyası
      • Mana, Land
   • Dönüşen Tüketici Kavramı - Metaverse’te Tüketici Adaptasyonu
   • Yeni Dünyanın Teknoloji Erişimi Neye Dönüşüyor?
    • VR Gözlükler
    • Internet Altyapı Gücü
    • Yazılımlar
    • Blockchain Nedir - Basit Anlaşılır Tanımını Yapabiliyor muyuz?
     • Nasıl Kullanılır?
     • TR ve Dünyadan Örnekler
     • Blockchain & NFT > Metaverse Ekseni Ne Sunuyor?
     • Benzersiz Token (NFT) Nedir? Ne Sunuyor?
   • Sonuç : Yaratılan Evrenler ve Satılabilirlik, Taşınabilirlik Kavramlarına Genel Bakış (NFT) Dönüşen Mülkiyet Kavramı
   1. Şirketlerin Önünde Metaverse İş Modeli
    • Şirketler ve Bireylere Hangi İş Fırsatlarını Sunuyor?
   2. Bir Marka Nasıl Metaverse’e Taşınır? (Case: Ferrari, Samsung, Balenciaga)
   3. Metaverse, İş ve Teknoloji Etiği
   4. Riskler
   5. Soru - Cevap
  • YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ
   • Yaratıcılık Nedir?
   • Günümüz Dünyasında Yaratıcılık
   • Yaratıcılığın Önemi
   • Yaratıcı Düşünme Nedir?
   • Yaratıcı Düşünme Süreci
   • İş Hayatı ve Yaratıcılık
   • Yaratıcı Düşünmenin Alt Boyutları
   • Çalışan ve Yaratıcılık
   • Yaratıcılığı Artıran Etmenler
   • Yaratıcılığı Azaltan Etmenler
   • Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamalar
  • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 
   • Örgütsel Davranış Kapsamındaki Temel Kavramlar
   • Örgütsel Davranış Kavramına Etki Eden Bilim Dalları
   • Geçmişten Günümüze Örgüt Psikolojisinin Gelişimi
   • Bireyin Örgütle İlişkisi
   • Kurumlarda Çeşitlilik
   • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
   • İnsan Kaynaklarının Gelecek Trendleri
  • PROJE YÖNETİMİ
   • Temel Kavramlar
   • Proje ve Operasyon
   • Organizasyon Türleri
   • Kısıtlar
   • Proje Yönetimi Süreç Grupları
   • Proje Yaşam Döngüsü
   • PMI’a Göre Bütünleşik Proje Yönetimi ve Uygulamalar
  • TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE (DESIGN THINKING) 
   • Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?
   • Çevik Yaklaşımla İlgisi Nedir?
   • Empati
   • Persona
   • Bakış Açısı Cümlesi
   • Kullanıcı Deneyimi Haritası
   • Problem ve Fikir Önceliklendirme
   • Moskow ve Kano Teknikleri
   • Prototip
  • DİJİTAL PAZARLAMA YENİ MEDYA DÜZENİ
   • Dijital Teknolojiler ile Değişen Pazarlama Karması
   • Yeni Ürün Yönetimi
   • Medya Planlama
   • Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
   • Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
   • Online Dünyada İşveren Markası
   • Pazarlamada Yeni Trendler
    • Ağızdan Ağıza Pazarlama
    • Gerilla Pazarlama
    • Gerçek Zamanlı Pazarlama
    • Performans Pazarlama ve Growth Hacking
    • Inbound Pazarlama
   • E-Ticaret Nedir?
    • E-Ticaret Modelleri
    • E-Ticaret Başarı Formülleri
   • Vaka Analizleri
  • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN LİDERLİK YAPISI 
   • Dijital Dönüşüm Nedir?
   • Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
   • Firmaları Dijital Değişim Sürecinde Neler Bekliyor?
   • Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
   • Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
   • Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
   • Firmaların Dijital Varlıkları
    • Dijital Varlık Yönetimi
    • Veri Yönetimi - CRM
   • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
   • Değişim Yönetimi ve Liderlik
   • Dijital Girişimcilik
  • KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 
   • Koçluk ve Diğer Kavramlar (Koçluk Nedir ve Diğer Benzer Kavramlardan Farkı Nelerdir?)
   • Bakış Açımız (Hayata ve Konulara Bakış Açımız Yaşadığımız Deneyimleri Zorlaştırır veya Kolaylaştırır. İş Dünyasında İlerleme ve Gelişmeyi Sağlamak için Nasıl Bir Bakış Açımız Olmalı?)
   • Değişim ve Koçluk (Değişim Kaçınılmaz; Değişimi Yönetmek ve Kolaylaştırmak da Mümkün)
   • Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici Olmaktan Liderlik Yapmaya Doğru Geçişte Koçluğun Etkileri)
   • Güçlü Yönler (Bireysel Farklılıkları Ortaya Çıkaran Yine Bireysel Güçlü Yönlerimiz, Bunların Farkında mıyız?)
   • Yetkinlik Çarkı (İş Dünyasında Gerekli Olan Temel Yetkinliklerde Neredeyim ve Nerede Olmak İstiyorum?)
   • Geri Bildirim (Gelişim ve Değişim için Gereken Geri Bildirim Almayı ve Vermeyi Biliyor muyum?)
   • Doğru İletişim (İş ve Özel Hayatımda Kendimi Ne Kadar Doğru İfade Ediyorum? İletişimi Kesen veya İlerleten Unsurlar Neler?)
   • Koçluk Becerileri (Koçlukta İhtiyaç Duyulan Temel Beceriler Neler?)
   • Koçluk Modeli (Koçlukla İlgili Bilmem Gerekenler ve Koçluk Sürecinde Temel Adımlar Neler?)
   • Uygulamalar (Öğrendiklerimizi Uygulayarak Pekiştirelim)
   • Takdir (Bireylerin İhtiyaç Duyduğu ve Motivasyonu Artıran Doğru Takdir Yöntemleri Neler?)
  • GÜÇLÜ MARKA YARATMAK
   • Marka Nedir?
   • Marka bileşenleri
    • Marka Vaadi
    • Marka Konumlandırma
    • Hedef Tüketici Tanımı
    • Marka Kişiliği
   • Marka Stratejisi
   • Güçlü Marka Stratejisi için Gerekli Kriterler
   • Marka Stratejisinin Temelleri
   • Marka Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
   • Stratejik Yaklaşımlar
   • Marka Değeri Nedir?
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitmenler

Profesyonel hayatına 2000 yılında Anadolu Yatırım’da başlamıştır. 2011 yılına kadar ulusal ve uluslararası, farklı ölçekte ve kültüre sahip kurumlarda “Pazarlama Yönetimi” alanında çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. 2004 yılından itibaren öğrenme-gelişim ve eğitim sistemlerinin kurulması ile ilgili danışmanlıklar vermiştir. Özyeğin Üniversitesi’nde, yetkinlik, performans, çalışan memnuniyeti ve işveren markası konuları başta olmak üzere farklı projeleri yönetmiştir. İnsan kaynakları alanında süreç tasarımları ve sistemlerin kurulmasında danışmanlık yapmış, uygulamaları hayata geçirmiştir. Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi’nde, kurumların ve bireylerin gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kurumlara özel sistemlerin tasarlanması, uygulanması ve sonuçlarının ölçülmesinde yönetici olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Esra S. Odabaşı, Temel Koçluk Becerileri eğitiminin ardından Takım ve Yönetici Koçluğu sertifika programlarını da bitirmiştir. Temel ve İleri Transaksiyonel Analiz, NLP Practitioner ve Danışılan Danışman programlarını tamamlamıştır. Strateji ve İnovasyon, Deneyim ve Sistem Tasarımı konularında çalışarak danışmanlık projeleri geliştirmiştir. Halen Gestalt Kişisel Gelişim Programı, Viktor Frankl Varoluşçu Analiz Logoterapi ve Agile Koçluk üzerine eğitimler almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.


Milliyet Gazetesi İnsan Kaynakları Departmanınında yönetici olarak görev aldım. İlaç sektöründe insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdim. Koçluk yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başladım. Koçluğu öncelikle bireyin kendi farkındalığını görmesi ve ortaya çıkarması sürecinde bir yolculuk olarak değerlendiriyorum. Adler ile başlayan yolculuğum, Ericson’da NLP Master ile devam etti. Ardından, iki yıllık Gestalt Eğitimini tamamladım. İş hayatındaki bireylere yönetici koçluğu ve aile şirketlerinde ikinci kuşaklara ikinci kuşak koçluğu ve mentorluğu yapıyorum. Üniversitelerde, şirketlerde ve yerel yönetimlerde liderlik, koçluk, mentorluk ve kişisel gelişim eğitimleri vermekteyim.


Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ardından Yapı Kredi Bankası, Akbank, Turkcell ve Agesa gibi Türkiye’nin ve Johnson Controls gibi dünyanın önde gelen kurumlarının Bilgi Teknolojileri ekiplerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 2000 yılından itibaren Proje yönetimi konusunda uzmanlaşarak, Proje yönetim Ofisleri ve Agile Stüdyo kurulumları gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Proje yönetimi, İş Analizi, Süreç Yönetimi, Agile Metodolojileri eğitimleri vermekte. Ayrıca Design Thinking eğitmeni ve fasilitatörü.2021 yılında Avrupa’nın, 2022 yılında da Avrupa’nın ve Dünyanın en iyi Proje Yönetim Ofisi yöneticisi ödülünü aldı.

Değerlendirmeler

Micro MBA Sertifika Programı Micro MBA Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • Yakında
 • Eğitim Süresi
 • 90 Saat (8 Hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 30 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim