Istanbul Institute

Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı

Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı
Eğitim Tarihi : 25 Mart 2017 [2017-03-25]   Eğitim Yeri : Beşiktaş / İstanbul
 
Eğitim Kontenjanı : 25 kişi   Eğitim Süresi : 12 Saat (2 Gün) Cumartesi-Pazar 09:30 − 16:30
Eğitimin Amacı

Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır, bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız.
Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve riskleri en aza indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız Sözleşmeler Hukuku Eğitimi, özellikle şirketlerde imza yetkisine sahip her kademedeki yöneticinin ve şirket hukuk danışmanlarının alması gerekli bir eğitimdir.
Bu eğitim sözleşmeyle ilgili şirket çalışanları açısından temel hukuki bir eğitim olmakla birlikte şirketlere hukuk danışmanlığı veren avukatlar için de hukuk bilgilerinin tekrarı niteliğindedir.
Sözleşmeler Hukuku Eğitimi'mizde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, avukatlar açısından eğitimimizin en önemli yanını oluşturmaktadır.
Eğitimimiz, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılmasını içermektedir.

Katılım Şartları

 1. Avukatlar,
 2. Sözleşme hazırlayanlar, inceleyenler, imzalayanlar,
 3. Her kademeden yöneticiler

Sertifika Hakkında

Programın tamamına katılım sağlayanlara Istanbul Institute tarafından hazırlanan katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 1. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR
  1. 1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye Dair Hükümler
  2. Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları
  3. Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları
  4. Sözleşme kavramı
  5. Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler
  6. Önsözleşme
  7. Sözleşmenin kuruluşu
  8. Sözleşmelerde şekil
  9. Sözleşmede taraf borçlarının incelenmesi
  10. Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu’nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)
  11. Sözleşmede itiraz ve defiler
  12. Sözleşmelerin hukuki sonuçları
  13. Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
  14. Sözleşmelerin hükümsüzlüğü
  15. Sözleşmelerde emprevizyon
  16. Sözleşmede temsil
  17. Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler
  18. Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği
  19. Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları
  20. Sözleşmede cezai şart
  21. İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi
  22. Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
  23. Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.
 2. SÖZLEŞME YÖNETİMİ
  1. Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?
  2. Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?
  3. Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi
  4. Taraflar açısından sözleşmenin kırmızı çizgilerinin belirlenmesi
  5. Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki olmazsa olmazların belirlenmesi
  6. Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması
  7. Sözleşme kontrol listesi (Yaklaşık 50 maddeden oluşan özgün bir çalışma)
  8. Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar
  9. Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler
  10. Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi
  11. Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri.

Eğitmen Kadrosu
Kayıt Formu
Eğitim Kayıt Formu
Mail Order Formu
Mail Order Formu
Bulunduğunuz Sayfa : http://www.istanbulinstitute.com/egitim/sozlesmeler-hukuku-seminer-programi.html
Tüm Yorumlar (18) | Yorumların tamamını görüntülemek için tıklayın.
Şükran Erçelik
Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı
"Merhabalar, Programın az kişi ile yapılması ve anlatıcıların uygulamadan örnekler vererek izah etmeleri oldukça faydalı olmuştur. Yasanın değiştiği biz zaman dilimine denk gelmiş olması da eğitimi ayrıca faydalı kılmıştır."
2012-12-08
SELDA DÖNMEZ
Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı
Çoğunluğun avukat olduğu bir seminerdi, benim adıma verimli geçti. Tavsiyem avukat olanlar ve olmayanlara ayrı seminer verilirse daha faydalı olur diye düşünüyorum.
2015-11-21
HİLAL SARI
Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı
Genel olarak eğitimden memnun kaldım,bildiklerimi,öğrendiklerimi tekrar hatırlamama ve yanlış bildiğim bir kaç hususun doğrusunu anlamama yardımcı oldu.Eğitmenin üslubu ve mesleki tecrübesi de eğitimin şevkle tamamlanmasını sağladı. Hukuk mezunlarına yönelik başka eğitimlerinizden haberdar olmak ve yararlanmak isterim.
2016-12-24
Pınar Söğüt
Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı
Merhaba, Sözleşmeler Hukuku Seminerinden, 1 gün gibi kısa bir eğitim olmasına rağmen kendi adıma çok yarar sağladığımı belirtmeliyim. Herşeyden önce Sözleşme Hukukunun temel ilkeleri ve dayanağı zihnimde çok daha iyi oturmuş oldu. Bununla birlikte sözleşme kontrol listesinden de pratikte çok yararlandığımı ifade etmeliyim. Teşekkürler.
2014-04-26

© Copyright 2014 Her Hakkı Saklıdır.
Eğitim Hakkında